Týrání seniorů a domácí násilí vůči nim stále přehlížíme: I vy můžete pomoci! | Foto: iStock

Foto: iStock

Týrání seniorů a domácí násilí vůči nim stále přehlížíme: I vy můžete pomoci!

Počet týraných seniorů roste! Proč jsou staří lidé jednou z nejrizikovějších skupin? A jak můžete zasáhnout a pomoct vy, pokud se něco takového děje ve vašem okolí?

Nevděčná vnučka

Květě je osmasedmdesát let a žije u snachy, vdovy po jejím synovi. Dříve žila se svou vnučkou, dcerou druhého syna. Ta studovala v Praze a bydlet u babičky pro ni bylo finančně výhodné. Květa byla ráda, že nebude sama. Vnučka navíc slíbila, že jí bude pomáhat s nákupy a úklidem. Jenže po čase se ukázalo, že se Květa pomoci nedočká. Vnučka si domů vodila pochybné návštěvy, Květa nemohla spát a opilých a pravděpodobně i zfetovaných lidí se bála. Po čase se Květě začaly ztrácet peníze.

Když se pokoušela situaci probrat s vnučkou, byl oheň na střeše. Vnučka ji sice nikdy fyzicky nenapadla, ale starou paní různě zastrašovala, vulgárně jí nadávala, brala jí jídlo a schovávala hole – jednoduše jí dávala najevo svou převahu. Květa se za vše styděla a brala to jako osobní selhání. Nikomu se proto nesvěřila. Naštěstí zasáhli všímaví sousedé, kteří kontaktovali rodinu. Byt je nyní pronajatý a Květa bydlí kvůli zhoršujícímu se zdravotnímu stavu u hodné snachy. Příběh má tedy dobrý konec, bohužel zdaleka ne každý podobný případ končí stejně. Data ukazují, že právě senioři jsou stále častěji oběťmi domácího násilí.

V čem nám brání pocity vlastního selhání?

Pokračování 2 / 5

Proč právě oni?

Jednoduše proto, že jsou mnohdy bezbranní nebo nejsou jejich „zbraně“ už tak ostré a pádné. Roky jim ubraly na fyzické a mnohdy i duševní síle. Mívají méně sociálních kontaktů a méně se orientují v současném zrychleném světě. Mnozí senioři jsou částečně závislí na pomoci blízkých, někteří bohužel i finančně. V podobné pozici je ostatně i řada dalších obětí domácího násilí, kupříkladu žen na mateřské, které jsou na partnerovi finančně závislé, nebo dětí, jež jsou ze své podstaty ve velmi podobné situaci jako senioři. K „domácímu“ násilí nemusí v případě seniorů docházet výhradně v domácím prostředí, ale také v nemocnicích, léčebnách dlouhodobě nemocných či v domovech důchodců.

Pokračování 3 / 5

Agresor bohužel sám nikdy nepřestane!

Podle OSN se nějaká forma domácího násilí týká zhruba 3 až 10 % seniorů. V České republice je takto postiženo až 60 000 seniorů! „Podstatu domácího násilí vystihuje pojem týrání, které se vyznačuje zlým nakládáním buď s blízkou osobou, nebo i s jinou osobou, s níž pachatel žije ve společném obydlí. Současně se vyznačuje i určitou mírou trvalosti a dosahuje takové intenzity, aby bylo způsobilé vyvolat stav, který pociťuje postižená osoba jako těžké příkoří, resp. psychické nebo i fyzické útrapy. Jedná se o chování, které činí soužití nesnesitelným. Začíná velmi nenápadně, prvních příznaků si oběť ani nevšimne. Pokud se ovšem domácí násilí nezastaví hned v počátcích, opakuje se a fyzické či psychické útoky nabývají na intenzitě. Agresor sám nepřestane,“ uvádí se na webu Policie ČR.

Násilníkem může být pak prakticky kdokoliv od vnoučat, jako to bylo v případě paní Květy, přes partnera, příbuzného, pečovatele, či dokonce souseda!

Pokračování 4 / 5

Týrání může mít mnoho podob

Násilí na seniorech může mít mnoho podob od psychického po fyzické násilí včetně sexuálního násilí nebo omezování osobní svobody. V těsném závěsu je pak ekonomický teror, kdy může docházet k omezování vlastnických práv, nátlaku na převod peněz či majetku. Specifickou formou násilí je zanedbávání péče; bránění přístupu ke zdravotní péči, k lékům či dostatečné výživě. Seniorovi může být zabraňováno používat elektrickou energii či vodu, může trpět zimou či nemožností dostatečné hygieny. Jako určitou formu násilného chování lze chápat i situace, kdy je senior proti své vůli upoutáván na lůžko a jsou mu podávána psychofarmaka, která tlumí jeho psychické a fyzické funkce.

Pokračování 5 / 5

Dluhy i poranění různého stáří varují

Stejně jako byli všímaví sousedé paní Květy, můžete být všímavá i vy! Odborníky bylo definováno několik varovných příznaků, které mohou na domácí násilí upozornit. Jedná se například o opakovaná nevysvětlitelná poranění a modřiny různého stáří, senior je nezvykle úzkostný a ustrašený, chybí mu základní zdravotnické pomůcky (brýle, naslouchátka, hůl apod.). V některých případech mohou na problém upozornit zanedbané zdravotní problémy či absolutně nedostatečná hygiena, ztráta hmotnosti ale kupříkladu i dluhy. V takovém případě se lze obrátit například na:
Policii ČR, 158
Linku seniorů Elpida, 800 200 007
Život 90 Senior, 800 157 157
Bílý kruh bezpečí, 257 317 100 a 116 006
Řada měst v České republice má zřízeny ombudsmany pro seniory, případně specializovaná místa, kde se senioři mohou obrátit s žádostí o pomoc, stížností, dotazem a podobně.

Doporučujeme

Články odjinud