Tvar prstů a osud: Co podle nich poznáte?

Tvar prstů a osud: Co podle nich poznáte?

V cikánském věštění je každý prst spojený s určitou planetou a ta pak symbolizuje ty vlastnosti člověka, které jsou k dané planetě přiřazené. A podle jejich tvaru z nich pak lze přečíst vlastnosti daného člověka.

Palec

Špičatý – Pokud ho máte, jste talentovaný umělec a chodí vám inspirace. Pokud ale máte špičaté i všechny další prsty, znamená to povrchnost mnohomluvnost. Hranatý – upřímnost, pravdivost, rozum Baňatý – pečlivost, obchodní schopnosti, touha po bohatství Lopatovitého tvaru – dramatické schopnosti, rychlost myšlení, pohyblivost

Pokračování 2 / 5

Ukazováček (Jupiter)

Špičatý – inspirace Hranatý – snílkovství Baňatý – sklon k mysticismu a tajemnu Lopatovitého tvaru – sklon dělat chyby a omyly

Pokračování 3 / 5

Prostředníček (Saturn)

Špičatý – pohoda, životní rozhled, přelétavost a nestálost Hranatý – serióznost, pečlivost Baňatý – smutek a sklony k sebevraždě Lopatovitého tvaru – pochmurnost, hypochondrie, sklony k depresím

Pokračování 4 / 5

Prsteníček (Slunce)

Ve všech svých formách je vyjádřením síly, lásky, rodinného života, touhy po blahobytu

Pokračování 5 / 5

Malíček (Merkukr)

Špičatý – sklon k mystice, teologickým vědám, výmluvnosti a prozíravosti Hranatý – sklon k experimentům, vlastnímu know-how, schopnost jasně a jednoznačně formulovat své myšlenky, logická mysl Baňatý – sklon k exaktnímu, vědeckému vnímání světa Lopatovitého tvaru – při špatných sklonech takto poznáte talentované zloděje, podvodníky a falzifikátory

Doporučujeme

Články odjinud