V kolika jste začala menstruovat má vliv na zdraví: Na rakovinu prsu i mrtvici

V kolika jste začala menstruovat má vliv na zdraví: Na rakovinu prsu i mrtvici

Pamatujete si, kdy jste dostala první menstruaci? Bylo to ve čtrnácti, patnácti, nebo mnohem dřív? Podle odborníků se věk první menstruace čím dál víc snižuje, od konce devatenáctého století o čtyři roky. Podle odborníků pak může mít právě věk prvních měsíčků vliv na to, s jakými nemocemi se v životě žena později setká.

Menarche

První menstruace přichází obvykle mezi 12. a 14. rokem, nicméně přibývá dívek, které první měsíční krvácení zažívají už v deseti letech. Jiné zase třeba až v šestnácti. Doba, v níž začala dívka poprvé menstruovat, se nazývá také menarche a má značný vliv na mnoho faktorů. Nejvíc se to týká žen, které začaly menstruovat před 11. rokem. Jak říkají vědci z Oxfordské univerzity, tyto ženy jsou později vystaveny vyššímu riziku zdravotních problémů, jako jsou srdeční onemocnění či rakovina prsu.

Pokračování 2 / 4

Rakovina prsu

Odborníci z Oxfordu více než deset let zkoumali, jak menstruační cyklus ovlivňuje celkové zdraví ženy. V roce 2012 publikovali své první závěry v časopise Circulation. Nedávno znovu analyzovali původní data ze 117 studií provedených po celém světě včetně 120 tisíc žen s rakovinou prsu a více než 300 tisíc žen bez karcinomu. A došli k zajímavým závěrům. Zjistili, že dřívější nástup menstruace měl větší dopad na zdraví ženy a projevil se na zvýšeném riziku rakoviny prsu než u žen, které začaly menstruovat později. Jejich výsledky naznačují, že to může souviset s počtem menstruačních cyklů v životě ženy.

Pokračování 3 / 4

Pozdní nástup chrání srdce

Kromě zvýšeného rizika rakoviny prsu vědci také zjistili, že ženy, které začaly krvácet ve třinácti letech, měly nejnižší riziko pozdějšího výskytu srdečních chorob. Oproti tomu dívky, kterým bylo deset let a méně, měly toto riziko o 27 procent vyšší! O 20 procent měly také vyšší krevní tlak a o 16 procent vyšší riziko výskytu mrtvice. Jak řekl hlavní autor studie Dexter Canoy, s nižším věkem menstruace se také zvyšuje riziko obezity. Výzkumníci zjistili, že ty ženy, které byly zdravé a štíhlé, měly první menstruaci kolem třinácti let. „Náš výzkum by nám měl pomoci porozumět způsobu, jakým ženské pohlavní hormony ovlivňují riziko rakoviny prsu a dalších chorob,“ řekla Gillian Reeves z oddělení epidemiologie rakoviny na univerzitě v Oxfordu.

Pokračování 4 / 4

Menopauza

Podobně jako brzká menstruace zvyšuje riziko rakoviny prsu také pozdní menopauza. Výzkum ukázal, že čím větší je expozice hormonů, tím je pravděpodobnější, že se ve vašem těle rozvine rakovina prsu. „Přestože ženy nemohou nijak ovlivnit věk, kdy začnou menstruovat, existuje spousta věcí, které mohou udělat, aby snížily riziko rakoviny prsu. Udržovat zdravou hmotnost, minimalizovat konzumaci alkoholu a zakomponovat do běžné rutiny více fyzické aktivity,“ vysvětluje lékařka Gillian Reeves. Podobné výsledky měli výzkumníci z Nadace pro rakovinu prsu Susan G. Komen. Ti zjistili v podstatě totéž. Riziko rakoviny podle nich vzrůstá o 15–20 % u žen, které začaly menstruovat před 11. rokem života. Jak vysvětlili, souvisí to mimo jiné s tím, jakému množství estrogenu je žena vystavena.

Doporučujeme

Články odjinud