Vliv stresu na naše zdraví

29. 10. 2001
Vliv stresu na naše zdraví
Nemoc a vědomí absence vede k celé řadě nepříjemných symptomů: k nervozitě, depresi, únavě, problémům se spánkem. Ve své podstatě jsou to stresory, které mohou vyvolávat řadu dalších fyziologických a psychických potíží.

Vliv stresu na naše zdraví

Nemoc a vědomí absence z pohledu psychologa.

Nemoc a vědomí absence vede k celé řadě nepříjemných symptomů: k nervozitě, depresi, únavě, problémům se spánkem. Ve své podstatě jsou to stresory, které mohou vyvolávat řadu dalších fyziologických a psychických potíží.

Lidé, vykonávající odpovědné a vysoce stresové zaměstnání, se po odeznění nemoci ( ve snaze dohonit zameškané ) setkávají s dalšími stresory - nesplněné úkoly, nedostatek času, nevyřešené konflikty. Častokrát se člověk, po návratu na pracoviště, musí rozhodnout mezi neslučitelnými nebo vzájemně se vylučujícími cíly či postupy jednání. Samotná snaha o nalezení přijatelného kompromisu mezi kladnými motivy může vytvářet značný stres. To vše vede ke snížené výkonnosti a motivaci. Nejčastější reakcí na stresovou událost je úzkost, vztek, agresivita, apatie a deprese. Na silný stres také často lidé reagují oslabením rozumových schopností a potížemi se soustředěním. Navíc dlouhodobá nadměrná aktivace sympatického nebo adrenokortikálního systému může způsobit poškození tepen a orgánů. Vzniká ohrožení ischemickou chorobou srdeční.

Nálezy z celé řady oblastí ukazují, že stres ovlivňuje schopnost imunitního systému bránit tělo. Osoby s vysokou hladinou stresu se ve srovnání s osobami s nízkou hladinou stresu častěji nakazily virem. Vzniká kruh: nemoc a vědomí absence častokrát působí stres, který zpětně zeslabuje obranyschopnost organizmu, což podmiňuje další stres. Přitom stačí tak málo: začít se o svoje zdraví starat, chránit si ho a případným obtížím předcházet.

Vzhledem k těmto faktům je kladen velký důraz na prevenci nemocí a zvládání nemocí v samotném počátku. Existují přípravky, které významně přispívají na podporu těchto programů :
Coldrex - přípravek pro přípravu horkého nápoje v situacích, kdy jsou pociňovány první příznaky chřipkového onemocnění či nachlazení. Odstraňuje bolesti v krku, bolesti hlavy, svalů i kloubů a snižuje horečku. Uvolňuje ucpaný nos i vedlejší nosní dutiny a tak usnadňuje dýchání. Namáhavé dýchání je nefyziologické a samo o sobě stresující. Coldrex přispívá ke zkrácení délky samotného onemocnění a tím také omezuje působení ostatních stresorů, vyplývajících z dané situace. Jeho podpora také vydatně snižuje, zkrácením délky samotného onemocnění, i působení ostatních stresorů.
Cetebe - vitamín C s postupným uvolňováním - může být vydatnou podporou proti mnoha nemocím, od jednoduchého nastydnutí až po rakovinu. Z hlediska psychologie je důležitým faktorem v oblasti prevence a zvládání stresu. Pozitivně ovlivňuje psychickou a fyzickou výkonnost. Při zatížení (nemoc, stres, hektický způsob života, značná fyzická námaha) se zvyšuje spotřeba vitamínu C a je nutné zvýšit jeho přísun. Přehledy řady studií, ve kterých autoři hovoří o blahodárném působení vitamínu C na lidský organizmus, zdůrazňují nutnost zajištění jeho průběžného vstřebávání. Právě to přípravek Cetebe umožňuje.

Události považujeme za stresové zejména tehdy, když je vnímáme jako neovlivnitelné nebo nepředvídatelné. Tak často vnímáme i chřipku a nachlazení. Správná strategie však dokáže zabránit mnoha stresovým situacím a konfliktům. Může lidem pomoci reagovat pružněji. Čím více porozumíme tomu, jak náš způsob přemýšlení ovlivňuje naše psychické a fyzické zdraví, tím snáze se naučíme o ně vhodným způsobem pečovat. Je to schopnost nalézt cestu, jak si vytvořit snížené množství ohrožujících faktorů. Je to příslib do budoucna.

Autor: Mgr. Věra Husáková
klinická psycholožka, Praha

Témata článku:   

Přečtěte si také

Horoskopy

Budete velmi vynalézaví při sestavování víkendového rodinného programu, což vaši blízcí ocení. Nebudete se nudit ani chvilku. Přesto byste si měli vyšetřit nějaký čas sami pro sebe. Máte…

Nejčtenější články