TAROT pro začátečníky: Výklad a význam karet Velké Arkány

22. 10. 2017
Každý člověk má v sobě ukrytou určitou věšteckou schopnost. Jde jen o to ji v sobě objevit. Třeba pomocí Tarotu? Pojďme teď jenom tak lehounce poodhalit tajemství tohoto populárního výkladového systému, jehož historie sahá hluboko do minulosti.

Původ samotných tarotových karet není úplně jasný, a tak se na různých místech můžete setkat s rozdílnými teoriemi na dané téma. Lze tvrdit, že dnešní Tarot v podobě, jak ho známe, pochází přibližně z první poloviny 15. století a nejstarší dodnes zachovalé karty vznikly někdy kolem let 1430–1460.

Jak funguje Tarot

Výkladový balíček se skládá celkem ze 78 karet, které dále dělíme na dvě základní skupiny, Velkou a Malou Arkánu (z latinského „arcanum“ = tajemství).

Velká Arkána obsahuje 22 karet (označené jsou 0–XXI) s vysokou vypovídací hodnotou a vytažené karty poukazují vždy na základní téma(ta) výkladu.

Karty Malé Arkány jsou o poznání početnější, je jich 56. Jde o karty „nižší“, tedy dokreslující detaily situace, která nás zajímá.

Pojďme se teď o něco podrobněji podívat na prvních 10 karet Velké Arkány. Můžete si je nejprve prohlédnout v galerii, aniž byste četli text níže , a intuitivně zvolit tu, která vás nejvíce přitahuje. Zajímá-li vás konkrétní situace, věnujte jí svou myšlenku a následně vyberte kartu. Dopřejte si klid a soustředění, v kartách následně objevíte své téma či odpověď na svou otázku. Projděte si karty tady v galerii nebo v úvodu článku. Jsou stejné:

Klepněte pro větší obrázekKlepněte pro větší obrázekKlepněte pro větší obrázek

Blázen (The Fool)

Skvělá karta pro nové začátky a zábavu. Naznačuje situaci, která je v samotném počátku, vše je otevřené a čisté. Padne-li tato karta na nový vztah, symbolizuje spíše flirt a zábavu, v jistém směru i lehkovážné myšlení, nezávaznost.

Vždy je důležité, jaké další karty padnou vedle Blázna; snadno pak vycítíte, zda vás karta nabádá, či varuje. Je-li pozitivně laděna, pak vás podporuje a fandí odvaze pustit se do něčeho nového, klidně i trochu zariskovat, jednat spontánně, nabízí nové možnosti. V opačném případě varuje před lehkomyslným jednáním a podceňováním situace.

Mág (The Magician)

Karta umění a šikovnosti, ale také manipulace a intrik. Vyjadřuje mužský princip a aktivitu. Obecně značí tvůrčí sílu a její vysoký potenciál, nápaditost, kreativitu, obratnost až mistrovství. V souvislosti s partnerstvím jde o období, kdy máme schopnost ostatní silně přitahovat, fascinovat.

Řešíte-li problém, karta Mág nabádá k aktivitě a vstřícnému jednání. Jako varující může být karta považována v souvislosti s manipulativním jednáním, a to oboustranně.

Velekněžka (The High Priestess)

Karta intuice a pochopení, vnitřního dialogu, ženského principu. Velekněžka je také kartou pečovatelskou, skrývá v sobě často i jakési tajemství. Má veskrze pozitivní význam, nicméně občas působí lehce melancholicky až smutně. V pozitivním slova smyslu nabádá k tomu, abychom věci nechali plynout, učí trpělivosti a schopnosti poznat správný okamžik, podněcuje k naslouchání a přijetí situace, aniž bychom do ní jakkoli zasahovali.

V negativním smyslu může pasivitu vytýkat a poukazovat na nevyvážený vztah ke svému ženství. Vždy záleží na tom, jak je otázka položena a nač poukazují okolní karty.

Císařovna (The Empress)

Karta radosti ze života, symbolizuje ženskost, krásu, hojnost, tvořivost, lásku a plodnost. Mnohdy znamená mateřství (i budoucí), případně nový projekt s vysokým potenciálem. Karta s většinou pozitivním významem, ukazující na šťastné období v životě a překonání překážek.

V souvislosti s partnerstvím naznačuje smyslnost, sexualitu, vášeň a emotivnost. V negativním smyslu může ovšem poukazovat na nevěru a jistou povrchnost, emocionální manipulaci a žárlivost. Varuje například i před nechtěným těhotenstvím. Opět záleží na otázce a okolních kartách, intuitivním pochopení poselství.

Císař (The Emperor)

Karta označující mužskou autoritu, vyžadující pořádek, strukturu, řád a jeho dodržování. Silná vůle a odpovědnost, věcnost. U Císaře stojí rozum vždy nad city, je stabilní, s pevnou půdou pod nohama, nestaví vzdušné zámky.

Ve výkladu často označuje konkrétní osobu, muže – partnera, otce, šéfa a jeho pragmatismus, praktičnost, rozumové stanovisko. V souvislosti s partnerstvím může znamenat upevňování vztahu, jistotu, ale i určitou strnulost a potlačování citů. Na prvním místě vždy rozum před emocemi a vášní.

Velekněz (The Hierophant)

Symbol duchovní či morální autority, učitel, rádce, často i spřízněná duše. Jedna z ochranných karet Tarotu. Poukazuje na duchovní růst a vnitřní změnu. Může značit i konkrétní osobu, čestného, morálního člověka, duchovně velmi vyspělého, připraveného poradit. Často také karta vypovídá o pocitech, zosobňuje víru a důvěru a potvrzuje to, co považujeme v hloubi duše za správné.

V souvislosti s partnerstvím ukazuje na vzájemnou důvěru, upřímnost a duševní souznění, vztah, který není založen na sexuálním základě. V negativním smyslu varuje před netolerancí až fanatismem, ortodoxním způsobem myšlení a hodnocení.

Zamilovaní (The Lovers)

Karta setkání, lásky, zamilovanosti, volby srdce, partnerství. V případě, že se dotaz týká lásky, pak ji karta potvrzuje. Jde-li o jinou záležitost, může jít o zkoušku a dilema rozumu a srdce. Správnou odpověď najdeme spíš prostřednictvím vlastní intuice než rozumem.

Význam lze vyložit i jako křižovatku a stav před rozhodnutím se pro něco (někoho). Nabádá k láskyplnému postupu, ať už jde o jakoukoli záležitost. Karta také znamená jednoznačné „ano“, ptá-li se tazatel na konkrétní situaci, postup a podobně.

Vůz (The Chariot)

Často karta změny, dynamiky, odvahy, posunu. Může znamenat i protikladné síly, které je potřeba sjednotit a zvládnout. Nabádá k tomu, abychom byli my sami těmi, kteří řídí (a dokážou uřídit) vůz svého života. Karta Vůz značí aktivitu a pohyb, případně může nabádat k tomu, abychom už déle nečekali a začali jednat.

Ve vztazích může poukazovat na změnu, posun, případně útěk ze stávajícího spojení anebo nový začátek u aktuálního vztahu. V negativním a varujícím spojení naznačuje karta situaci, která se vymyká naší kontrole, vztek a ukvapenost. Opět záleží na položené otázce a okolních kartách.

Síla (The Strength)

Karta tvořivé energie, síly, vytrvalosti, schopnosti zvládnout danou situaci. Stejně tak bývá jejím tématem odvaha, moc, vášeň a až animální přitažlivost. Často hovoří a poukazuje na odhodlání něco (ne)vykonat a značí vysoký potenciál.

V souvislosti se vztahy poukazuje na vášeň, náruživost, vysokou sexuální energii, fyzickou lásku až chtíč, který je však třeba mít pod kontrolou, abychom se nestali pouhým nástrojem vlastních pudů. Mnohdy karta padne i v okamžiku, kdy je naším tématem snaha něco uvnitř sebe potlačit. Opět je nutné brát do úvahy okolní karty a charakter otázky.

Poustevník (The Hermit)

Karta zastavení se, pohledu do nitra, samoty, opuštěnosti, ale i hledání a moudrosti. Často karta naznačuje potřebu nové cesty, na které dojdeme (nebo bychom měli dojít) k pochopení sebe sama. Nabádá k tomu, aby si tazatel dobře rozmyslel, co doopravdy chce, než udělá první krok.

Karta Poustevník působí pozitivně v oblasti vzdělávání a studia; ve vztazích ovšem ukazuje na osamělost (třeba i v rámci stávajícího vztahu) nebo samotu (ať už dobrovolnou či nikoli). Někdy naznačuje zanedbávání partnera ve jménu ušlechtilých cílů a neproudící sexuální energii. Jako u všech karet Velké Arkány opět záleží na charakteru otázky a okolních kartách, které situaci dokreslují. Dalších 12 karet Velké Arkány a jejich výklad najdete ZDE

Témata článku:   

Komentáře

Přečtěte si také

Katalog zboží na Dámě Další zajímavé věci

Horoskopy

Milí Býci, zářijové dny začínají být zajímavé především, co se lásky týká. Aktuální idol splňuje všechny vaše představy a vy jste plni síly. Jedná se totiž o protějška, s nímž si dokážete…