Záběry z kurzu první pomoci pod záštitou Českého červeného kříže Foto: Nadace Terezy Maxové/Coca-Cola

Záběry z kurzu první pomoci pod záštitou Českého červeného kříže Foto: Nadace Terezy Maxové/Coca-Cola

Záběry z kurzu první pomoci pod záštitou Českého červeného kříže Foto: Nadace Terezy Maxové/Coca-Cola
Záběry z kurzu první pomoci pod záštitou Českého červeného kříže Foto: Nadace Terezy Maxové/Coca-Cola
Záběry z kurzu první pomoci pod záštitou Českého červeného kříže Foto: Nadace Terezy Maxové/Coca-Cola
Záběry z kurzu první pomoci pod záštitou Českého červeného kříže Foto: Nadace Terezy Maxové/Coca-Cola
16
Fotogalerie

Vyzkoušeli jsme: Jak probíhá kurz první pomoci u Českého červeného kříže?

I když pravděpodobně doufáte, že se vám to nikdy nestane, nikdy nevíte, kdy se ocitnete v situaci, ve které budete muset rychle zareagovat a pokusit se zachránit život či poskytnout první pomoc zraněnému člověku. Víte ale, co v takové chvíli dělat? Právě kurzy první pomoci vás to naučí. Naše redakce měla možnost si takový workshop vyzkoušet.

Jak probíhá kurz?

V malé skupince jsme si nejdříve s ostatními účastnicemi od naší školitelky Mgr. Kateřiny Jarolímové vyslechly, co nás v kurzu čeká. Hned poté jsme byly uvedeny rovnou do praxe a na dobrovolnicích z našich řad nám bylo předvedeno, co dělat, když se ocitneme v blízkosti bezvládného těla. V průběhu jsme odpovídaly na otázky, kdy se nás školitelka ptala, jak bychom v konkrétních situacích reagovaly. Jak se ukázalo, řídit se instinktem není v případě první pomoci ideální, protože často můžete zraněnému člověku svým jednáním ještě více ublížit.

Jakmile jsme si ujasnily, co dělat během ohledání bezvládného těla, jak ho uvést do stabilizované polohy a jak vyhodnotit situaci ve chvíli, kdy máme volat záchrannou službu, došlo na trénink na torzu gumové figuríny. Ukázaly jsme si, jak provést masáž srdce, a vysvětlily jsme si, proč není vhodné provádět dýchání z úst do úst. Měly jsme také možnost vyzkoušet si masáž srdce na figuríně malého dítěte.

Jak probíhá kurz první pomoci? Podívejte se na video:

Pokračování 2 / 4

Od zvrtnutého kotníku až po tržnou ránu na hlavě

Součástí školení byla také přednáška o tom, jak dbát v prvé řadě na svoji bezpečnost a jaké situace během akce zohlednit. V mnoha případech se jednalo o věci, které si člověk ve stresové situaci ani neuvědomuje a nepřikládá jim význam. To platilo i v případě, kdy jsme se dozvídaly, jak zajistit bezpečnost člověka, jemuž poskytujeme první pomoc.

V závěru kurzu jsme pak byly rozděleny do skupin a školitelka opět vybrala dobrovolnice z našich řad, na nichž jsme si mohly vyzkoušet první pomoc v praxi. Dostaly jsme k dispozici základní vybavení, které najdeme v klasických domácích lékárničkách, a dobrovolnice měly namaskovaná zranění tak, jako by se jednalo o skutečnost. Natrénovat jsme si tak mohly hned několik modelových situací od zvrtnutého kotníku přes popáleniny až po tržnou ránu na hlavě. Celý kurz doplňovala Mgr. Kateřina Jarolímová cennými radami a upozorněními na možná nebezpečí a neočekávané momenty. Na závěr jsme obdržely certifikát o absolvování kurzu.

Pokračování 3 / 4

Život může zachránit každý z nás

Workshop první pomoci je koncipovaný jako celodenní kurz pod vedením školených zdravotníků z Českého červeného kříže. Je akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky a zaměřuje se především na hlavní principy a správné základní postupy první pomoci, a to jak v teoretické, tak i v praktické rovině. Účastníci mají možnost vyzkoušet si řadu modelových krizových situací na vlastní kůži a ověřit si své znalosti pomocí interaktivních resuscitačních loutek a vizualizací. Výuka první pomoci by měla účastníky kurzu motivovat, podpořit jejich ochotu pomoci druhým a zvýšit jejich sebevědomí.

Pokračování 4 / 4

50 míst pro dobrý skutek

Možnost absolvovat kurzy první pomoci mělo letos 500 zaměstnanců z neziskového prostoru, a to díky projektu 50 míst pro dobrý skutek, jehož spuštění podpořil Systém Coca-Cola ve spolupráci s Nadací Terezy Maxové dětem a školenými profesionály z Českého červeného kříže. „Se systémem Coca-Cola spolupracujeme na různých úspěšných charitativních projektech již delší dobu, takže jsme ani v tomto případě neváhali. Projekt „50 míst pro dobrý skutek“ zajistí vzdělání v oblasti první pomoci nejen dospělým, kteří se kurzů přímo zúčastní, ale zprostředkovaně také dětem, se kterými jsou tito lidé v každodenním kontaktu. Nakonec jde však o zdraví a bezpečí nás všech. Nikdy totiž předem nevíme, do jaké situace se můžeme dostat,“ říká k projektu ředitelka Nadace Terezy Maxové Terezie Sverdlinová.

Doporučujeme

Články odjinud