Základní styly podávání ruky

27. 2. 2001
Základní styly podávání ruky
K prvkům řeči těla patří i podání, stisk ruky, aspekty, které signalizují naše postavení, náš životní styl, naše způsoby jednání, naše záměry.

Základní styly podávání ruky

Součástí informací, které o sobě podáváme ústní, písemnou komunikací je i řeč těla - neverbální komunikace. K prvkům řeči těla patří i podání, stisk ruky, aspekty, které signalizují naše postavení, náš životní styl, naše způsoby jednání, naše záměry. Je ovšem pravdou, že podání ruky a její stisk je na rozdíl od ostatních znaků těla více ovlivňováno kulturou daného společenství, rodinou. Může tak docházet k režírovanému podání ruky. Přesto všeobecně platí, že podání, uchopení a stisk ruky má informační význam.

a) Uchopení ruky signalizuje tři možná sdělení.

  • Snahu po ovládání, dominantní styl až tyranství. Uvedený styl poznáme tak, že se nám partner snaží stočit naši ruku dlaní nahoru. Podle toho poznáme, že jde o dominantní osobu, která chce v jednání zvítězit. Může se stát, že ve střetnutí stejně silných jedinců dochází k pokusu o výhru již při podání ruky.
  • Podřízený styl. Jestliže chceme dát najevo svou podřízenost otočíme svou dlaň směrem nahoru k podávané ruce. Může jít o nadřízenou osobu, kterou uznáváme a podobně. Vysílání signálu podřízenosti je však přijímáno různě. A to jak příznivě, tak i nepříznivě. Svou osobu můžeme zdůraznit mírným zvýšením stisku na počátku podání ruky.
  • Spojenectví - partnerský způsob podání ruky. Dlaň Vaše i partnerova směřuje hranou dolu s malíčkem k zemi a takto krátkým silnějším stiskem, přibližně stejným, jakým vám ruku stiskne protějšek, stiskneme ruku partnera. Jde o podání ruky rovnocenných partnerů. Toto uchopení ruky je ze všech způsobů nejpříjemnější a pro jednání partnerů nejpříznivější.


b) Síla stisku ruky je další důležitou informací, kterou vysíláme kolegům, partnerům.

  • Použití nadměrné síly, drtivý stisk, který vysílá naši sílu, touhu po moci. Je přípustný pouze u velkého přátelství.
  • Leklá ryba. Obecně platí, že pokud nejde o výchovnou normu (především u dívek), jde o člověka s menším zájmem o dění, s menší vitalitou, rezervovaného. Některé prameny uvádí, že může jít i o člověka pokryteckého, dvojjakého.
  • Stisk středně silný. Jde o stisk, který je nejběžnější a vyjadřuje partnerství, postoj k případné dohodě.

Autor: Milena

Témata článku:   

Komentáře Zobrazit celou diskuzi

Přečtěte si také

Horoskopy

Dalo by se říci, že je pondělí šťastným dnem, protože kolem sebe rozhazujete jen tak pozitivní energii, která proudí ve vašem těle. Pracovně vynikáte ve všech směrech a kolegové se mohou…

Nejčtenější články

Doporučujeme