Únava, fyzické či psychické vyčerpání u dětí zvyšují riziko invazivního meningokového onemocnění

11. 8. 2008
Únava, fyzické či psychické vyčerpání u dětí zvyšují riziko invazivního meningokového onemocnění
U náctiletých vysoká fyzická zátěž, ale i ponocování, někdy první zkušenosti s alkoholem, kouřením či drogami. U školních a předškolních dětí nástup do školy či školky, a s tím spojený častější pobyt v kolektivu, únava, stres a snížená imunita, mohou zvýšit rizika invazivního meningokového onemocnění. Rizikové jsou také diskotéky, kde dochází k velmi úzkému kontaktu mezi lidmi, a navíc k vyčerpání z často celonočního tance.

Podle údajů Národní referenční laboratoře pro meningokové nákazy Státního zdravotního ústavu bylo v České republice v prvním pololetí letošního roku hlášeno 52 případů invazivního meningokového onemocnění. Výskyt onemocnění je srovnatelný se stejným obdobím minulého roku. Zároveň se potvrzují i nepříznivé statistiky, kdy i přes medicínský pokorok, přibližně 10 % onemocnění končí úmrtím pacienta. V letošním roce již na invazivní meningokové onemocnění zemřelo 5 pacientů.

Ohroženy jsou malé děti a náctiletí „Invazivní meningokokové onemocnění nejvíce postihuje malé děti, kde větší část onemocnění působí séroskupina B. Na druhém místě je věková skupina 15-19letých. V současné době způsobuje onemocnění u této věkové skupiny stejným dílem séroskupina B a C. Příčinou nemocnosti malých dětí je jejich nedostatečně vyvinutá přirozená imunita. U dospívajících je hlavní příčinou zvýšené nemocnosti „nebezpečný“ životní styl příznačný pro tento věk: ponocování, kouření, alkohol, někdy i drogy, vysoká fyzická či psychická zátěž,“ vysvětluje MUDr. Pavla Křížová, CSc. z Národní referenční laboratoře pro meningokové nákazy.

Účinná prevence je ve zdravém životním stylu a očkování „Specifickou prevencí proti invazivním meningokovým onemocněním séroskupiny C je očkování. Doporučuji očkování konjugovanou meningokokovou vakcínou, která zajišťuje dlouhodobou ochranu a je účinná i u malých dětí,“ říká Pavla Křížová. Očkovat se mohou děti od 2 měsíců, adolescenti i dospělí. Konjugovaná vakcína zaručí dlouholetou ochranu. Očkovací látka proti invazivnímu meningokokovému onemocnění séroskupiny C se pohybuje v cenovém rozmezí od 750 Kč do 900 Kč. Některé zdravotní pojišťovny v ČR na ni přispívají. Například VZP částkou až 500 Kč. Proti meningokokům séroskupiny B univerzálně účinná očkovací látka zatím neexistuje. Jak rozpoznat invazivní meningokové onemocnění od běžné chřipky?

V počátečních stádiích může být obtížné rozpoznat invazivní meningokokové onemocnění od jiných horečnatých onemocnění, například chřipky, protože počáteční příznaky nejsou specifické. Vodítkem pro osoby v okolí nemocného by měl být rychlý až dramatický rozvoj příznaků závažného celkového onemocnění. „Meningoková infekce je nemoc mnoha tváří. Pacienti na ni mohou reagovat různým způsobem. Kojenci a batolata mohou být neklidní, nebo naopak apatičtí, odmítají pití, případně zvrací. Větší děti a adolescenti si stěžují na bolesti hlavy, v kloubech a svalech. Nemoc se někdy rozvíjí několik dní, jindy je průběh velmi rychlý a během několika hodin může meningokok pacienta ohrozit na životě. Mezi typické příznaky však jednoznačně patří vysoké teploty. V prvních hodinách lze horečnatý stav se schváceností, bolestmi v kloubech a ve svalech jen těžko odlišit od chřipky či jiného těžce probíhajícího virové onemocnění. Kožní příznaky, které se projevují jako drobné tečkovité či větší červenofialové skvrnky na kůži a jsou vyvolané krvácením do kůže, se mohou objevit až po několika hodinách či dokonce dnech. Moje rada rodičům zní: pokud vaše dítě nereaguje na léky proti teplotě jako jindy, je schvácené a případně pozorujete na kůži výsev vyrážky, vyhledejte lékaře. Prohlížejte důkladně kůži dítěte a pokud se na ní objeví tečky či skvrny, neváhejte, i když dítě nemá zrovna v tu chvíli teplotu. Lépe jít „zbytečně“ k lékaři, než nenávratně ztratit několik cenných hodin,“ radí Prim.MUDr. Jiřina Hobstova, CSc. z pražské Fakultní nemocnice Motol.

Závod s časem Zákeřnost onemocnění spočívá v tom, že meningokok dokáže svou oběť de fakto z plného zdraví na životě ohrozit během několika málo hodin. Jeho časná stadia se dají diagnostikovat velmi obtížně, protože se podobají běžnému nachlazení. Po těchto příznacích může následovat rychlý nástup ospalosti, zmatenosti, ztuhlosti šíje, vyrážka, poruchy vědomí, křeče. Protože se bakterie šíří do ostatních částí těla pomocí krevního oběhu, mohou být zánětem postiženy i další orgány, například oči, srdce, plíce, nadledvinky. Jakékoliv onemocnění invazivním meningokokem je život ohrožující a má následky, které mohou zahrnovat ztrátu sluchu, slepotu, epilepsii, trvalé poškození mozku, amputaci končetin a podobně. Prognózu pacientů může zlepšit včasná klinická diagnostika, která spočívá zejména na lékařích první linie, a okamžitá neodkladná léčba. Většina pacientů potřebuje rozsáhlou intenzívní až resuscitační péči. Věnujte svým dětem pozornost!

Vedle očkování, které zaručuje účinnou dlouhodobou ochranu proti meningokům séroskupiny C, se ukazuje, že riziko vzniku invazivního meningokokového onemocnění snižuje i zdravý životní styl - dostatek vitamínů, dobré stravovací zvyklosti, pobyt v přírodě. Naopak riziko výskytu může zvýšit kouření. MUDr. Křížová z Národní referenční laboratoře pro meningokové nákazy k tomu dodává: „Ve tříleté celorepublikové studii jsme prokázali, že největším rizikovým faktorem pro vznik invazivního meningokokového onemocnění je kouření a to i pasivní. U dětí do 15 let věku bylo prokázáno, že mají trojnásobně vyšší riziko vzniku invazivního meningokokového onemocnění pokud kouří jeden z jejich rodičů a pokud kouří oba rodiče, je toto riziko osmkrát vyšší ve srovnáni s dětmi z nekuřáckých rodin“.

Nezastupitelná je role rodičů pokud již onemocnění propukne. Jejich včasná reakce a rychlé vyhledání lékařské pomoci mohou výrazně zlepšit prognózu nemocného.

Témata článku:   

Komentáře Zobrazit celou diskuzi

Přečtěte si také

Horoskopy

Finále září bude příjemné a rozhodně nečekejte žádné problémy. Nyní jde všechno jako na drátku i kvůli tomu, že si konečně věříte. Nadřízený je z vás nadšený, kolegové si vám nedovolí…