Výzva pro vlastní budoucnost - osobnostní rozvoj

2. 3. 2001
Výzva pro vlastní budoucnost - osobnostní rozvoj
Budoucnost celé společnosti, i každého z nás jako jedince - osobnosti, je spojena s významnými změnami, které probíhají v oblasti ekonomické a sociální. Každý z nás, především však dívky a ženy, musí umět předjímat, dobře rozumět zítřku z hlediska svého vlastního budoucího postavení.

Výzva pro vlastní budoucnost - osobnostní rozvoj

Budoucnost celé společnosti, i každého z nás jako jedince - osobnosti, je spojena s významnými změnami, které probíhají v oblasti ekonomické a sociální. Každý z nás, především však dívky a ženy, musí umět předjímat, dobře rozumět zítřku z hlediska svého vlastního budoucího postavení.
Významní autoři soudí, že hluboké již dnes probíhající změny jsou a budou dokonce radikálnější než ty, které v polovině l9.století předznamenaly počátek druhé průmyslové revoluce, nebo strukturní změny, k nimž dala popud velká hospodářská krize a druhá světová válka. Základní změnu, kterou nové ekonomické procesy vytvářejí a na které se musíme zcela vážně připravovat, představuje nástup znalostí jako klíčového zdroje růstu ekonomiky.

Proto dochází k velkým posunům v oblasti vzdělávání kvalifikovaných dospělých. Dospělí pracovníci se budou vzdělávat - osobnostně rozvíjet po celý život, aby byli schopni konkurence na trhu práce a jejich kvalifikace odpovídala potřebám růstu společnosti ve vztahu k světovému trhu práce (počet vědců a strojních inženýrů na milion obyvatel je v Japonsku 4.9O9, v USA 3.676, v ČR l.222) .
Rozvoj lidí představuje úroveň vzdělání, myšlení, dovedností, komunikace, postojů, návyků a dotkne se každého, kdo bude chtít dobře pracovat, slušně vydělávat, být spokojen, mít radost ze života . Uvedený proces v širším slova smyslu označujeme jako proces celoživotního vzdělávání , celoživotního rozvoje.

Co pro nás uvedený proces konkrétně znamená ? Jde o využití, realizaci různých vzdělávacích programů na vyšších i vysokých školách (program celoživotního vzdělávání), ve vlastním podniku - organizaci (viz Auto-Škoda - praktikantský program, workschopy a pod.) i různých kratších programů ve vzdělávacích organizacích - agenturách. Vize celoživotního rozvoje zahrnuje dnes i studium s užitečným pomocníkem jako je Internet.

Přes všechny problémy, které dnes máme, jsou podmínky pro vlastní rozvoj příznivé.
Při otázce, kterou si jistě z hlediska vlastní vize budoucnosti položíte: "Co chci " a "Co musím udělat " si musíte položit ještě další otázku:"Co ode mne vyžaduje doba, ve které žiji?" A na základě informací, znalostí sama sebe i svých potřeb, zájmů, si vytvoříme vlastní strategii-plán: "CO" a "JAK" konkrétně uděláme pro svou budoucnost, jak budeme řešit výzvu budoucnosti.

AUTOR: Milada

Témata článku:   

Komentáře

Přečtěte si také

Horoskopy

S blížícím se koncem týdne upadá i vaše energie a přicházíte o kreativní myšlenky. Vždyť jste vynalézaví a činorodí, tak to v sobě konečně probuďte. Za skvělou práci dostanete jistě…

Nejčtenější články

Doporučujeme