V klášteře bývalých bojovníků

5. 6. 2014
V klášteře bývalých bojovníků
[Soutěž] Život mnichů v Pskovsko-pečerském klášteře v Ruskuk je dnes mnohem poklidnější než v dobách ozbrojených útoků, kdy museli svatá místa chránit vlastními těly.

Zdálo by se, že klášter jeho stavitelé neumístili zrovna šťastně. Nejzápadnější hranice ruských zemí v 15. až 17. století totiž vůbec nebyla vhodným místem pro osamělý mnišský život. Klášter byl často prvním cílem útoku nepřátel. Nedaleká pevnost Izborsk nebo hlavní místo knížectví Pskov byly až druhé v pořadí, pokud nepřítel vůbec chtěl pokračovat dál do ruského vnitrozemí. Mniši tak museli bránit vlastními těly nejen svůj klášter, ale i hranici vlasti. V krátkých obdobích mezi obléháními budovali stále pevnější a silnější hradby.

Na druhou stranu právě poloha blízko hranic v jisté fázi dějin klášter zachránila. V roce 1920 se Pskovsko-pečerský klášter stal podle rusko-estonské mírové smlouvy součástí nezávislého Estonska. Díky tomu nebyl zpustošen bolševiky, jimž ve 20. letech minulého století padla za oběť naprostá většina ruských klášterů a kostelů.

Po druhé světové válce, kdy byl klášter i celý okres Pečory zahrnut do Pskovské oblasti Ruska, už komunistické úřady nebyly vůči pravoslavné církvi tak agresivní.

Ke klášteru se pojí děsivá pověst. Prudkému sestupu od Mikulášské brány ke kostelu se říká Krvavá cesta. Traduje se totiž, že právě tudy nesl car Ivan Hrozný zkrvavené tělo svátého Kornelia, kterého vlastníma rukama zavraždil. Podezíral ho totiž z vlastizrady. Když ale spáchal takto ohavný čin, začaly ho trápit výčitky svědomí. Odnesl tedy tělo zavražděného starce na rukou do jeskynního kostela Zesnutí přesvaté Bohorodice a dlouho ho tam upřímně oplakával. Nenechte se zastrašit pověstmi a soutěžte s námi na www.lideazeme.cz/cestounecestou

Témata článku:   

Komentáře

Přečtěte si také

Horoskopy

Evropský den židovské kultury oslavíte po svém, protože patříte k milovníkům historických zajímavostí obecně. Zajít si do muzea a za památkami dob dávno minulých je pro vás povzbuzující.…