UMÍTE DÝCHAT? Nesprávné dýchání může být příčinou řady závažných nemocí...

UMÍTE DÝCHAT? Nesprávné dýchání může být příčinou řady závažných nemocí...

Odborníci se totiž shodují, že většina z nás pod vlivem životního stylu dýchá nesprávně. Přitom špatným dýcháním si můžete přivodit řadu závažných chorob: astma, alergie, nespavost, záněty dutin, vysoký krevní tlak, stavy úzkosti, panického strachu nebo únavový syndrom.

V běžném životě nás ani nenapadne nad ním přemýšlet. Dýcháme automaticky a reflexně, jednoduše proto, abychom zůstali při životě. Dýchání má však silnou moc a může ovlivnit náš celkový fyzický a také psychický stav. Aktivní prací s dechem lze zmírnit řadu zdravotních problémů nebo přímo odstranit, což dokládají nejrůznější techniky.

PROMĚNY V ČASE

Odborníci se shodují v tom, že v současné době většina lidí dýchá nesprávně. Na frekvenci a hloubku dechu má vliv řada faktorů, které postupem doby nabíraly na síle. Patří mezi ně nedostatek pohybu, sedavé zaměstnání, hektický způsob života, vyšší míra stresu a projevy nejrůznějších psychických obtíží, jako jsou úzkosti, panické stavy nebo deprese. Tyto skutečnosti vyvolávají v těle nerovnováhu a dostávají jej do stavu „permanentní pohotovosti“. Stačí si jen uvědomit, jakým způsobem se promění dech, když prožíváme vypjatou situaci – dýcháme zrychleně a povrchně, ovládá nás pocit, že nám dochází kyslík.

ŠPATNÉ NÁVYKY

Za normálních okolností dýcháme tak, jak jsme se pod vlivem okolností nevědomě naučili. „Lidé dýchají s otevřenými ústy, je vidět, jak se jim pohybuje hrudník. Dýchání by však nemělo být vidět. Správně by se mělo dýchat do břicha a používat spodní část plic, kde je nejvíce plicních sklípků, a okysličení tkání je tak mnohem efektivnější,“ popisuje Kateřina Verni, vystudovaná fyzioterapeutka a lektorka Buteykovy dýchací metody.

NEZNÁMÝ BUTEYKO

Jednou z technik, které pracují s vlivem dýchání na lidský organismus, je metoda profesora Konstantina Buteyka, kyjevského rodáka a absolventa lékařského institutu v Moskvě. Během své lékařské praxe se intenzivně věnoval dýchání a jeho působení na zdravotní stav pacientů. Dlouhodobým pozorováním a testováním dospěl ke zjištění, že na vzniku řady nemocí má podíl nesprávné, respektive zrychlené dýchání. Jeho metoda je založena na principu snižování frekvence dechu a aplikuje se na mnoho zdravotních obtíží – počínaje astmatem přes alergie, nespavost, záněty dutin, vysoký krevní tlak až po stavy úzkosti, panického strachu nebo únavový syndrom.

MÉNĚ JE VÍCE

Buteykova metoda vychází z přirozených biologických procesů v těle, tedy ze skutečnosti, že impulz k nádechu a výdechu není dán množstvím kyslíku, ale množstvím oxidu uhličitého. Čím více dýcháme, tím paradoxně okysličujeme tělo méně. „Pokud člověk dýchá více, než by měl, vydechuje mnohem více CO2, který následně ve tkáních chybí. Kvůli tomu se kyslík dostatečně neuvolní z červených krvinek a opět ho vydechneme. Gradient jeho využití je malý, orgány dávají signál, že mají málo kyslíku, a nutí tělo více se nadechovat. Pomocí Buteykovy metody lze přenastavit dechové centrum a přivést dechové objemy na přirozenou fyziologickou hodnotu,“ vysvětluje Kateřina Verni.

JAK TO FUNGUJE?

Této techniky se využívá v řadě zemí, v Anglii a Austrálii je například i oficiálně uznávanou metodou pro léčbu astmatu. Buteykova metoda se provádí pouze pod vedením certifikovaných lektorů. S ohledem na zdravotní stav, užívané léky a další okolnosti volí instruktor konkrétní dechová cvičení, kterými se dechový mechainzerce nismus postupně upraví tak, aby korekce dechu probíhala pozvolna, přirozeně a pro tělo nepředstavovala nadměrnou zátěž nebo stres. Dechový trénink pak účastníci provádějí průběžně sami podle individuálních instrukcí, doporučení a rad. Výsledkem je dýchání výhradně nosem a jeho nižší frekvence, s jehož pomocí lze regulovat či zcela odstranit různé zdravotní potíže fyzického i psychického rázu, mimoto se spouští i očista organismu. „Kontrolovaný dech je navíc i účinným prostředkem proti akutnímu stresu, pomáhá procítit celé tělo, zmírnit napětí a vztek i uklidnit myšlenky,“ doplňuje lektorka.

DÝCHÁM, TEDY RELAXUJI

Práce s dechem je základním pilířem řady relaxačních technik a antistresových cvičení, která pomáhají uvolnit nahromaděný tlak a ve vypjaté chvíli uklidnit tělo i mysl. Pozorování průběhu dýchání, jeho regulace, případně počítání nádechů a výdechů zaměstná mozek – nutí ho soustředit se na konkrétní činnost, a pomáhá tak vypustit aktuální problém či zmírnit strach. „Dechová cvičení vedou k osvojení schopnosti uvědomělého dýchání, k jeho prohloubení, učí využívat celou kapacitu plic, zlepšují schopnost koncentrace a zároveň mají uklidňující i tonizující účinky,“ uvádí v knize Relaxační metody psycholožka Eva Drotárová. K uvedeným cvičením patří například jednoduché dýchání do břicha s krátkým zadržováním dechu: pomalý nádech, zadržet dech, pomalý výdech, zadržet dech, přičemž každá fáze by v ideálním případě měla trvat čtyři vteřiny.

INSPIRACE Z JÓGY

Indové používají pro dech, život a energii stejný výraz „prána“. Dýchání hraje v józe zcela zásadní roli a uvědomování si dechu je součástí uvědomování si sebe sama. Správné a kontrolované dýchání je neoddělitelnou součástí jednotlivých cvičení i relaxace a meditace. Obecně se využívá tří typů dýchání do různých částí – břišního, hrudního a podklíčkového, jejichž spojením lze následně dosáhnout tzv. plného jógového dechu, tedy plynulého dýchání do všech zmíněných typů, které vede k uvolnění a současně pomáhá čerpat vitalitu, sílu a novou energii.

KOMBINACE

K rozšířeným způsobům relaxace patří také spojení řízeného dýchání s další aktivitou, a to jak fyzickou, tak psychickou. Příkladem je postupné napínání a uvolňování jednotlivých svalů na těle, které vedou k celkovému uvolnění těla – jejich nácvik je však vhodnější provádět pod dohledem lektora. Velmi dobře fungují také imaginace, během nichž se člověk v představách přemístí na příjemné místo, například do lesa, na hory nebo k moři, odvede pozornost od aktuálních problémů a negativních myšlenek, a navodí si tak pocit klidu a uvolnění.

CVIČENÍ DĚLÁ MISTRA

Relaxačních metod založených na správném a uvolněném dýchání anebo na podobných principech existuje řada a vybrat si lze právě takovou, která bude vyhovovat právě vám. Předností dechových cvičení je mimo jiné fakt, že je lze provádět, kdykoli a kdekoli je třeba – u pracovního stolu, během rodinnné sešlosti i v šatně ve školce nebo v tramvaji. Odborníci se shodují v tom, že ideální je vybranou techniku dokonalého dýchání zvládnout dříve, než dojde k nějaké vypjaté situaci, aby bylo možné ji v případě potřeby automaticky a bez přemýšlení „spustit“. Ideální je pak zařadit ji do svého denního programu bez ohledu na aktuální míru stresu. A cvičit ji, dokud se nestane samozřejmostí

Nosem nebo ústy

Dýchání nosem je jednou z velmi zanedbávaných věcí, je však přirozené a má svůj smysl. „Během dýchání ústy se například do těla dostane větší počet bakterií a virů, vdechujeme mnohem studenější vzduch a navíc zbavujeme ústní dutinu i tělo přirozené vlhkosti,“ vysvětluje Kateřina Verni. Řadě lidí působí dýchání nosem potíže – po chvíli se dostaví pocit, že jim dochází kyslík a následuje intenzivní nutkání se „přinadechnout“ ústy. O nedostatek se však nejedná, v tomto případě se hlásí o slovo především naučené vzorce dýchání, které lze vědomě ovládnout – v podstatě si potvrdit, že se nedusím. Podaří-li se to, následuje pomalejší, klidnější a efektivnější dýchání, které, ač by se to na první pohled nemuselo zdát, prospívá tělu mnohem více. Rebirthing Rebirthing není u nás příliš rozšířenou metodou, ale postupně si i zde získává své příznivce. Vznikla v 70. letech 20. století a jejím duchovním otcem je Američan Leonard Orr. Jde o jednoduchou techniku dýchání do hrudníku, která má v těle stimulovat očistné procesy, uvolnit nahromaděné negativní emoce a působit jako antistresový i ozdravný program. Během deseti lekcí si účastníci osvojí principy metody, kterou dále rozvíjejí a používají podle svých potřeb. (www.satoridychani.cz)

Doporučujeme

Články odjinud