Učte děti anglicky již od kolébky

31. 5. 2001
Učte děti anglicky již od kolébky
Chcete vybavit vaše dítě kvalitními jazykovými znalostmi? Začněte proto s výukou cizích jazyků od malinka. AAADA - Rodinné centrum angličtiny - poskytuje výuku angličtiny už pro děti od narození.

Učte děti anglicky již od kolébky

Chcete vybavit vaše dítě kvalitními jazykovými znalostmi? Začněte proto s výukou cizích jazyků od malinka. AAADA - Rodinné centrum angličtiny

  1. poskytuje výuku angličtiny už pro děti od narození.

V čem se tedy liší od obvyklých jazykových škol?
V naší škole hrají klíčovou úlohu rodiče, naučíme je, jak mohou sami vzdělávat své děti. Výuka je tady pojata jako činnost, do které se s obměnami zapojuje celá rodina. Školu je možné využívat jako středisko, ve kterém si každý může sám vyzkoušet prostředky, které nabízíme pro výuku dětí. Škola nabízí příjemnou atmosféru pro rodiče a děti, je bezpečnou a přátelskou hernou. Mimo to je k dispozici občerstvení a sociální vybavení pro naše nejmladší hosty včetně nočníku a přebalovacího stolu. Přímo ve škole nabízíme velký výběr vzdělávacích hraček a počítačových programů pro výuku jazyků. V naší škole se děti učí angličtině pomocí interaktivních programů, hudby a bezpočtu hraček, které umí mluvit. Rodiče jsou v herně přítomni a podle potřeby dětem pomáhají a naši učitelé rádi poradí rodičům i dětem. Ačkoliv hlavním cílem naší činnosti je výuka angličtiny, děláme vše pro to, aby to pro děti bylo zábavnou hrou. Rodiče, kteří nemají dostatek času nebo chuti zapojit se do výuky, tu mohou své děti zanechat pod dozorem zkušených učitelů organizujících výuku.

Už od narození?
Ano, je třeba si uvědomit, že malé dítě věnuje svých prvních 6 měsíců života tomu, že intenzivně poslouchá jazyk, kterým se kolem něj mluví, a učí se rozpoznávat jednotlivé zvuky. Asi kolem 15 měsíců má už dostatečnou výbavu zvuků a neuronových propojení, aby mohlo začít tyto zvuky i vydávat. Z dalších provedených studií je zřejmé, že ve věku zhruba 4 let se prudce snižuje schopnost dítěte diferencovat nové fonetické zvuky. Dítě je geneticky naprogramováno osvojit si řeč, neboli řeč je pro člověka instinktem. Čím dříve se dítě začne učit cizí jazyk, tím přirozeněji si jej osvojí. V současnosti již málokdo zpochybňuje, že obdobím největších jazykových schopností je věk od jednoho a půl roku do 8 let.

Jak se děti učí jazyk?
Děti se učí prostřednictvím mnohočetných opakování a napodobováním dospělých. Užíváním metod pokus-omyl a testováním slov, jimž nerozumějí. Moderní výukové metody pro dospělé se snaží vřadit některé z těchto prvků do výuky cizích jazyků. V minulosti se nejen dospělí, ale i děti učili cizí jazyk od mluvnice a překládání slov a proto nebylo možné je naučit cizímu jazyku do doby, než pochopili abstraktní lingvistické pojmy. Nyní se přechází na výuku jazyka tak, jak se dítě učí svou mateřštinu. Odborníci se dnes shodují na tom, že výuka jazykových dovedností v raném dětství, včetně zahájení výuky dalšího jazyka, je pro děti prospěšná.

Jakým způsobem se v naší škole vyučuje?
Hlavně hrou. Důležité je, aby se tu děti bavily a aby je neustále něco zajímalo. Proto počítače a výukový software, pojatý právě jako hra, jsou jedny z nejlepších podnětů pro dětský mozek učící se obrovskou rychlostí. Děti chápou najednou mnohem více informací než dospělí a počítače jim mohou poskytnout zážitek stimulující zároveň několik smyslů a tudíž víc informací potřebných k pochopení jazyka. Další osvědčené metody jako množství různých mluvících hraček, knížek, obrázků, písniček, skládaček apod. se k výuce používají již tradičně. Vyučování je tak u nás jedna velká zajímavá interakce s okolím, kdy jedna činnost plynule navazuje na druhou.

Neutrpí tím mateřština?
Ne. Nejsou žádné podklady pro tvrzení a naopak mnoho důkazů hovořících proti tvrzení, že další jazyk v útlém věku je na úkor mateřštiny. Děti s výukou dalších jazyků v raném věku prokazují lepší intelektuální schopnosti a to nejen v oblasti jazykové. Odbornice na lingvistiku Anita Wagman tuto otázku uzavírá s tím, že studie - a to hlavně studie kanadských dětí, které se začnou učit jako cizí jazyk angličtinu nebo francouzštinu - "�důsledně potvrzují, že dvě jazykové perspektivy poskytují vědomí dítěte větší flexibilitu neverbální, matematickou i koncepční�"

Škola hrou - Nová generace výuky
Dětství je nádhernou dobou dobrodružství a objevů, děti jsou přirozeně zvídavé. Výuka jazyků může být zábavou a pro malé děti je skutečně překvapivě snadná. Je možné jejich zvídavost usměrňovat a podporovat, ne však je k učení nutit. Profesorka V. Hildebrand z Michiganské státní university, expert na výuku v raném věku, zdůrazňuje, že pokud se děti k učení spíše nutí než podporují, je pravděpodobné, že zareagují záporně a ztratí zájem často i o to, co jim mohlo být ohromnou zábavou. Nová generace výukových materiálů pro děti zapojuje dětskou představivost takovým způsobem, který dříve nebyl možný. Jen proto, že jsou stále ještě dětmi, objeví další jazyk.

Pro školy a školky
Speciální programy nabízí Aaada pro třídy z mateřských školek nebo prvních stupňů základních škol. Návštěvy se u nás mohou zúčastnit celé třídy s učitelem, které zde využijí jednak veliké množství učebních pomůcek (zábavných výukových her, mluvících knih a hraček atd.) tak i odbornou pomoc ze strany personálu Aaady. Výuka probíhá především hrou a názornými příklady, první návštěva s třídou zdarma. Další možností, jak využít naše služby je koupě levného multimediálního PC na splátky s několika výukovými hrami dle vlastního výběru, anglicko-českým slovníkem a Windows 98. Počítače pak může využívat škola/školka celý den, jako neúnavné pomocníky při výuce angličtiny s minimem dozoru ze strany dospělých.

Výzkum - spolupráce s Universitou Karlovou
Pro Vaší školu a školku a samozřejmě i jednotlivé děti bude zajímavá možnost se připojit k výzkumnému projektu, který plánujeme společně s Universitou Karlovou

Program výuky
Kurzy jsou určené pro děti do 7 let. Děti od 8 let i starší, tak jako i rodiče, mohou využít jazykové kurzy poskytované Universitou Karlovou. tel: 02/ 81-86-66-58 
Intenzivní školka angličtiny:
každý den pořádáme pro 6 - 8 dětí školku s angličtinou. Maminka každého dítěte chodí 1x týdně na dohled.
Intenzivní kurz angličtiny:
každý všední den pořádáme intenzivní kurz pro děti s rodiči. Kurz probíhá v multimediálním prostředí s hudbou, hračkami a výukovými programy na PC, 3 hodiny denně.
Ceny

500,- Kč zápisné na jeden kalendářní rok.
40,- Kč/hod. za osobu, pro skupinu 16 dětí s učitelkou
Od 80,- Kč/hod. dítě s rodičem
Od 120,- Kč/hod dítě bez rodiče
Naše nová adresa od 1. září 2001

Budova University Karlovy , Hloubětínská 26, Praha 9
Telefon: - 02/33 35 16 16 do konce června (Nad Kajetánkou 9 - současná adresa a provoz školy neustále 02/24 91 05 64, 02/81 86 66 58), e-mail: aaada@aaada.cz
Otevřeno: Pondělí - Pátek

Adresa kde nás najdete vždy: http://www.aaada.cz
První návštěva zdarma!

Autor: Zdeňka Hlavatá

Témata článku:   

Komentáře Zobrazit celou diskuzi

Přečtěte si také

Horoskopy

Všechno jde podle plánu a za to jste rádi. Také v práci jste mnohem více aktivnější a strhujete na sebe pozornost. Připravte se na to, že dostanete prima šanci. Na sto procent byste se ji…

Nejčtenější články

Doporučujeme