Tajemství našeho nitra: Bájná žena Lilith. Odhalte ji!

17. 10. 2016
Tajemství našeho nitra: Bájná žena Lilith. Odhalte ji!
To, že každý člověk skrývá mnoho tváří, není nic nového. Dokážeme s láskou pečovat, s vášní milovat, s palčivým pocitem žárlit i s trnem v oku nenávidět. Žádná emoce nám není cizí, každá z našich tváří si přeje (i zaslouží) čas od času vystoupat na povrch. Ne každou ale chceme ukázat a tak jí často vůbec nedovolíme projevit se, byť je naší nedílnou součástí... A někdy je to docela škoda!

Jaký je životní příběh Lilith?

Možná jste se s Lilith už setkali. Třeba znáte její příběh, resp. příběhy, protože vyprávění o ní se tu a tam rozcházejí. Lilith, někdy také nazývaná Černá Luna, řadí sumerská a mezopotamská mytologie mezi tři hlavní démony. Ovšem ani tady, ani jinde, se udávané zdroje nedokážou zcela shodnout na jejím zrodu a životním příběhu.

Lilith je často považována za první ženu. Některé zdroje totiž hovoří o tom, že nikoli Eva, ale Lilith byla součástí prvního lidského páru. To ovšem jen do doby, než se vzbouřila a nepodvolila Adamovu nátlaku, aby při souloži ležela pod ním. Na jeho naléhání mu údajně odpověděla: "Proč bych měla ležet pod tebou? I já jsem byla stvořena ze země a jsem ti rovna!" Adam se své družky tedy zmocnil násilím. S tím se Lilith nedokázala vyrovnat, a tak se vznesla a opustila Adama i Eden.

Adam se však nehodlal jen tak vzdát a požádal Boha o pomoc. Ten jeho prosby vyslyšel a vyslal své tři anděly, aby Lilith přivedli zpět. Našli ji v blízkosti Rudého moře, kde se spustila s démony, a předali jí boží vzkaz. Varovali ji, že pokud se nevrátí, zemře denně sto jejích démonických dětí. I přesto se Lilith rozhodla, že se nevrátí. Aby se pomstila za smrt svých dětí, zabíjela novorozeňata a rodičky. Jen tehdy, když zahlédla jméno některého z andělů napsané poblíž miminka, nechala dítě i matku být. Odtud nejspíš pramení zvyk psát jména andělů do medailonku novorozených dětí.

Dle legendy byla Lilith oním pověstným hadem, který podal Evě jablko ze stromu poznání. Proto v umění mnohdy můžeme Lilith najít jako ženu, jejíž tělo vykazuje hadí prvky. Další z tváří zmiňované temné ženy je mocná sexuální energie a obrovská moc svádět ve snech muže, z nichž vysávala životadárnou energii, připravovala je o rozum nebo dokonce zabila. Nakonec se prý Lilith stala ženou Lucifera, jednoho ze tří padlých, temných andělů.

Neposlušná Lilith

Lilith bylo a je připisováno mnoho jmen i významů. Na jedné straně je vnímána velice temně, zvláště pak v křesťanství, protože se nepodvolila Adamovi. Ona byla z tohoto pohledu špatnou a nepřizpůsobivou, ona se stala údajným zdrojem zla a temnoty. Pokud bychom Lilith srovnali s poslušnou a poddajnou Evou, kterou si křesťanská církev pěstovala po dlouhá staletí, nenalezli bychom zřejmě mnoho shod. Lilith je totiž vnímána mimo jiné i jako zdroj prapůvodní ženské síly, samostatnosti a především nepodřízenosti. Proto se také stala symbolem mnoha feministických skupin a organizací.

Nesporné zůstává, že Lilith fascinuje lidstvo už stovky a tisíce let, ať už se legendy o ní jakkoli rozcházejí. Její sexuální energie a ryzí ženská síla s veškerou magií, která k ní zcela přirozeně patří, jsou naprosto evidentní.

Lilith přebývá uvnitř každé ženy

Nezávislá a divoká Lilith je součástí každé ženy, podobně jako poslušná a jemná Eva. Otázkou zůstává, jak se s tím vyrovnat, resp. jak najít rovnováhu mezi oběma bytostmi a jasnými protipóly. Snad díky hluboce zakořeněné křesťanské tradici, současnému nastavení světa a morálky, mohou mít ženy pocit, že pustit ke slovu Lilith je cosi nepatřičného, špatného. Žádný extrém ale není dobrý, a tak je třeba přijmout i své domnělé „špatné“ stránky, přestože špatnými vůbec být nemusí.

Zkrátka a dobře, buďme samy sebou v každém okamžiku života. Řiďme se svými instinkty, dejme průchod intuici a využijme své ženské kouzlo ke svému prospěchu. Buďme nezávislé, pokud to tak cítíme, ale zůstaňme stále ženami s jemností Evy a energií Lilith. Dovolme si být v harmonii a pokusme se spřátelit na první pohled dvě naprosto odlišné povahy. Lilith a Evu, temnou i světlou stránku našeho já, lunu a slunce, noc a den.

Témata článku:   

Komentáře

Přečtěte si také

Horoskopy

Jakmile přijdete na pracoviště, bez okolků se pustíte do plnění úkolů. Nadřízený je mile překvapený, protože doteď jste se jeho požadavkům spíše vyhýbali. Milé Rybičky, vše berete s…

Nejčtenější články

Doporučujeme