Veselý bavič, extrovert, ale i nestálý partner. Jak žít se sangvinikem?

Veselý bavič, extrovert, ale i nestálý partner. Jak žít se sangvinikem?

Jste extrovertní typ, veselý, společenský, ale po čase vás unavuje vydržet u jedné věci, pokud začne být fádní? Pak by na vás sedělo, že jste sangvinik, což je jeden ze čtyř základních druhů temperamentu. Co je charakteristické pro sangvinika, jaké je pro něj ideální povolání, jak funguje ve vztazích?

Vše, co potřebujete vědět o sangvinikovi

#Jak poznat sangvinika
#Charakteristika a vlastnosti
#Extrovert versus introvert
#Vhodná povolání
#Vztahy
#Typy temperamentu
#Flegmatik
#Cholerik
#Melancholik

Každý máme kamarády, kolegy nebo někoho doma, o kom řekneme, že je flegmatik nebo cholerik. Potkáváme se s lidmi s nápadně častými melancholickými náladami. Jen málo z nás však umí identifikovat sangvinika – poslední díl čtyřlístku temperamentů, tak jak je definoval už ve druhém století před našim letopočtem Hippokratés. Kdo je tedy sangvinik, v čem vyniká?

Jak poznat sangvinika?

Ve společnosti, ve které se nachází nejraději, je sangvinik nepřehlédnutelný i nepřeslechnutelný. Rád se seznamuje, vtipkuje, předvádí se, povídá si s lidmi, je k nim vřelý a dotýká se jich. Velmi často se při tom chová hlasitě a okázale. Kam vkročí, tam přinese závan svěžího větru a utrhne si pro sebe velký kus pozornosti přítomných lidí. S velkou pravděpodobností se ale brzy projeví také jeho nedostatek taktu, povrchnost a sklon k přehánění. Když potkáte člověka bodře hovorného do té míry, že se ostatní nemohou dostat ke slovu, patrně jste narazili na sangvinika.

Charakteristika a vlastnosti sangvinika

Sangvinik je tedy vstřícný, veselý, společenský, otevřený, nenucený, hovorný, optimistický, podnikavý, vtipný, tvůrčí a dramatický. To s sebou však přináší také povrchnost, nesoustředěnost, zapomnětlivost, nerozvážnost, soutěživost, citovou plytkost vztahovou a názorovou nestálost. I proto je pro něj obtížné dotahovat věci do konce a chápat odlišné názory, než je ten jeho. Na druhou stranu se pro svou flexibilitu snadno přizpůsobuje měnícím se okolnostem a bez větších potíží se vyrovnává s nezdary.

Definice sangvinika na škále introvert – extrovert a labilní – stabilní

Sangvinik je stabilním extrovertem.

Vhodná povolání pro sangvinika

Sangvinik snadno vytváří a udržuje mezilidské vztahy, dobře přijímá kritické poznámky a je rychlý a produktivní. Ztrácí však motivaci, zájem i soustředění v případech, kdy jeho práce začíná být fádní, bez potřeby invence. Proto se pro něj hodí například práce v PR, prodeji, marketinku, cestovních agenturách, oděvnictví, sportu a rozhodně na odděleních služeb zákazníkům. Protože jsou sangvinici kreativci a baviči, bývají také dobrými herci nebo režiséry.

Partnerské vztahy s jinými typy

Sangvinici jsou obvykle navzájem přitahováni s flegmatiky, ačkoli se zejména flegmatičky obávají sangvinisticky lehkovážných a nestálých dobrodruhů. Sangvinikova kreativita a flegmatikova představivost nicméně vytváří zajímavé, tvůrčí souznění.

Sangvinika to naopak příliš netáhne k cholerikovi. Ovšem v případě, že se dohromady nakonec dají, tvořívají mnohdy stabilní pár už proto, že oba vyžadují poměrně velkou míru nezávislosti. Sangvinik navíc obdivuje cholerikovu analytickou a racionální mysl, zatímco cholerik si cení sangvinikovy zvídavosti a šíře znalostí.

Efektivní, ale také problematický, může být vztah s opačnou polaritou, melancholikem. Sangvinik si může užívat melancholikovu loajalitu a tradicionalismus, zatímco on jeho přitahuje svou vitalitou a povzneseným duchem. Problém nastává ve chvíli, kdy se jeden druhého snaží měnit v prospěch svého pohledu na svět a svých povahových rysů. Jinak, než přes vzájemnou toleranci, cesta opravdu nevede.

Základní typy temperamentu

Kromě melancholika je základním druhem temperamentu flegmatik, cholerik a sangvinik, které takto vymezil už ve starém Řecku otec medicíny, lékař Hippokratés. Podle jeho humorální teorie závisí chování a osobnostní rysy člověka na vlivu převažujících tělních tekutin. Podle Hippokratovy teorie je pro sangvinika dominantní tekutinou krev – sanguis. 

V současné psychologii se ale pojmem temperament označují vrozené rysy osobnosti, které mají biologický základ a týkají se formální stránky chování a prožívání člověka. Jsou tedy spontánní, téměř neovlivnitelné výchovou a do značné míry ani vůlí. Tím se liší od charakteru, který je vědomou reflexí sebe sama.

Srovnání temperamentů

Sangvinik je oproti flegmatikům energický, extrovertní a jeho emoce jsou intenzivnější. Oproti emocím cholerika jsou zase stabilnější. Cholerika i melancholika hravě předčí také ve společnosti, ve které kraluje. Když se má ale zaměřit na konkrétní problém a systematicky ho řešit, cholerik ho strčí do kapsy. Introvertní a tradicionalistický melancholik je sice emocionálně labilnější, jeho city jsou však stálejší.

Většina lidí ovšem nemá jeden základní temperament, ale je kombinací dvou a více. Jejich dominantní rysy se spojují v jeden koktejl, který pak určuje, jak prožíváme svůj život, a reaguje v nejrůznějších situacích. Tady jsou základní rysy dalších druhů temperamentu:

Flegmatik

pasivní, vyrovnaný, klidný, pečlivý, přemýšlivý, mírumilovný, schopný se ovládat, spolehlivý. Více o flegmatikovi čtěte zde: 

Cholerik

aktivní, optimistický, impulzivní, tvárný, vzrušivý, neklidný, urážlivý, agresivní. Více o tomto temperamentu čtěte zde: 

Melancholik

hlubokomyslný, starostlivý a věrný, bývá ale také pesimistický a přecitlivělý. Více o tomto temperamentu čtěte zde: 

Doporučujeme

Články odjinud