Výkonnost paměti

6. 4. 2001
Výkonnost paměti
Při každé své činnosti potřebujeme a používáme paměň. Potřebujeme se vracet ke svým dřívějším znalostem, zkušenostem a informacím. Všichni dobře víme, že úroveň naší paměti nám ulehčuje či komplikuje život, pracovní činnost a zvyšuje či snižuje výkonnost.

Výkonnost paměti

Při každé své činnosti potřebujeme a používáme paměň. Potřebujeme se vracet ke svým dřívějším znalostem, zkušenostem a informacím. Všichni dobře víme, že úroveň naší paměti nám ulehčuje či komplikuje život, pracovní činnost a zvyšuje či snižuje výkonnost. Můžeme-li dobře čerpat z vlastní paměti, neztrácíme čas věčným hledáním ve svých poznámkách, příručkách apod.
Jak rozvíjet výkonnost paměti - ukládání poznatků a jejich optimální vybavování ?
O pochodech našeho myšlení existuje nepřehledná řada článků, statí různého zaměření, populárních, ale i naučných knih. A přesto jsou solidní poznatky o pochodech našeho myšlení stále ve svých počátcích. Odborní pracovníci, kteří se danou problematikou zabývají, zcela oprávněně tvrdí, že výkonnost naší paměti můžeme neustále rozvíjet. A také zcela vážně uvažují, že v otázce výkonu paměti nebylo řečeno "poslední slovo."
Již dnes však můžeme uvést, že:

  1. Na základě odborných výzkumů bylo zjištěno, že rozvoj mozku je výrazně

z á v i s l ý na podnětech prostředí, ve kterém v dětství či dospělosti žijeme. Jde o podněty, poznatky, dojmy, které získáváme. Platí, že čím více poznatků, dojmů, informací se ukládá v naší paměti, tím více myšlenkových spojení se vytváří. A také je tím větší šance vzniku kvalitních myšlenek. Je však nutné předcházet přílišnému zatížení nepodstatných informací. A právě moderní doba, ve které žijeme, na nás přímo chrlí spoustu nepodstatných informací, aň jde o rozhlas, televizi, noviny či různé časopisy.

  1. Výkonnost a rozvoj paměti rovněž závisí i na z p ů s o b u jak

poznatky, informace, dojmy ukládáme a jakých metod a pomůcek k tomu každý z nás používá.
Existuje několik dobrých metod jak zvýšit výkonnost paměti:

  1. Důležitým informacím ústním i písemným věnujeme náležitou - plnou

pozornost.
Důležité myšlenky si můžeme zopakovat nebo zachytit písemně.

  1. V textu se naučíme podtrhávat několik klíčových myšlenek, slov, které

dávají koncentrovaný věcný
obsah.

  1. Udělejme si výtah a ten si vštipme do paměti.
  2. Napišme si nadpis a ten doplňme důležitými slovy.
  3. Neustále se bez ohledu na věk vzdělávejme. Někteří významní pracovníci

v oblasti poznávání mozkové kapacity (napříkl. profesor Vondráček) navrhují věnovat se učení druhému, třetímu jazyku bez ohledu na věk !

  1. Občas si vědomě jako součást procesu pěstování paměti připomínejme důležité

události, nové poznatky, které jsme ten den získali.

  1. Pravidelně se zamýšlejme nad úkoly, které musíme vyřešit, splnit a

zhodnoňme si jejich plnění.

  1. Vědomě si všímejme a pro sebe slovně popisujme vzájemné souvislosti jevů,

myšlenek, faktů.

Rozvoj svého myšlení a paměti pěstujme vytrvale a důsledně. Osvojme si a důsledně dodržujme alespoň dvě tři pro nás důležité metody ukládání a vybavování poznatků !

Autor: Milena

Témata článku:   

Komentáře Zobrazit celou diskuzi

Přečtěte si také

Horoskopy

S partnerem už nejste tak na ostří nože jako na začátku týdne, a proto se rozhodnete strávit víkend jako rodina. Nutno říci, že si velmi dobře rozumíte i se svými kamarády, možná byste…

Nejčtenější články

Doporučujeme