Víte, jaká má práva pacient v nemocnici? Seznamte se s nimi!

5. 6. 2011
Víte, jaká má práva pacient v nemocnici? Seznamte se s nimi!
Nástup nebo rychlý odjezd do nemocnice je vždy stresující záležitost. Každý z nás má ale v tomto prostředí svá práva a povinnosti a měl by o nich vědět.

Úvodem je třeba zdůraznit povinnost zdravotníků informovat pacienta o jeho právech. Obvykle jsou pacienti při přijetí sestrou upozorněni na způsob, jak se mohou se svými právy seznámit, a je o tom ve zdravotnické dokumentaci učiněn záznam.

Máte právo

 1. Na ohleduplnou a taktní péči zdravotníků s respektováním vašich hodnot, životních zvyků, duchovních potřeb a náboženského přesvědčení
 1. Na poskytnutí odborné péče pouze kvalifikovanými pracovníky nemocnice. Pokud některé činnosti budou provádět osoby v odborném zácviku, máte právo na to být upozorněn a případně možnost s takovým postupem nesouhlasit
 1. Na péči s respektem k vašemu soukromí zejména v průběhu klinických vyšetřovacích a léčebných výkonů i v průběhu transportu. Můžete vyžadovat soukromí před dalšími zaměstnanci nemocnice, před jinými pacienty
 1. Máte právo na ochranu všech údajů o vaší osobě – je povinností zdravotníků pokládat informace o vašem zdravotním stavu včetně vašich identifikačních údajů za důvěrné
 1. Máte právo na informace o povaze vašeho onemocnění, o navržených léčebných postupech, o výsledcích léčby včetně neočekávaných výsledků
 1. Máte právo podílet se na rozhodování o péči, která vám bude poskytnuta, pokud o to budete mít zájem. Nemusíte se na těchto

rozhodnutích podílet osobně, ale máte možnost zvolit si pro tento účel příbuzného, přítele nebo jinou osobu.

 1. Máte právo určit osoby, kterým budou poskytovány informace o vašem zdravotním stavu
 1. Máte nárok, aby bylo respektováno vaše právo rozhodnout o tom, které informace o vašem zdravotním stavu a za jakých okolností mohou být sděleny dalším osobám, včetně vašich rodinných příslušníků
 1. Máte právo být srozumitelně poučen o všech prováděných výkonech – výkon se neprovede, pokud s tím nebudete souhlasit. Toto se však netýká situace, kdy je výkon nutno provést pro akutní ohrožení vašeho života nebo zdraví a nebudete schopen vzhledem ke svému zdravotnímu stavu souhlas vyjádřit.
 1. Máte právo odmítnout navrženou léčbu se současným poučením o důsledcích tohoto odmítnutí.
 1. Máte právo vyjádřit nespokojenost s průběhem poskytování péče formou písemnou nebo ústní, současně vědět, kam a na koho se můžete obrátit v případě, že nebudete s péčí spokojeni. Připomínky je vhodné sdělit vedoucímu pracoviště (primáři nebo vrchní sestře oddělení). Pokud nebudou vaše připomínky či přání respektována, je dále vhodné se písemně či telefonicky obrátit na ředitele zdravotnického zařízení, event. oddělení kvality konkrétního zařízení.
 1. Máte právo být seznámen s rozsahem své odpovědnosti za vaše osobní věci, pokud nemocnice přijme odpovědnost za vaše osobní věci, jsou její pracovníci povinni přijmout opatření zabraňující ztrátě nebo jejich zcizení.
 1. Máte právo na včasnou diagnostiku a léčbu bolesti. Je třeba včas upozornit ošetřující personál, a to zejména v případě, kdy léčba bolesti je neúčinná nebo nedostatečná.
 1. Máte právo znát jména všech osob, které se podílejí na poskytování zdravotní péče. Přítomnost osob, které se nepodílejí na poskytování zdravotní péče (studenti a stážisté) musí být pacientem předem odsouhlasena. Přitom váš případný nesouhlas s přítomností těchto osob není důvodem k neposkytnutí zdravotní péče.
 1. Pokud budete vyžadovat a nenaruší to průběh výkonu, nebo nevytvoří epidemiologické či jiné bezpečnostní riziko, máte právo vyžadovat u prováděných výkonů účast blízké osoby.
 1. Máte právo být chráněn proti nemocničním infekcím – všichni pracovníci nemocnice musí před jakoukoli manipulací s pacientem mít umyté či vydesinfikované ruce.
 1. Máte právo na osobní kontakt s vašimi blízkými.

Více také naleznete v nové příručce Ministerstva zdravotnictví ČR Rádce pacienta, kterou si lze stáhnout na stránkách www.mzcr.cz

ČTĚTE TAKÉ: MAMINKA.CZ - Web pro těhotné a maminky!

Témata článku:   

Komentáře Zobrazit celou diskuzi

Přečtěte si také

Horoskopy

Finále pracovního týdne je tady a vy jen s velkými problémy zakončujete směnu. Prostě se nemůžete zbavit pocitu, že není něco v pořádku. Přes víkend se dáte dohromady a budete zase jako…

Nejčtenější články

Doporučujeme