Základní styly podávání ruky

27. 2. 2001
Základní styly podávání ruky
K prvkům řeči těla patří i podání, stisk ruky, aspekty, které signalizují naše postavení, náš životní styl, naše způsoby jednání, naše záměry.

Základní styly podávání ruky

Součástí informací, které o sobě podáváme ústní, písemnou komunikací je i řeč těla - neverbální komunikace. K prvkům řeči těla patří i podání, stisk ruky, aspekty, které signalizují naše postavení, náš životní styl, naše způsoby jednání, naše záměry. Je ovšem pravdou, že podání ruky a její stisk je na rozdíl od ostatních znaků těla více ovlivňováno kulturou daného společenství, rodinou. Může tak docházet k režírovanému podání ruky. Přesto všeobecně platí, že podání, uchopení a stisk ruky má informační význam.

a) Uchopení ruky signalizuje tři možná sdělení.

  • Snahu po ovládání, dominantní styl až tyranství. Uvedený styl poznáme tak, že se nám partner snaží stočit naši ruku dlaní nahoru. Podle toho poznáme, že jde o dominantní osobu, která chce v jednání zvítězit. Může se stát, že ve střetnutí stejně silných jedinců dochází k pokusu o výhru již při podání ruky.
  • Podřízený styl. Jestliže chceme dát najevo svou podřízenost otočíme svou dlaň směrem nahoru k podávané ruce. Může jít o nadřízenou osobu, kterou uznáváme a podobně. Vysílání signálu podřízenosti je však přijímáno různě. A to jak příznivě, tak i nepříznivě. Svou osobu můžeme zdůraznit mírným zvýšením stisku na počátku podání ruky.
  • Spojenectví - partnerský způsob podání ruky. Dlaň Vaše i partnerova směřuje hranou dolu s malíčkem k zemi a takto krátkým silnějším stiskem, přibližně stejným, jakým vám ruku stiskne protějšek, stiskneme ruku partnera. Jde o podání ruky rovnocenných partnerů. Toto uchopení ruky je ze všech způsobů nejpříjemnější a pro jednání partnerů nejpříznivější.


b) Síla stisku ruky je další důležitou informací, kterou vysíláme kolegům, partnerům.

  • Použití nadměrné síly, drtivý stisk, který vysílá naši sílu, touhu po moci. Je přípustný pouze u velkého přátelství.
  • Leklá ryba. Obecně platí, že pokud nejde o výchovnou normu (především u dívek), jde o člověka s menším zájmem o dění, s menší vitalitou, rezervovaného. Některé prameny uvádí, že může jít i o člověka pokryteckého, dvojjakého.
  • Stisk středně silný. Jde o stisk, který je nejběžnější a vyjadřuje partnerství, postoj k případné dohodě.

Autor: Milena

Témata článku:   

Komentáře Zobrazit celou diskuzi

Přečtěte si také

Horoskopy

Jdete si hrdě za svým cílem a chcete dosáhnout na ty nejcennější mety. Nepovídejte, že je všechno jen černobílé! Zkuste se uvolnit a inspirovat! Pokud se vám podaří oslovit skvělým nápadem…

Nejčtenější články

Doporučujeme