Zdroj: Shutterstock
 Zdroj: Shutterstock
12
Fotogalerie

TAROT pro začátečníky (2. díl): Výklad Velké Arkány a základy Malé Arkány

Přinášíme vám druhý díl minikurzu věštění z Tarotu. Karty z prvního i druhého dílu si můžete i vytisknout a Velkou Arkánu už budete mít kompletní.

V prvním díle Výkladu karet Velké Arkány, který najdete ZDE, jsme lehce naťukli velice obsáhlé téma, kterým Tarot bezesporu je. Víte už, že karetní sada obsahuje celkem 78 karet, které dále dělíme do dvou základních skupin, Velkou a Malou Arkánu (z latinského „arcanum“ = tajemství). Tentokrát si trochu blíž vysvětlíme význam jednotlivých karetních „barev“ Malé Arkány a přiblížíme si zbývajících 12 karet Velké Arkány.

Zde najdete karty Velké Arkány:

Klepněte pro větší obrázekKlepněte pro větší obrázekKlepněte pro větší obrázek

Velká Arkána obsahuje 22 karet s vysokou vypovídací hodnotou a lze ji převyprávět jako příběh popisující vývoj člověka, respektive jeho životní cestu. Nejčastěji bývá označována jako Bláznova pouť sloužící k celkovému pochopení karet Velké Arkány stejně jako nás samotných.

Karty Malé Arkány jsou o poznání početnější (je jich celkem 56). Jde o karty „nižší“, tedy dokreslující detaily situace, která nás zajímá. Malou Arkánu dále dělíme do čtyř skupin („barev“) vždy po 14 kartách, z nichž každá skupina představuje jeden konkrétní element. Toto jsou čtyři základní skupiny:

Meče symbolizují vzduch a značí rychlost úsudku a sílu myšlenky, jistou bezohlednost, kritiku, případně potíže, překážky, které si žádají řešení. Astrologicky k nim řadíme znamení Vah, Vodnáře a Blíženců.

Poháry (kalichy) připadají elementu voda. Jde o karty poukazující na hluboké city, rodinu, duchovní ideály, případně také osamocení. Jsou kartami vztahů a tvořivosti. V astrologii k nim patří Ryby, Rak a Štír.

Hole (žezla) představují živel ohně a vypovídají o vysoké energii, pracovním nasazení, rychlém a nesmlouvavém jednání a značné iniciativě. Hole vyjadřují také mužskou sexualitu podobně jako poháry sexualitu ženskou. Astrologicky jim odpovídá znamení Berana, Lva a Střelce.

Pentakly (mince, disky) odpovídají zemskému elementu. Odrážejí materiální svět, peníze, obchod, prospěch, účel i lásku a zázemí. Astrologicky k nim patří znamení Kozoroha, Býka a Panny.

Pojďme teď navázat na předchozí díl a představme si dalších 12 karet Velké Arkány:

Kolo štěstí (Wheel of Fortune)

Karta Kolo štěstí, někdy také nazývána Kolem osudu, často značí důležitou změnu v tazatelově dosavadním životě. Stejně jako u jiných karet, i u této je třeba brát v úvahu okolní karty, zejména tu, která je tažena bezprostředně po Fortuně. Kolo štěstí je často chápáno jako zásah zvenčí – něco, co jen těžko umíme ovlivnit. Protože celý náš život je založen na určitých cyklech, je přirozené, že změny se dějí, a to nezávisle na nás samotných.

V naší moci ovšem je, jak si nastalou situaci vyložíme. Zda ji přijmeme jako novou výzvu a možnost naučit se něčemu novému, anebo si budeme stěžovat na nepřízeň osudu. Velmi zjednodušeně lze říci, že pokud se tazatel nachází ve složité životní situaci, karta ukazuje na velký posun – změnu; naopak, je-li dotyčný obklopen blahobytem, měl by si uvědomit, že nic není jisté a pokora i obezřetnost jsou namístě.

Spravedlnost (Justice)

Karta hovoří o tom, že cokoli ve svém životě učiníme, ať už jde o jakoukoli záležitost ve smyslu dobro – zlo, vrátí se nám to. Jinými slovy, svou budoucnost tvoříme každým přítomným okamžikem. Spravedlnost, mimo jiné, nabádá k převzetí odpovědnosti za svůj život a pochopení předchozích chyb, pakliže jsou takto vnímány.

Ve skutečnosti nám totiž každá taková „chyba“ má jen otevřít oči a pomoci v našem dalším vývoji. V praktickém smyslu naznačuje karta možné úřední jednání, soudní proces, zákon, právo či výkonnou moc. A také sklizeň toho, co jsme dosud zaseli. Interpretace může být různá a mnohem širší, opět záleží na tématu výkladu a okolních kartách.

Viselec (Hanging Man)

Muž visící hlavou dolů značí takovou pozici v tazatelově životě, která mu už nevyhovuje, resp. je z dlouhodobého hlediska neudržitelná. Může jít o pouhý pocit nekomfortu a stavu, ve kterém už není vůle nadále setrvávat, může ale poukazovat na marnost nastalé situace. Často souvisí s pocitem smutku a zdánlivé beznaděje, je ovšem naprosto v tazatelových silách aktuální stav bez pomoci okolí zvládnout.

Někdy setrváváme dobrovolně v situacích, které nám do života už nepřinášejí žádný prospěch. Proto je často třeba položit si v souvislosti s kartou Viselec otázku, zda je mi tam, kde se nacházím, opravdu příjemně. Jako vždy velice záleží na charakteru otázky a okolních kartách.

Smrt (Death)

Karta, jíž není třeba se prvoplánově obávat. Většinou neznamená fyzickou smrt a častěji poukazuje na přirozený vývoj a postupné (nevyhnutelné) ukončení něčeho v našem životě. Aby do života mohlo přijít něco nového, je nejprve třeba uklidit a připravit potřebný prostor. Jde-li například o situaci, která tazatele trápí, karta naznačuje konečné vyřešení problému, a to nenásilnou cestou.

Konec jedné etapy, vyvrcholení situace, ukončení a zároveň začátek něčeho nového. Smrt můžeme také dávat do souvislosti s duchovním růstem, vnitřní proměnou a podobně. V partnerství naznačuje konec vztahu či jeho přerod do nové fáze. Záleží na samotném dotazu a okolních kartách, které situaci dokreslují.

Mírnost (Temperance)

Někdy také označována jako Pravá míra. Pochopení karty není složité – jde o nastavení rovnováhy ve všech aspektech našeho života, protože žádný extrém není v pořádku. Poukazuje na potřebu vyrovnání energií a souznění se sebou sama. Může znamenat začátek nové cesty, vývoj, přerod a harmonii. Radí nechat věcem volný průběh, být trpěliví a příliš netlačit.

Nemít vysoké nároky, nepřehánět, vytrvat. Pozor na potácení se mezi dvěma extrémy – přehnaná akčnost na jedné straně, lenost s nečinností na druhé. Ve vztazích naznačuje harmonii, klid, lásku a porozumění, vyrovnanost, jemnost, možný i přerod v jinou, vyšší formu vztahu. Opět jsou důležité směr otázky a další tažené karty.

Ďábel (The Devil)

Karta varující, pravý opak předchozí Mírnosti. Často poukazuje na extrém a jistou nesvobodu v nějaké konkrétní oblasti života. Pozor na neuvážené jednáním, hazard, zbytečné riskování. Je plná pokušení, poukazuje na nízké vášně, svody, vábení a chtíč. Něco – někdo – má tazatele v plné moci, manipuluje.

Jde o situaci, ve které dotyčný uvízl, znamenající nesvobodu a nepřinášející nic dobrého. V souvislosti se vztahy ukazuje na nevyváženost (nevyrovnanost) vztahu; přílišná animálnost, extrémní chtíč, citové vydírání i fyzická tyranie, nezdravá závislost. Jde také o kartu karmickou – může jít o nedořešené záležitosti z předchozích životů. Důležité jsou opět okolní karty a celkový charakter výkladu.

Věž (The Tower)

Karta zdánlivě znamenající pohromu, nečekané rozuzlení situace, nežádoucí objev, nepříjemné překvapení, vyhrocení dosavadního stavu bez předchozího varování. Bouře, zmar, rozboření starých ideálů, zklamání. Často se týká objevení pravdy v její ryzí podstatě, proto ať už jsou okolnosti odhalení jakkoli nepříjemné, je ve finále dobře, že přišla.

Člověk prohlédne, probudí se. Vzduch se vyčistí a nové energie přicházejí. Situace se vymykla kontrole, ale zřejmě nestála na pevných základech. Jistě i tady platí, že všechno zlé je pro něco dobré – vždy záleží na úhlu pohledu. V souvislosti se vztahem znamená rozchod, ukončení, odhalení nevěry, šokující informaci.

Hvězda (The Star)

„Andělská“ ochranná karta plná naděje a míru. Konejší a ukazuje na víru v dobro, slibuje lepší časy. Po dlouhé noci přijde třpytivé ráno a sluneční paprsky prozáří tazatelovy dny. Naznačuje nové, lepší začátky, potvrzuje tazatelovy plány, inspiruje i motivuje. Dává naději a radí, abychom se nevzdávali. Pomáhá plnit tazatelova přání.

Jako každá karta i tato může mít i varující charakter, nicméně častěji jde o kartu velice pozitivní a pro budoucnost čehokoli slibnou. Opět je třeba dbát na charakter dotazu a energii ostatních karet ve výkladu.

Luna (The Moon)

Karta ženské energie, intuice, inspirace, romantiky, tvůrčích schopností, ale také nejhlubších vnitřních obav, pomluv, strachu, nečestného jednání a temnoty. Luna nabádá k naslouchání vlastní intuici a k uvědomění si vnitřní pravdy a své podstaty. Vyzývá k odvaze pohlédnout pravdě do očí; k tomu, abychom neutíkali před pouhými stíny.

Dost možná, že obavy tazatele jsou bezpředmětné, resp. situace nemusí být zdaleka tak temná, jak se dotyčný obává. V souvislosti se vztahy může karta poukazovat na nezdravou závislost, žárlivost, nejistotu a obavy z opuštění, jistou temnotu, možné utajení něčeho nebo někoho.

Slunce (The Sun)

Karta většinou pozitivní, zářící. Ukazuje na spokojenost v životě a jeho pochopení, pocit štěstí a sounáležitosti se světem. Řeší-li tazatel problém, ať už se týká čehokoli, Slunce symbolizuje jeho úspěšné vyřešení. Karta, mimo jiné, potvrzuje správnost rozhodnutí, případně vysoký potenciál započatého.

Může být mírně varující ve smyslu jistého zlenivění, usnutí na vavřínech. Tak, jak se náš život odehrává v určitých cyklech, tak i Slunce vychází a zapadá. Ve vztazích poukazuje karta na šťastné spojení, naplněné partnerství, lásku a nezištnost.

Poslední soud (Judgement)

Karta nejčastěji znázorňující anděla troubícího na zlatou trubku a zmrtvýchvstání. Jakoby byl tazatel k něčemu povoláván, případně se na světlo světa dostaly záležitosti, které dosud v poklidu a ústranní odpočívaly. Může symbolizovat i ztracené naděje a dávno zapomenuté skutečnosti, které opět začínají být aktuální.

Často je tazatel kartou vyzýván k opuštění starého a nefunkčního. Nutí bilancovat, srovnávat, ne vždy však dává na výběr. Mnohdy ukazuje na nedořešené záležitosti, které je aktuálně nutno dokončit, uzavřít. Ve vztazích může karta symbolizovat rozvoj vztahu – novou dimenzi, znovuoživení nebo pochopení podstaty svazku.

Svět (The World)

Završení, naplnění, dosažení cíle. Poslední karta Velké Arkány zakončující Bláznovo putování. Pochopení smyslu života, sounáležitosti s Vesmírem, harmonie a sebepřijetí. Jednoznačná odpověď ANO na jakoukoli otázku, potvrzení správnosti cesty. Symbolizuje splnění snu, tazatel je v situaci, která mu naprosto vyhovuje, má vše.

Pozor ale na zamrznutí, nečinnost, stagnaci. Obrazně můžeme být u cíle a zakončit svůj úkol, ve skutečnosti jde ale vždy o úkoly dílčí, které nás posouvají a směrují k dalším, větším úkolům. V partnerství ukazuje karta na harmonii, sdílení, nalezení partnera Duše.

Doporučujeme

Články odjinud