Tampony od A do Z

12. 6. 2008
Tampony od A do Z
Tampony jsou zdravý prostředek menstruační hygieny, umožňují naprostou volnost pohybu bez omezení. Tito diskrétní pomocníci během periody mají řadu předností nejen díky své praktičnosti a pohodlí, ale i lékařské studie prokazují prospěšnost jejich používání. Zbavte se předsudků a mýtů a užijte si maximální pohodlí i během “svých” dnů.

Studie Bakteriologie pochvy u uživatelek menstruačních vložek a tamponů vypracovaná týmem lékařů z Brna v roce 2007 ukázala, že pravidelné užívání poševních tamponů při menstruaci nepředstavuje riziko poruch poševního prostředí, výtoků či recidiv sexuálně přenosných infekcí. Tyto přínosné informace se staly důležitou součástí kampaně za osvětu žen v používání dámských hygienických prostředků, kterou zahájila značka o.b. v rámci spolupráce s jedním ze spoluautorů, Doc. MUDr. Vítem Unzeitigem, Csc.

Tampony jsou velmi oblíbené, protože umožňují svobodný pohyb a poskytují pohodlí po celou dobu menstruace. Používaní tamponů má řadu předností nejen z hlediska praktičnosti a pohodlí, ale i z pohledu lékařského. Některé ženy se však o přednosti tamponů dobrovolně připravují. Mezi jejich nejčastější obavy patří, že tampony způsobují infekci. Přední český gynekolog Doc. Vít Unzeitig k tomuto říká: „Právě naopak! Tím, že nasávají menstruační krev, tampony pochvu čistí. Menstruační krev totiž představuje „živnou půdu“ pro bakterie. Výsledky studie také ukázaly, že u uživatelek tamponů se při menstruaci tolik nesnižuje obsah mléčných bakterií v pochvě a ta se tak stává odolnější proti případné infekci. Správné a pravidelné používání tamponů tedy naopak snižuje riziko rozvoje poševních zánětů a také zrychluje obnovu optimálního poševního prostředí a přirozené obranyschopnosti pochvy.“

Mýtus, že časté používání tamponů je nezdravé, ve společnosti stále přetrvává. Poznatky moderní gynekologie a výsledky klinických studií přitom tento mylný názor vyvrací. „Moderní tampony představují zdravý prostředek menstruační hygieny, který ženy mohou bez obav používat po celou dobu menstruace. Dokazují to i zkušenosti z praxe – setkala jsem se s mnoha ženami, které používaly výhradně tampony, bez jakýchkoliv zdravotních komplikací,“ potvrzuje gynekoložka MUDr. Radka Vetešníková-Koubová.

Jak se tampony používají, jak fungují a čím se liší od dámských menstruačních vložek? Tampony se umisťují do vagíny, aby absorbovaly menstruační tekutinu ještě předtím, než opustí tělo, na rozdíl od dámských menstruačních vložek, které ji absorbují až poté, co opustila tělo. Právě díky tomuto umístění mohou být tampony menší než produkty používané vně, a přitom poskytovat dostatečnou ochrannou absorpční schopnost tak, aby vnější oblast pohlavních orgánů zůstala suchá a čistá. Dámské hygienické vložky absorbují menstruační tekutinu, jakmile opustí tělo. Musí být dostatečně dlouhé a široké, aby chránily prádlo před skvrnami. Kromě toho stále více značek nabízí produkty s křidélky, aby zajistily lepší ochranu po stranách kalhotek. Na opačné straně vložek je adhezivní materiál. Ten zajistí, aby vložka spolehlivě přilnula ke kalhotkám a nemohla vyklouznout z místa. Absorpční vlákna tamponů jsou pevně slisovaná a mají kapilární tah, který do sebe nasává menstruační tekutinu. Při tom dochází k roztahování tamponu proti stěnám vagíny. Tampon se správně zavádí do střední části vagíny nad místo, kde vagína prochází svaly pánevního dna. Tato část vagíny se dobře přizpůsobuje tamponu: stěny vagíny jsou elastické; okolní měkká tkáň je nezpevněná a sousedící orgány jsou pohyblivé; tampon je přidržován na svém místě svaly pánevního dna; a kromě toho je zde velmi málo citlivých nervových zakončení, takže při používání není tampon vůbec vnímán.

Jak tampon zavést a vyjmout? Návod na použití krok za krokem. Před prvním zavedením tamponu byste měla věnovat čas seznámení se s vlastním tělem a jeho anatomií. Dále byste se měla řídit pokyny prezentovanými na níže uvedených obrázcích. Správné zavedení tamponu spočívá pouze v šesti krocích. Následující pokyny jsou uvedeny v příbalovém letáku, který najdete v každém balení o.b. tamponů:

Krok 1. Před použitím si vždy umyjte ruce. Odstraňte spodní část obalu zatáhnutím za odtrhávací pásku. Krok 2. Natáhněte vytahovací šňůrku a rychle a silně za ni zatáhněte. Tímto způsobem se můžete ujistit, že šňůrka je dobře připevněná k tamponu a může být použita ke snadnému vyjmutí tamponu. Krok 3. Stiskněte konečkem vašeho ukazováčku vroubkovanou spodní část tamponu a odstraňte vrchní polovinu obalu. Jemným pohybem vašeho prstu můžete rozšířit tělo tamponu tak, aby vám při aplikaci lépe držel na prstu. Krok 4. Volnou rukou jemně roztáhněte stydké pysky, abyste otvor do vagíny zpřístupnila. Vaginální otvor se nachází mezi močovou trubicí a řitním otvorem. Krok 5. Uvolněte se! Jemně zasuňte tampon do vagíny co nejdále směrem dozadu a šikmo nahoru (tj. zasuňte do vagíny tampon i prst). Krok 6. Pociťujete-li odpor, změňte trošku směr. Pokud tampon stále cítíte (např. při sezení či chůzi), zaveďte jej trochu hlouběji. Po zavedení tamponu si opět umyjte ruce.

Jak tampon vyjmout: Chcete-li tampon vyjmout, uvolněte svalstvo a zatáhněte slabě, ale pevně za vytahovací šňůrku ve stejném úhlu, pod jakým byl tampon zaveden. K vyjmutí tamponu by mělo dojít po jeho úplném nasáknutí, neboť vyjmutí je potom snadnější. Když zatáhnete za šňůrku, plně nasáklý tampon lehce vyklouzne. Máte-li problém s vyjmutím tamponu, při následující výměně zkontrolujte, zda je tampon plně nasáklý. Shledáváte-li vyjmutí tamponu vždy obtížným, měly byste vyzkoušet tampony s nižší absorpční schopností

Lze tampony používat při plavání a jiných sportech? Tím, že nejsou používány vně těla, tampony nezasahují do fyzických aktivit, např. během sportu. Tampony je možné dokonce používat i při plavání. Tampony byly skutečně doporučovány jako preferovaný způsob menstruační ochrany při plavání. Několik publikací informovalo, že voda se během koupání nebo plavání do vagíny nedostane. I kdyby se přece jen malé množství vody dostalo do vagíny, nepředpokládá se, že by to způsobilo problém, pokud je voda jako taková bezpečná. Jestliže je tampon na svém místě, voda se odstraní s výměnou tamponu. Doporučuje se, aby byl nový tampon zaveden před plaváním pro zajištění optimální ochrany a vyměněn ihned po plavání.

Lze tampony používat denně v době menstruace, je možné je používat přes noc a jak často by měly být vyměňovány? Tampony jsou bezpečné pro každodenní nošení v době menstruace. Krvácení však není každý den menstruace stejně intenzivní; na začátku menstruace je silnější a ke konci slabší. To je jeden z důvodů, proč jsou tampony vyráběny s různou absorpční schopností; ve dnech silnějšího krvácení by měly být používány tampony s vyšší absorpční schopností a v případě slabšího krvácení tampony s nižší absorpční schopností. Měly byste vždy používat tampon s nejnižší absorpcí, který vyhovuje potřebám menstruačního krvácení. Přes noc i přes den lze používat stejnou velikost tamponu. Velikost/absorpční schopnost tamponu by měla být volena na základě intenzity menstruačního krvácení a nikoli části dne. Je důležité upozornit, že před spaním by měl být zaveden nový tampon a měl by být vyměněn ráno ihned po probuzení. Obecně platí, že tampony by měly být vyměňovány pravidelně a podle potřeby, v závislosti na intenzitě menstruačního krvácení. Regulační úřady a průmyslové asociace mají v různých zemích/regionech různá doporučení a pokyny, ale doporučení, na kterém by se mohly všechny subjekty shodnout je, že tampony lze bezpečně používat přes noc a že by se měly vyměňovat minimálně každých 8 hodin. Během silnějšího krvácení může být nutná i častější výměna tamponů.

Má používání tamponů místo dámských menstruačních vložek nějaké zdravotní přínosy? Jelikož tampony jsou nošeny uvnitř vagíny, neměly by způsobovat žádné podráždění, které mohou zažít uživatelky menstruačních vložek na vnitřních stranách stehen, v intimní části a na kůži perinea.

Může se tampon ztratit uvnitř těla? Správně zavedený tampon se nachází ve střední třetině vagíny. Nemusíte mít obavu z příliš hlubokého zavedení tamponu, ať už používáte prstem aplikovatelný tampon nebo tampon s aplikátorem. Prst i aplikátor jsou si podobné délkou a umožňují zavedení tamponu až do střední části vagíny, což je přesně místo, kde by tampon měl být umístěn pro optimální účinek a pohodlí. Zde bude na svém místě udržován svaly pánevního dna a hydrostatickým tlakem pánevních orgánů, a to i v případě, že učiníte náhlý pohyb nebo budete provozovat fyzickou aktivitu. Jsou-li dodrženy pokyny pro použití, vytahovací šňůrka zůstane mimo tělo a je ji možno snadno uchopit, jakmile budete chtít tampon vytáhnout. Protože otvor děložního čípku je příliš malý a také protože neexistuje síla, která by tampon vytlačovala vzhůru do děložního čípku a dělohy, tampon nemůže samovolně vklouznout do dělohy.

Může se vytahovací šňůrka odtrhnout od tamponu? Při výrobním postupu tamponu je vytahovací šňůrka přivázána a pevně připevněna k absorpčnímu tělu tamponu. Různí výrobci používají různé metody připevňování vytahovací šňůrky k tamponu, ale všechny metody zajišťují pevné připevnění. Chcete-li se ujistit, zda je šňůrka dobře připevněna, zatáhněte za ni před zavedením tamponu do vagíny silným, krátkým pohybem.

Mohou panny používat tampony? Hymen, prstenec, „věneček“ tkáně obklopující vstup do vagíny, má přirozený otvor, který umožňuje odtok a průchod menstruační tekutiny z vagíny. Vývoj hymenu během puberty může být dán do souvislosti s vývojem prsou, který je ovlivněn hlavně estrogeny. Pod vlivem rostoucí hladiny estrogenů v pubertě se hymen běžně stává tak elastický a poddajný, že může být bezpečně roztažen až do 3 cm. S výjimkou příliš velkých tamponů, které jsou určeny pro velmi silné menstruační krvácení a nejsou doporučovány pro mladé dívky, se průměr tamponů pohybuje od cca 1 cm do 1,5 cm, čemuž by se otvor hymenu měl být schopen snadno přizpůsobit. Proto pokud je tampon zaveden dle pokynů uvedených v každém příbalovém letáku, může být obvykle zaveden snadno a bez poškození hymenu. Při nasávání krve se tampon roztáhne, ale protože se roztahováním rovněž stává pružnějším a měkčím, také nepoškozuje hymen ani při jeho vyjímání.

Používání tamponů je zdravou volbou moderní ženy. Při dodržování doporučení výrobců a základních hygienických pravidel představují tampony spolehlivý, pohodlný a zdravý prostředek menstruační hygieny.

zdroj: o.b. Fakta a mýta o používání tamponů foto: archiv o.b.

Témata článku:   

Komentáře Zobrazit celou diskuzi

Přečtěte si také

Horoskopy

Zvykli jste si na úspěch, a proto si ho udržujete. Stále přicházíte s nevšedními nápady, které nepostrádají šťávu a švih. Toto je ideální stav. Do všem činností na pracovišti se hned…

Nejčtenější články

Doporučujeme