Z historie krasobruslení

18. 4. 2000
Za poznáním nejstarších dějin bruslení bychom museli podniknout cestu do daleké historie na výzvědy k našim předkům, což by byl jistě velmi neobyčejný zážitek pro každého milovníka historie.

Z HISTORIE KRASOBRUSLENÍ
1.část - Nejstarší dějiny bruslení

Za poznáním nejstarších dějin bruslení bychom museli podniknout cestu do daleké historie na výzvědy k našim předkům, což by byl jistě velmi neobyčejný zážitek pro každého milovníka historie.
Dobrodružnou cestu bychom měli začít již v době pravěké, v oblasti severských národů, přesněji v krajích, které obývaly před mnoha a mnoha lety kmeny Laponců. Laponské oblasti byly téměř po celý rok pokryty ledem, proto bylo nutné vynalézt vhodné pomůcky pro snadnější a rychlejší pohyb zdejších obyvatel po ledových kluzištích.
Pokračovat v cestě za poznáním dějin bruslařského umění můžeme krajem anglických močálů, na kterých vyrostl Londýn, okolo Curyšského jezera a dále všude tam, kde byly později objeveny prahistorické brusle, o nichž nám poskytují řadu dokladů archeologické nálezy na území Švýcarska, Německa, Holandska, Skandinávie, Anglie, Maďarska, Ruska a Čech z období starší, střední a mladší doby kamenné. V těchto oblastech s příhodnými klimatizačními podmínkami pro vznik zamrzlých ploch bylo nutné používat speciální prostředky, které by lidem, putujícím za potravou i do značně vzdálených krajin, usnadnily a také zrychlily pohyb po ledě. Tak byly vynalezeny první lyže, saně a konečně také brusle.

Jak si představit pravěké brusle? Těm, které známe z dnešní doby se podobaly opravdu jen zřídka. Sibiřští obyvatelé používali ke klouzání po ledě upravené mroží kly, Číňané zase upravovali bambusové pruty, ale nejčastěji se k výrobě bruslí používaly zvířecí kosti, kterých bylo po úspěšném úlovku zvěře dostatek. Kosti, nejlépe kosti holenní a žeberní z koní, skotu, prasat, sobů či jelenů, stačilo jen nepatrně upravit. Ponechal se silnější kloubní konec kosti a z druhé strany se odsekl takový kousek, aby se takto upravená kost rovnala délce chodidla bruslaře. Nakonec zbývalo už jen obrousit spodek kosti, aby vznikla hladká kluzná plocha, která se potírala tukem, provrtat otvory na obou koncích a těmito otvory provléci kožené řemínky k upevnění.
Avšak s jistotou se sklouznout na kostěné brusli v podobě, ve které se nám zachovala po tisíciletém odpočinku v zemi, by pravděpodobně nebylo možné. Je pravděpodobné, že lidé využívali dřevěné destičky, které si připevnili k bruslím, a které bránily podvrknutí nohy, ke kterému by docházelo v bruslích připevněných jen k tehdejší měkké obuvi.
Takto upravená bruslařská tělíska bylo třeba mastit tukem, neboň jak praví známé pořekadlo "Kdo maže, ten jede". Nejen správné namaštění zrychlilo bruslařský pohyb po ledě, ale také odpichování pomocí jedné nebo dvou dlouhých tyčí umožňovalo rychlý a jistý pohyb vpřed a vzad, ovšem jen ve větších obloucích, neboň tehdejší brusle stále ještě neměly hrany.
Takhle tedy nějak vypadaly první brusle, které lidé využívali jako rychlý "dopravní prostředek" při dlouhých cestách po zamrzlých vodních plochách, při lovu zvěře, kdy mužům zabezpečujícím obživu své rodiny usnadňovalo mrštné klouzání po ledě větší úspěšnost lovu, a samozřejmě také při zimních radovánkách.

O bruslařích se záhadnými tělísky na nohách se zmiňuje i několik prastarých ság a legend. Islandská sága vypráví o Use Ullerovi, bohu zimy, který se projížděl zimní krajinou tak lehce a rychle, jako by letěl pták. Právě od něho se naučili lidé připevňovat si k nohám zvířecí kosti, které jim ulehčili pohyb po ledě.
Skandinávské ságy zase vypráví o ledních hrách z doby norského krále Sigurda Jorsaalfara. Další z legend popisuje souboj pradávných hrdinů, při kterém se jeden z bojovníků klouzal po ledě tak hbitě, že na svého soupeře snadno zaútočil, zasadil mu vítěznou ránu a poté se vzdálil tak rychle, že nemohl být již pronásledován a dostižen. Co je na těchto legendách pravdy nikdo neví, ale podstatné je, že nám podávají svědectví, že opravdu lidé již v dobách dávných používali k pohybu po ledě právě bruslí.

Jednou z nejstarších bruslí na světě je pravděpodobně kostěná brusle pocházející z Veselí u Trnavy, jejíž stáří odhadl britský archeolog V.G.Childe na 5000 let. Další unikáty bruslí starých asi 4000 let byly nalezeny v okolí antického Říma a se stejným typem se setkali archeologové i v severských zemích. Stejně starý unikát kostěné brusle mají také v bernském muzeu ve Švýcarsku.
U nás se objevili kostěné brusle v období prvních Přemyslovců a svědčí o tom archeologické nálezy na Levém Hradci u Prahy, další pochází z míst paláce českých královen v Hradci Králové nebo při výkopech v Chrudimi. Až do roku 1858 se nevědělo, k čemu by tyto podivné nástroje, jejichž nálezy byly u nás dosti časté, mohly vlastně sloužit. Věhlasný český archeolog Erazim Vocel se začal o tyto nálezy zajímat a pátrat po jejich praktickém využití. Teprve po porovnání s podobnými předměty objevenými ve Skandinávii zjistil, že se jedná o kostěné brusle, švédsky nazývané "slagor", sloužící ke klouzání po ledě.

Ve 4.století př.n.l. putovaly přes území táhnoucí se od oblasti dnešního Irska a Británie přes Francii, Švýcarsko, Německo, střední Evropu až po státy Balkánského poloostrova a anatolskou část Turecka kmeny Keltů. Během svých cest musely často překonávat zamrzlé řeky a bažiny, k čemuž využívaly bruslí. S kulturou Keltů je spojen objev železa a na vysoké úrovni keltské kovářství, což přispělo k vynálezu železných bruslí. Jedny takové velmi cenné a zřejmě nejstarší nalezené železné brusle, staré asi 2000 let, byly nalezeny v kovolitecké dílně keltského mistra a jsou uloženy v budapešňském muzeu. Kovová želízka byla vsazena do dřevěných destiček, připevněna k obuvi a již se mohlo jezdit. Je možné, že tento vynález během keltského stěhování po Evropě upadl v zapomnění, ale je také možné, že jej od Keltů převzali Normané, předkové skandinávských národů.

(Ukázka z připravované knihy Gabriely Hrázské o historii krasobruslení)

Témata článku:   

Přečtěte si také

Horoskopy

Už nějakou dobu toužíte po jednom protějšku, který vám v mnoha ohledech imponuje. Pokud jste ho ještě nepoznali blíže, máte k tomu skvělé šance. Vyrazte s kamarády do společnosti a nalaďte…

Nejčtenější články

Doporučujeme