Umění působit příznivě na ostatní - být oblíben

27. 8. 2001
Umění působit příznivě na ostatní - být oblíben
V naší úvaze se již po třetí zabýváme žádoucími přednostmi, které jsou pro nás důležité a které nám usnadňují výkonně pracovat a spokojeněji žít.

Umění působit příznivě na ostatní - být oblíben

V naší úvaze se již po třetí zabýváme žádoucími přednostmi, které jsou pro nás důležité a které nám usnadňují výkonně pracovat a spokojeněji žít.
Je zcela logické, že různí lidé budou upřednostňovat různé charakteristiky žádoucích předností podle svého typu osobnosti, cílů, které si před sebe kladou a také podle životních zkušeností, které v průběhu života získávají.
Domnívám se, že přes uvedený vlastní přístup jakou předností oplývám a co bych případně ještě potřeboval, existují určité přednosti, o kterých bychom měli nejenom něco vědět, ale především je umět používat. Alespoň některé stránky uvedených předností.
Dnes se zaměříme na oblast příznivého působení na ostatní. Patří sem celý soubor vlastností, dovedností, kterými působíme na ostatní - jsme pozitivně přijímáni - stáváme se oblíbenými. Často však dochází k situaci, kdy oblíbeným se stává často člověk, který je povrchní, sobecký. Zazáří pouze na kratší dobu, nevytváří kvalitní lidské vztahy, ale vytváří ovzduší nedůvěry lidí k sobě navzájem. Jeho povrchnost a sobeckost prohlédne někdo intuitivně, ale spíše zde hraje roli znalost lidí a životní zkušenosti - trénink.
Nás však v této chvíli zajímají kvalitní lidské vztahy. Kvalita lidských vztahů prospívá jak naší pracovní, tak osobní činnosti. Prospívá všem zúčastněným stranám.
Které prvky našeho chování vytváří kvalitní lidské vztahy a vedou k tomu, abychom byli ostatními příznivě přijímáni :
1. - Ťsměv
Carnegie, autor knihy "Ťspěch jsi Ty" tvrdí, že přesvědčivě působí na druhé náš úsměv."Lidé, kteří se usmívají, řídí a vedou druhé, vyučují a prodávají mnohem snáze a dokonce vychovávají šňastnější děti."
Ťsměv obohatí každého komu je určen.
2. - Znalost potřeb druhých
Důležitým prvkem, který nám pomáhá v procesu pozitivního působení na blízké osoby, spolupracovníky, přátele je znalost jejich potřeb, problémů a starostí. Vědět, co člověk se kterým žijeme, spolupracujeme skutečně potřebuje. Někdy půjde o pouhou spoluúčast, soucítění při řešení určitých situací, jindy o radu či reálnou pomoc.
3. - Respektování druhého člověka
Důležitým prvkem našeho chování, jak získávat opravdové sympatie, autoritu, je opravdové respektování druhého člověka. Aby se ve vztazích s námi cítil rovnocenný jako člověk - partner -kolega. Jakákoliv míra a podoba zlehčování toho druhého, přináší druhé straně trpkost a menší ochotu s druhou stranou jednat, spolupracovat, řešit problémy, domluvit se. Zlehčování druhého vytváří dusno, někdy až konfliktní atmosféru, ve které se obtížně domlouváme, jednáme. Dusná, konfliktní atmosféra neprospívá nikomu ze zúčastněných. Neprospívá ani jejich činnosti.
4. - Dodržování daného slova
Člověk, který chce žít a pracovat s druhými lidmi musí dodržovat dané slovo. Jinými slovy, musí být na něho skutečně spolehnutí. Nevím, nechtěla bych zde vystupovat jako škarohlíd, zařazuji se spíše k optimistům, ale skoro denně se setkávám s lidmi, kteří slíbí, ale nedodrží. Slíbit a nedodržet je skoro běžnou záležitostí denního života. Život všech se stává povrchnější.
5. - Povzbuzování a pomáhání druhým
Povzbuzování a pomoc druhým patří k nejdůležitějším stránkám našeho chování, pozitivního působení na druhé lidi. Někdy se v literatuře uvedený postoj charakterizuje jako otevřenost člověka k potřebám a pocitům druhých. To znamená pomoci včas, ve správnou dobu, správným způsobem. A zde můžeme s radostí konstatovat, že uvedená charakteristika je nám skoro všem vlastní.
A udržuje, znovu a znovu spoluvytváří dobré pocity lidského žití.

Autor: Milada S.

Témata článku:   

Přečtěte si také

Horoskopy

Pokud byste měli jít ještě zítra do práce, klidně byste to brali! Tak moc se vám tento týden dařilo a přicházeli jste s nápady, které mají hlavu a patu. To jste přesně vy, praktičtí a…

Nejčtenější články

Doporučujeme