Umíte hospodařit se svým časem ?

4. 6. 2001
Umíte hospodařit se svým časem ?
Ač se poptávka po čase stále více zvyšuje, nabídka se nezvýší. A také uplynulý čas se už nikdy nevrátí! Proto máme času vždy krajní nedostatek.

Umíte hospodařit se svým časem ?

Všechno co v životě konáme, realizujeme, spotřebovává náš čas, který máme k dispozici.
Čas představuje univerzální podmínku našeho života. Je zdrojem jedinečným a zvláštním. Ač se poptávka po čase stále více zvyšuje, nabídka se nezvýší. A také uplynulý čas se už nikdy nevrátí!  Proto máme času vždy krajní nedostatek.
Kratičký spíše filozofický úvod směřuje k myšlence, že většina lidí není na optimální hospodaření se svým časem dobře vyzbrojena. Přes různé výzvy, pozitivní příklady neumíme s časem pracovat A způsob jeho spotřebovávání nám připadá samozřejmý, jednoduchý.

Zpráva o výzkumu, který byl realizován v Anglii uvádí, že úspěšní lidé se nápadně liší od ostatních vrstevníků v řadě důležitých oblastí především však ve způsobu :

  1. jak organizují svůj čas v běžném a v pracovním životě
  2. a v jejich potřebě aktivního-pracovního života.Většina úspěšných

lidí chce pracovat do vysokého věku.
V souvislosti s hlubokými změnami, které provází a budou stále více provázet 2l.století, nese člověk výrazněji než dosud velkou vlastní odpovědnost za svůj život, jeho naplnění. Patří sem zdraví, vzdělání, sociální postoje, uplatnění a úspěch odborný i úzce osobní. Proto k přednostem člověka by mělo patřit i racionální, šetrné hospodaření s vlastním časem, ale i s časem druhých lidí.
Je těžké podat návod, jak s časem šetrně zacházet, protože každý člověk má poněkud jiné křivky výkonnosti. Někomu se dobře pracuje brzy ráno, někomu spíše pozdě večer, někdo potřebuje jen krátké oddechové chvilky, jiný za určitou dobu potřebuje odpočinek delší, atd.

Přesto je možno dát několik všeobecně platných rad:

l. Mějte přehled o svých činnostech, je žádoucí vést o nich i písemné záznamy.
2. Odhadujte potřebu času na uvedené činnosti.
3. Udělejte si plán a analyzujte, jaké a jak dlouho vykonáváte naplánované činnosti.
4. K plánování vlastního času přistupujte pružně.
5. Zvykněte si pracovat s časovým předstihem a vytvářet rezervu pro neočekávané činnosti.
6. Neplýtvejte časem na zbytečné činnosti.
7. Snažte se denně určit a zjistit, co vás zbytečně připravuje o čas.
8. Stanovte si priority, čeho chcete dosáhnout.
9. Vyčleňte si ve svém plánu i čas na sebe i na svou rodinu. Zdraví a spokojenost pozitivně motivují.

Autor: Milena

Témata článku:   

Komentáře Zobrazit celou diskuzi

Přečtěte si také

Horoskopy

Finální pracovní týden začne s dobrým náskokem v práci. Konečně se vám podaří dokončit spousta povinností, ve kterých jste kapánek zaostávali. Dostáváte se opět do formy a svou kariéru…

Nejčtenější články

Doporučujeme