Vsaďte na image

3. 5. 2001
Vsaďte na image
Tradičně víme, že k dosažení trvalého úspěchu, pracovního postupu, k a r i é r y jednoznačně patří d o b r é v z d ě l á n í . Zkušenosti z posledních let však naznačují, že dosažení úrovně potřebného vzdělání nám dnes již nezajistí úspěch. Představuje pouze základní předpoklad pro dosažení trvalého úspěchu.

Vsaďte na image

Tradičně víme, že k dosažení trvalého úspěchu, pracovního postupu,  k a r i é r y  jednoznačně patří  d o b r é  v z d ě l á n í . Zkušenosti z posledních let však naznačují, že dosažení úrovně potřebného vzdělání nám dnes již nezajistí úspěch. Představuje pouze základní předpoklad pro dosažení trvalého úspěchu.

Analytici daného problému a hodnotící komise pracovního výkonu na pracovišti soudí, že úspěchu dosahují osobnosti, kterým je současně s požadovaným vzděláním vlastní atraktivnost, přesněji  i m a g e .
Image je vždy výsledkem stylu, způsobu našeho chování, vystupování, kterým působíme na okolí. Jde o celý souhrn vrozených a vypěstovaných vlastností, které nám umožňují zvítězit, dosáhnout výhry v nepříjemném konkurenčním tlaku.
Dobrý nebo špatný dojem o nás začíná již oblečením. Jde o vhodné oblečení k určité činnosti, k určité funkci, kterou vykonáváme. Jde o vhodné oblečení, úpravnost, čistotu včetně obuvi. Oblečení vypovídá o osobnosti člověka, který je nosí. Především o jeho adaptačních schopnostech tak důležitých v současné době. Jde o porozumění situaci, okolnostem, souvislostem jak ve vztahu k celku, tak i k maličkostem. 

Image osobnosti vytváří také oblast, kam řadíme vystupování osobnosti, styl osobnosti.
Začíná pozdravem, znalostí sociálního prostoru realizovaného kontaktu, způsobem jednání a jazykovou schopností. Do jazykové schopnosti patří rychlost s níž mluvíme, dobrá větná stavba, správná gradace, bohatý jazykový slovník a tón hlasu. K modernímu rozhovoru, jednání a vyjednávání však patří i určitá míra sebevědomého vystupování, gestikulace a navozování pozitivní atmosféry rozhovoru.
Při rozhovoru je třeba také znát tři roviny intenzity rozhovoru:

  1. tišší rovinu rozhovoru
  2. dynamickou rovinu rozhovoru
  3. silnou, důraznou rovinu, především určenou pro veřejný projev

Umění využít tří možností intenzity rozhovoru znamená např. mluvit důrazně, když se nám zdá něco výrazně důležité, pak se na krátkou dobu odmlčet, aby protějšek měl čas na oddych a znovu začneme rozhovor poněkud tišším hlasem. Využití rovin intenzity rozhovorů nám poskytuje celou řadu zajímavých možností.

Osobní image je dotvářen významnou charakteristikou kterou nazýváme osobní charisma. Osobní charisma představuje soulad našeho charakteru a vnitřních postojů s rolí, kterou hrajeme nebo potřebujeme hrát - pozitivně realizovat. Jde o prosazování vlastní osoby s požadavky doby a příznivou odezvou okolí. Nalézt správnou míru souladu, kdy nepotlačujeme svou vlastní osobnost a současně realizujeme žádoucí přístupy a postupy, představuje namáhavý proces. Image, styl jsou věrohodné, jen když se kryjí s vlastním charakterem a chováním. Někdo z nás má osobní charisma - příznivě působit od přírody. Ostatní se musíme procesu vnitřního souladu s požadavky doby a rolí, znovu a znovu trpělivě učit, zkoušet a sledovat výsledky našeho úsilí.
Niki Lauda napsal:
Pečlivý zevnějšek, dobré chování a styky rozhodně mohou člověku pomoci, aby byl úspěšnější než druzí.

Autor: Milada

Témata článku:   

Komentáře Zobrazit celou diskuzi

Přečtěte si také

Horoskopy

Čtvrtek vám otevře oči a dočkáte se pozitivních změn nejen v práci, ale také na domácí půdě. Nyní jste samé plánování, vymýšlení a kreativní myšlení. Pokud chcete něco předložit své drahé…

Nejčtenější články

Doporučujeme