Test – jste hříšníci ?

14. 4. 2005
Test – jste hříšníci ?
Každý z nás někdy zhřeší, ať již v jakékoliv oblasti. Není to ale pro Vás sportem? Přesvědčte se sami a udělejte si test.

Vyhodnocení"; $sum=$o[1]+$o[2]+$o[3]+$o[4]+$o[5]+$o[6]+$o[7]+$o[8]+$o[9]+$o[10]+$o[11]+$o[12]; $sum=$sum+$o[13]+$o[14]+$o[15]+$o[16]+$o[17]+$o[18]+$o[19]+$o[20]+$o[21]+$o[22]; $sum=$sum+$o[23]+$o[24];

if ( ($sum>39) and ($sum<55) ) echo "Svými morálními kvalitami a mravním jednáním jste dosáhli úrovně světců i milosrdného samaritána.

Jste si asi dobře vědomi toho, že před vámi vyvstal problém, jak se vypořádat s nesnázemi a tlaky přímo souvisejícími s vaší přísnou sebekázní, což nemusí být zrovna snadné, a může vás to i znepokojovat.

Musíte se smířit s tím, že se jeden od druhého odlišujeme, mimo jiné i svými názory a zkušenostmi. Své bližní byste tedy neměli odsuzovat pouze proto, že jejich žebříček hodnot je jiný, než ten váš. Patřičná míra tolerance by vaší vnitřní očistě prospěla obdobně jako odpovídající životní filosofie a neubližování.
";

if ( ($sum>24) and ($sum<40) ) echo "Nejste typickými světci ani nenapravitelnými hříšníky a v podstatě se držíte zlaté střední cesty i vlastním mravním uvědoměním. Naskytne-li se vhodná příležitost , tak svým nenuceným chováním dokážete uvolnit atmosféru, občas býváte i podnikaví a někdy vystupujete jako hedonisté.

Nepochybujte o tom, že každý z nás je v mnoha ohledech světcem i hříšníkem – to platí pro všechny bez rozdílu. Jeden od druhého se však odlišujeme tím, , že buď žijeme převážně jako hříšníci nebo naopak, necháváme se inspirovat životy světců.
";

if ( ($sum<26) ) echo "Jste typickými hříšníky, kteří se zřekli své svatozáře, pokud jste kdy nějakou vůbec měli.

To ovšem neznamená, že byste museli být špatní lidé. Máte přece v sobě alespoň tolik upřímnosti, že jste na předchozích 25 otázek odpověděli tak, jak jste odpověděli. Pokud byste si totiž nadržovali, abyste získali více bodů, tak by vám nepatřilo ani toto hodnocení.

Přestože si asi myslíte, že žijete naplno, tak vám může jen prospět, když dospěje k poznání, že váš život může být příležitostně obohacován vlastní pokornou skromností a uvědoměním si, že jsou lidé, kteří neměli tolik štěstí jako vy a potřebují pomoci.
"; ?>

Sedm nectností Sedm ctností
lenost
zloba
chamtivost
závist
obžerství
chlípnost
pýcha
dobročinnost
poctivost
mravní síla
vnitřní klid
smysl pro spravedlnost
rozvážnost
ukázněnost
Řídíte se známým příslovím: „ Bližší košile nežli kabát ? „
rozhodně ne
v krajní nouzi by se jím řídit musel
toto přísloví jsem si oblíbil

Byli jste již někdy v manželství nevěrní nebo budete vždy věrní svému partnerovi?
zůstávám věrný
nevím
už jsem v manželství nevěrným byl

Žijete, abyste jedli, nebo jíte, abyste žili?
jím, abych žil
někdy jím, abych žil, jindy žiji, abych jedl
žiji, abych jedl

Stává se, že někoho ve frontě předběhnete?
zásadně nikoho nepředbíhám
ano, ale pouze výjimečně
ano, poměrně často

Dovídáte se, že Váš kolega vyhrál milion korun v loterii. Jaké pocity ve vás taková zpráva vyvolá?
budete mít velkou radost
budete sice svému kolegovi výhru přát, avšak ve skrytu duše si řeknete : „ Kéž by se štěstí usmálo i na mne „.
probleskne Vám hlavou: „ Ten má ale z pekla štěstí! Proč právě on a ne já ?“

Uvažovali byste o možnosti, že vyhledáte pomoc terapeuta, abyste se už nerozčilovali pro jakoukoliv hloupost?
ano
ne – pokusil bych se s tím vypořádat sám – věřím, že po analýze příčinných souvislostí bych dokázal vyřešit i samotný problém
v žádném případě

Jste ještě stále svobodní, a váš nejlepší přítel nebo přítelkyně začíná chodit s osobou, která vás velmi přitahuje. Pro kterou z následujících možností byste se za takových okolností pravděpodobně rozhodli?
budete se snažit, aby to ti dva na vás nepoznali alespoň po dobu trvání jejich důvěrné známosti
své city na sobě nedáte znát, ale budete lehce flirtovat, v naději, že objevíte nějaký náznak, že vaše náklonnost by mohla být vzájemná
hloubku svých citů dáte znát co nejdříve, a uděláte vše pro to, aby vaše láska byla opětována

Řídíte se známou průpovědí: „ Jez do polosyta a pij do polopita ? „
ano, jím jen tolik, abych neměl hlad
ano – bylo by však nezdvořilé, kdybychom se jí důsledně řídíli i tehdy, když budeme jídlem a pitím pohoštěni
ne, rád se najím i napiji co hrdlo ráčí

Přáli byste si být obdařeni moudrostí Šalamounovou?
moudrost Šalamounova je darem velice vzácným
ano
ještě nikdy jsem na něco takového ani nepomyslel(a)

Co si myslíte o chlubilech?
jsou rozkolísaní a trpí pocitem méněcennosti
nevadí mi
jdou mi na nervy

Věříte v konečné vítězství dobra nad zlem?
ano
nejsem si tím úplně jistý(á)
nikoli v současné době

Považujete se za nezdolného optimistu?
ano
nepovažuji, byť svým způsobem optimistou jsem
považuji se spíše za pesimistu

Chybí vám motivace k plnění každodenních úkolů ?
někdy by snad mohla být větší, ale přesto se musím pustit do práce, kterou by za mně nikdo jiný neudělal
do určité míry
do značné míry, je-li to možné, tak se plnění úkolů vyhnu nebo jimi pověřím někoho jiného

Snažíte se vyrovnat svým sousedům či známým?
ani ne
rozhodně ne
ano, pokud je to možné

Vyhověli jste někdy televizním prosbám nadací o zaslání darů ?
mnohokrát
občas
nikdy

Který z těchto popisů nejlépe vystihuje váš vztah k náboženství ?
věřím v Boha
agnostik
ateista

Byli jste už někdy tak opilí, že jste nedokázali jít rovně?
ještě nikdy
méně než pětkrát
více než pětkrát

Měli by být napravení pachatelé těžkých zločinů opět začleněni do společnosti po odpykání trestu?
samozřejmě že ano, vždyť zákony chrání i je. Pokud trest odnětí svobody splnil svůj účel, pak je náprava bývalého zločince významným úspěchem společnosti, a tedy i jeho samotného. Přece nemůžeme vzít svévolně právo do svých rukou, abychom jeho izolaci bezdůvodně prodlužovali.
snad ano, ale jen výjimečně
některé typy pachatelů ohavných zločinů jsou prý nenapravitelné a neměli bychom je tedy opět začlenit do společnosti. Ani já nevěřím, že by takoví zločinci byli schopni úplně se polepšit.

Který z těchto námětů vám nejvíce imponuje?
vítězství nad nepřízní osudu
hrdinný čin
jak se pasáček krav králem stal

Považujete cigarety za drogy?
ano
nejsem si v této věci jistý
ne

Věříte v účinnost legalizace měkkých drog?
ne
možná, že by taková legalizace účinná byla
ano

Myslíte si, že hry o peníze jsou nemorální?
ano
jen tehdy, pokud by se místo zábavy staly hazardem
to si nemyslím, lidé přece mohou dělat co se jim zlíbí

Kolik strávíte průměrně hodin denně sledováním televize, aniž byste při tom dělali cokoliv jiného?
méně než 2 hodiny
2 až 4 hodiny
více než 4 hodiny

Vadí vám nadace, které využívají atmosféru vánoc k vybírání peněz na frekventovaných místech ?
ne
někdy
ano

Trápí vás výčitky, když si dopřáváte dobrého jídla i pití, a uvědomíte si, že ve světě hladoví miliony lidí?
ano
ne, ale asi bych se měl nad tím vážně zamyslet
ne
Iva Hédlová podle Philipa Cartera a Kerna Russela
www.zdravi4u.cz
Témata článku:   

Komentáře Zobrazit celou diskuzi

Přečtěte si také

Horoskopy

V tomto říjnovém období se dočkáte příjemných chvil a nečekaných změn. Hned v pondělí zjistíte, že jde všechno jako na drátku a můžete si dovolit i nové věci. Nadřízený je s vámi spokojený…

Nejčtenější články

Doporučujeme