Vliv stresu na naše zdraví

29. 10. 2001
Vliv stresu na naše zdraví
Nemoc a vědomí absence vede k celé řadě nepříjemných symptomů: k nervozitě, depresi, únavě, problémům se spánkem. Ve své podstatě jsou to stresory, které mohou vyvolávat řadu dalších fyziologických a psychických potíží.

Vliv stresu na naše zdraví

Nemoc a vědomí absence z pohledu psychologa.

Nemoc a vědomí absence vede k celé řadě nepříjemných symptomů: k nervozitě, depresi, únavě, problémům se spánkem. Ve své podstatě jsou to stresory, které mohou vyvolávat řadu dalších fyziologických a psychických potíží.

Lidé, vykonávající odpovědné a vysoce stresové zaměstnání, se po odeznění nemoci ( ve snaze dohonit zameškané ) setkávají s dalšími stresory - nesplněné úkoly, nedostatek času, nevyřešené konflikty. Častokrát se člověk, po návratu na pracoviště, musí rozhodnout mezi neslučitelnými nebo vzájemně se vylučujícími cíly či postupy jednání. Samotná snaha o nalezení přijatelného kompromisu mezi kladnými motivy může vytvářet značný stres. To vše vede ke snížené výkonnosti a motivaci. Nejčastější reakcí na stresovou událost je úzkost, vztek, agresivita, apatie a deprese. Na silný stres také často lidé reagují oslabením rozumových schopností a potížemi se soustředěním. Navíc dlouhodobá nadměrná aktivace sympatického nebo adrenokortikálního systému může způsobit poškození tepen a orgánů. Vzniká ohrožení ischemickou chorobou srdeční.

Nálezy z celé řady oblastí ukazují, že stres ovlivňuje schopnost imunitního systému bránit tělo. Osoby s vysokou hladinou stresu se ve srovnání s osobami s nízkou hladinou stresu častěji nakazily virem. Vzniká kruh: nemoc a vědomí absence častokrát působí stres, který zpětně zeslabuje obranyschopnost organizmu, což podmiňuje další stres. Přitom stačí tak málo: začít se o svoje zdraví starat, chránit si ho a případným obtížím předcházet.

Vzhledem k těmto faktům je kladen velký důraz na prevenci nemocí a zvládání nemocí v samotném počátku. Existují přípravky, které významně přispívají na podporu těchto programů :
Coldrex - přípravek pro přípravu horkého nápoje v situacích, kdy jsou pociňovány první příznaky chřipkového onemocnění či nachlazení. Odstraňuje bolesti v krku, bolesti hlavy, svalů i kloubů a snižuje horečku. Uvolňuje ucpaný nos i vedlejší nosní dutiny a tak usnadňuje dýchání. Namáhavé dýchání je nefyziologické a samo o sobě stresující. Coldrex přispívá ke zkrácení délky samotného onemocnění a tím také omezuje působení ostatních stresorů, vyplývajících z dané situace. Jeho podpora také vydatně snižuje, zkrácením délky samotného onemocnění, i působení ostatních stresorů.
Cetebe - vitamín C s postupným uvolňováním - může být vydatnou podporou proti mnoha nemocím, od jednoduchého nastydnutí až po rakovinu. Z hlediska psychologie je důležitým faktorem v oblasti prevence a zvládání stresu. Pozitivně ovlivňuje psychickou a fyzickou výkonnost. Při zatížení (nemoc, stres, hektický způsob života, značná fyzická námaha) se zvyšuje spotřeba vitamínu C a je nutné zvýšit jeho přísun. Přehledy řady studií, ve kterých autoři hovoří o blahodárném působení vitamínu C na lidský organizmus, zdůrazňují nutnost zajištění jeho průběžného vstřebávání. Právě to přípravek Cetebe umožňuje.

Události považujeme za stresové zejména tehdy, když je vnímáme jako neovlivnitelné nebo nepředvídatelné. Tak často vnímáme i chřipku a nachlazení. Správná strategie však dokáže zabránit mnoha stresovým situacím a konfliktům. Může lidem pomoci reagovat pružněji. Čím více porozumíme tomu, jak náš způsob přemýšlení ovlivňuje naše psychické a fyzické zdraví, tím snáze se naučíme o ně vhodným způsobem pečovat. Je to schopnost nalézt cestu, jak si vytvořit snížené množství ohrožujících faktorů. Je to příslib do budoucna.

Autor: Mgr. Věra Husáková
klinická psycholožka, Praha

Témata článku:   

Přečtěte si také

Horoskopy

Moc rádi jste ve středu dění, což vás pracovně evokuje k lepším výkonům. Stále přicházíte na nové inovativní věci a běžné úkony plníte jako mávnutím kouzelného proutku. Na domácí půdě se…

Nejčtenější články

Doporučujeme