Syndrom rizikového chování v dospívání

Syndrom rizikového chování v dospívání
Poslední desetiletí přinesla zásadní změny ve zdravotním stavu dospívajících ve všech rozvinutých zemích. Na tento posun již dlouho upozorňují odborníci z celého světa, kteří se zaměřují na adolescentní problematiku.

Adolescence (dospívání) je období zrychlení vývoje ve všech složkách osobnosti (biologické, psychické i společenské) a podle Světové zdravotnické organizace je vymezeno věkem 10–19 let, jakožto přechodné období mezi dětstvím a dospělostí. Jde o období pohlavního zrání, rychlého růstu.

V oblasti psycho-sociální je typické hledání vlastní identity a postupná emancipace od rodiny. Klíčem ke zdraví dospívajících je jejich chování. V ekonomicky vyspělých zemích je dnes prokázáno, že stále větší část mládeže přijímá rizikový způsob chování, který ji v období adolescence ohrožuje a má následky v dalším životě.

Mluví se o tzv. nové nemocnosti mládeže. 75 % všech smrtí dospívajících ve věku 15–19 let v ČR je způsobeno vnějšími příčinami, nikoli tělesnou chorobou. Na prvním místě jsou úrazy (hlavně dopravní), na druhém místě sebevraždy!

Syndrom rizikového chování v dospívání (SRCH-D) obsahuje tři hlavní oblasti: 1. Zneužívání návykových látek – od nikotinu přes alkohol, kanabinoidy až k dalším ilegálním drogám.

2. Další negativní jevy v oblasti psychosociální – poruchy chování, agrese až delikvence a kriminalita, ale i autoagrese včetně suicidálního (sebevražedného) chování; do této oblasti patří i úrazy.

3. Poruchy reprodukčního zdraví – předčasný pohlavní život a s ním ve zvýšené míře spojené střídání partnerů má za důsledek vysokou incidenci pohlavně přenosných infekcí a časná a nechtěná těhotenství.

Je prokázáno, že jevy těchto tří oblastí se u naprosté většiny dospívajících vzájemně kombinují, vzájemně usnadňují svůj vznik a mají společné příčiny a společné rizikové i ochranné faktory. Proto se hovoří o „syndromu rizikového chování v dospívání“ (SRCH-D).

Rizikové chování je pro dospívajícího vlastně účelové a v tomto smyslu funkční. Řeší mu současnou osobnostní nesnáz (pomáhá zvýšit sebevědomí, sebedůvěru, zapojit se do skupiny vrstevníků apod.). Tento aspekt však nijak nesnižuje nebezpečí následků.

Kouření, alkohol a drogy

Abúzus (nadužívání) návykových látek je předmětem obsáhlého výzkumu a analýz řady resortů i samostatného oboru adiktologie, který se věnuje návykovým nemocem. U nás trvá nepříznivý trend především v kouření cigaret, pití alkoholu a zneužívání konopných látek.

Nikotinismus

Podle nedávného výzkumu kouřilo denně cigarety 25 % středoškoláků anebo učňů, nejčastěji začínali ve 14 letech, 8 % kouřilo nad 10 cigaret denně.

Alkohol

Podle Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD – The European School Survey Project on Alkohol and Other Drugs) v roce 2007 pilo alkoholické nápoje rizikovým způsobem (nad 5 sklenic alkoholu při jedné příležitosti, 3x a častěji v posledním měsíci) v ČR 24 % šestnáctiletých chlapců a 16,7 % děvčat.

Ilegální drogy

V dospívání je začátek jejich užívání nejčastěji aktivitou motivovanou sociálně, kvůli společnosti vrstevníků. V prvním stadiu 71–81 % experimentujících nikdy neužívalo drogy o samotě. Nebezpečí marihuany je obecně podceňováno.

Kromě potíží tělesných a psychických, které u části uživatelů způsobí, je nebezpečná u dospívajících, kteří jsou na hranici psychické dekompenzace. Například v roce 2007 mělo ve skupině 16letých středoškoláků zkušenost s marihuanou 45,1 % respondentů, více než 5x ji užilo cca 20 % šestnáctiletých.

Podle nedávno uzavřené dlouhodobé studie (26leté sledování) u švédských branců zvyšuje ojedinělé rekreační užití marihuany riziko pozdější schizofrenie 1,9x, avšak u častých uživatelů (50 a více užití) bylo riziko 6,7x vyšší než v celé populaci.

Dále čtěte na stránkách časopisu MOJE ZDRAVÍ

Témata článku:   

Komentáře Zobrazit celou diskuzi

Přečtěte si také

Horoskopy

Pokud máte v plánu důležité jednání, které by mělo být završeno smlouvou, vsaďte právě na dnešní den. Spřízněný Merkur se může parádně vyznamenat. Pozor na období od 16. hodiny, kdy tento…

Nejčtenější články

Články odjinud