Vláda nechce řešit problém chudoby matek a jejich dětí

30. 5. 2005
Tiskové prohlášení Koordony – koalice organizací proti domácímu násilí. Vláda ČR včera zamítla doporučit návrh zvláštního zákona k tzv. náhradnímu výživnému. Poslankyně Parlamentu ČR za sociální demokracii Anna Čurdová v něm se skupinou poslanců navrhovala, aby se tíže vymáhání výživného na dítě po rozchodu partnerů přenesla na stát.

Důvodem byly a jsou vážné problémy jako například relativně vysoká chudoba tzv. neúplných rodin:

 • V roce 2003 bylo v ČR zaregistrováno na 343 tisíc tzv. neúplných rodin (vč. ovdovělých), ve velké většině žen a jejich dětí. Rozvodová čísla mluví v posledních letech ročně o 30 až 33 tis. rozlukách rodin s dětmi. V témže roce 2003 požádalo 28 tis. rodin podle zákona o životním minimu o příspěvek na výživu nezaopatřeného dítěte, ke kterému povinná osoba nežijící s dítětem ve společné domácnosti neplní vyživovací povinnost stanovenou jí rozhodnutím soudu;
 • Nárok na výživné od druhého rodiče má v ČR v současnosti asi 350 tis. dětí, přičemž 65 % žijí s jedním s rodičů jako jedináčci, neúplné rodiny se 2 dětmi ale činí 30% a na samoživitelky/e se třemi a více dětmi připadá stále ještě kolem 6%.
 • Průměrné dávky výživného činí v současné době v ČR průměrně Kč 1 730,- na 1 dítě, číslo, které však zahrnuje i platby výživného ve výši 120 tis.měsíčně několika bohatých rodin. Většina samoživitelek a samoživitelů musí vycházet s výživným, které nezřídka leží okolo 500,- Kč. Skutečná výše nákladů na zajištění základních potřeb dítěte činí měsíčně podle údajů ČSÚ 6 350,- Kč1.
 • Problém je, že ne vždy se druhý rodič staví ke své vyživovací povinnosti čelem, existuje velké procento neplatičů výživného, které staví bývalou rodinu do situace ohrožení chudobou.
 • Vymahatelnost práva je v této oblasti v ČR na velmi nízké úrovni. Neplnění vyživovací povinnosti druhým rodičem a nedostatečná ochrana státu však ohrožuje základní právo dítěte na zdravý růst a rozvoj, který mu zaručují i Českou republikou podepsané mezinárodní konvence.

  Koordona – koalice organizací proti domácímu násilí poukazuje na skupinu těch žen s dětmi (a malého počtu mužů-samoživitelů), jimž partneři neplatí ani toto minimální výživné. Tyto matky s dětmi žijí ve velkém procentu na hranici chudoby, někdy spadají i pod její hranici. Důvody jsou nasnadě:

 • tvz. „výživné“ tvoří svou průměrnou výší jen malou část malých příjmů těchto samoživitelských rodin, matky z těchto rodin mají navíc ztíženou situaci na trhu práce;
 • výše tzv. „výživného“, která má být určovaná podle příjmů druhého rodiče a dosavadního životního standardu rodiny, je jimi často manipulována – podnikatelé různého druhu udávají pro jeho výpočet u soudu ztráty a nízké až minimální příjmy;
 • část otců (příp. matek) neplatí vůbec, resp. zaplatí jen tehdy symbolicky malou částku, jakmile je zákon ohrožuje trestním stíháním. Poté se poklidně na další dlouhé měsíce zbaví této nepříjemné povinnosti; zkušenost některých organizací sdružených v Koordoně ukazuje, že k neplatičům patří mnohdy i otcové, kteří byli rozvedeni či rozloučení z důvodů páchaného domácího násilí a kteří se domáhají styku s dětmi;
 • pro ženy, které vychovávají děti samostatně, to znamená další krok k téměř absolutní chudobě. Pod hranicí chudoby žilo koncem roku 2002 26,9 tis. domácností s jedním rodičem (statistická ročenka 2003).

  Český stát však zájmy těchto matek zastupuje podle mínění Koordony jen velmi nedostatečně:

 • Trestní stíhání neplatičů nastupuje až v momentě, kdy žena podá návrh na trestní stíhání druhého rodiče pro opakované a dlouhodobé neplacení.
 • Soudy sice pak rozhodnou ve prospěch žadatelky, ale vymáhání dlužných částek (u některých „vzorných otců“ činí až statisíce Kč) znamená pro ženy další najímání advokátních služeb, na které ve velké většině nemají finanční prostředky a dostatečné informace. Často pak dochází v soudních jednáních k vyjádření ochoty neplatiče a jednorázové minimální platbě, poté se akce opakuje.
 • Český stát již dříve zamítal zavedení tzv. náhradního výživného2. Při neplacení výživného ze strany nezodpovědného rodiče nastupuje např. v Dánsku stát, který si pak poskytnuté částky vymáhá za pomoci svých represivních orgánů sám. V ČR si tuto záležitost musí organizovat žena sama - stát tuto okolnost považoval spíše za „soukromou záležitost“.
 • Skupina sociálně-demokratických poslankyň a poslanců předala v květnu 2005 vládě ČR k projednání návrh na zavedení zvláštního zákona o náhradním výživném, který by měl tuto neúnosnou situaci upravit v zájmu nezaopatřených dětí z tzv. neúplných rodin (návrh zákona č. 964 Parlamentu ČR). Jde o druhý pokus z roku 2001, který tehdejší sněmovna nepustila do 2.čtení z důvodů nedopracovanosti.

  Vláda ČR tento návrh bez udání důvodů včera zamítla, třebaže tak podle názoru Koordony na základě dosavadního právního stavu dochází k systematickému porušování práv dětí, neboť vymáhání nároků na výživu je v praxi ve většině případů neuskutečnitelné.

 • Ze strany státu neexistuje spolehlivý statisticky použitelný přehled rozsahu této ostudné formy chudoby. Vedena jsou pouze trestní podání na neplacení výživného a soudní rozsudky – tak bylo podle § 213 tr.z. v roce 2003 odsouzeno celkem 6 854 osob, z nichž muži tvoří 91,5% a ženy 8,5%. Utajení neplatiči – ať už z důvodů jednorázových občasných minimálních plateb či toho, že ženy raději vůbec dlužné výživné nevymáhají, aby se vyhnuly vleklým soudním sporům – nejsou registrováni vůbec.

  Koordona vyzývá a žádá Poslaneckou sněmovnu ČR, aby se neztotožnila s názorem vlády České republiky a rozhodla o poslaneckém návrhu na zavedení náhradního výživného tak, aby práva těchto dětí v České republice nebyla porušována.

  KOORDONA, koalice organizací proti domácímu násilí: Adra, Pyramida pomoci a rozvoje, Hradec Králové, Tř.E.Beneše 575, 50012 Hradec Králové Český svaz žen, Panská 7, 11153 Praha 1 Élektra, Centrum pomoci ženám zneužitým v dětství, obč.sdruž., Michnova 1622, 14900 Praha 11 – Háje Liga lidských práv, Na Rybníčku 16, 12000 Praha 2 Magdalénium, obč.sdruž., adresa zařízení je utajená Most k životu o.p.s., Šikmá 300, 54103 Trutnov 3 Nesehnutí Brno, Údolní 44, 602 00 Brno Občanská poradna Nymburk, Palackého 223, 288 02 Nymburk proFem, konzultační středisko pro ženské projekty, o.p.s., projekt AdvoCats for Women, Gorazdova 20, 12000 Praha 2 Psychosociální centrum Acorus – centrum pro pomoc obětem domácího násilí, Legerova 20, 12000 Praha 2 Rosa – Informační a poradenské centrum pro ženy-oběti domácího násilí, obč.sdruž., Podolská 25, 14700 Praha 4 Slezská Diakonie – Poradny Elpis, Elpis Ostrava, 28.října 86, 70200 Ostrava, Elpis Havířov, Opletalova 4, 73601 Havířov, Elpis Třinec, Hraniční 280, 739 61 Třinec-Kanada

  kontakt pro korespondenci: c/o Gender studies, Gorazdova 20, 120 00 Praha 2, elektronicky koordona@seznam.cz

 • Témata článku:   

  Komentáře Zobrazit celou diskuzi

  Přečtěte si také

  Horoskopy

  Problémy ve vztahu se kupí a stávají se nesnesitelnými. Partner vám dává za vinu špatnou finanční situaci. Vyhýbejte se všem akcím s penězi, trochu se mu tím uleví. Pokud chcete zažít i…

  Nejčtenější články

  Doporučujeme