výpočet biologického věku

14. 7. 2006
Klinika GHC Praha má jako první zdravotnické zařízení v ČR metodologii a vybavení pro výpočet biologického věku.

Klinika GHC Praha, přední soukromé zdravotnické zařízení, rozšiřuje služby v oblasti komplexní medicíny. Klienti GHC, kteří mají zájem o svůj skutečný biologický věk a možnosti jeho ovlivnění, budou moci využívat nových metodik a rozsáhlého přístrojového vybavení v rámci programu BioAging. Klinika GHC Praha jako vůbec první v České republice ve spolupráci s německými specialisty nabízí tuto službu, která byla poprvé prezentována na Celosvětovém kongresu Antiaging medicíny v Paříži ve dnech 23.-25. 3. 2006.

Smyslem systematického programu BioAging je diagnostikovat stav organismu člověka a stanovit jeho biologický věk. Biologický věk se totiž nemusí shodovat se skutečným věkem, záleží na genetických dispozicích konkrétního člověka, jeho životním stylu či přístupu a mnoha dalších faktorech, které mohou člověka více či méně oddálit od věku, na který je jeho organismus naprogramován. „Věčné mládí ani garanci na dožití se 120 let našim klientům dát nemůžeme, ale s určením biologického věku souvisí i preventivní postupy a doporučení, díky nimž se člověk může naučit žít v co nejlepším souladu se svým genetickým potenciálem a uzpůsobovat mu svůj životní styl,“ uvádí doc. MUDr. Lubomír Novák, CSc., který řídí Výzkumné a diagnostické centrum Kliniky GHC Praha.

Určení biologického věku je založeno na počítačovém zpracování informací o zdravotním stavu klienta a jeho životním stylu. Samotné zjišťování biologického věku představuje komplex lékařských a komplementárních vyšetření (klinické vyšetření, zobrazovací techniky, laboratoře, funkční vyšetření), která jsou prováděna v jednom okamžiku cíleně a jsou hodnocena speciální metodikou. Absolvování celého komplexu vyšetření trvá 4 až 5 hodin. V této době je zahrnut samostatný popis a zhodnocení vlastního životního stylu ze strany klienta. Vyplnění cílených otázek typu: kolik vážíte?, které z uvedených mléčných produktů nejvíce konzumujete?, či kolik času týdně věnujete pohybovým aktivitám?, zabere klientovi asi 45 minut a klient je provádí za asistence sestry. Otázky, na které nelze jednoznačně odpovědět, jsou prodiskutovány s lékařem.

Zvláštní důraz je kladen na vyšetření laboratorní. Mimo běžných metod jsou v programu prováděny i specifické laboratorní testy se zaměřením na příčiny stárnutí a na možnosti ovlivnění (radikálová teorie stárnutí, hormony). Při hodnocení výsledků je použita speciální metodika (zatím jediná v ČR), s adaptací na středoevropskou populaci. Jakmile jsou tyto výsledky jednou provedeny, je možné v budoucnu provádět porovnání a sledovat jejich pohyb jak k horšímu, tak k lepšímu, což je samozřejmě pro klienta motivující. Závěrem vyšetření je vyčerpávající a srozumitelná zpráva a ohodnocení v rozsahu 20 – 25 stran, jehož součástí je na grafu zobrazený biologický věk a tato zpráva a zejména její doporučení jsou opět tématem pro diskusi mezi klientem a lékařem.

Prevence stárnutí (a nemocí) - proč právě Klinika GHC Praha?

Pořízení metodologie pro program BioAging nepředstavuje z hlediska kliniky náhodný krok: GHC Praha soustavně posiluje svou schopnost komplexní diagnostiky a léčby a má tedy nejlepší předpoklady BioAging jako jedno z mála zdravotnických zařízení v České republice cílevědomě rozvíjet. Výstupem vyšetření bývají konkrétní aktivní preventivní opatření, které mají eliminovat riziko degenerativních změn v organismu. A preventivní složka péče je v GHC princip, který oceňují všichni klienti, pro které je dlouhodobé onemocnění v podstatě nepřijatelné – a zdaleka se to už netýká jenom manažerů, politiků či dalších osob, na jejich zdraví a vzhledu závisí chod institucí a firem. Právě Klinika GHC vnesla do domácího prostředí v době svého vzniku před deseti lety termín „komplexní screening“, který se ujal i mimo svůj původní kontext. Díky stálým inovacím a rozšiřování preventivního programu komplexní screening stále představuje „vlajkovou loď“ Kliniky GHC Praha.

BioAging

Snaha udržet si mládí patří k lidem odpradávna. Kdyby ji měl popsat lékař, mluvil by v termínech obecné medicíny. Nejde o nijak striktně vymezený obor, protože znalosti a postupy, jak zabránit degenerativním změnám byly vlastní téměř všem oborům medicíny již v minulosti. Současná disciplína BioAging tyto znalosti shrnuje a těží zejména z odborností, které umožňují ovlivňovat biologické děje již na úrovni buněk či dokonce subbuněčných struktur. Do těchto odborností se nyní přesouvá značná část preventivních postupů navazujících na rozvoj funkční a laboratorní diagnostiky.

zdroj: Mmd Public Relations Czech Republic

Témata článku:   

Komentáře Zobrazit celou diskuzi

Přečtěte si také

Horoskopy

Možná jste nevěděli, že je červen měsícem myslivosti. Příroda se na přelomu jara a léta konečně probouzí. Nepodceňujte sílu vycházející z přírody a inspirujte se. Můžete chodit na…