Žena a tichý zloděj kostí

26. 10. 2005
Žena a tichý zloděj kostí
Ženy a osteoporóza: Osteoporóza, řídnutí kostí - tichý zloděj kostí či tichá epidemie? Toto metabolické onemocnění kostry, charakterizované ztrátou kostní hmoty a poruchami mikroarchitektury kosti, postihuje v ČR téměř na 500 000 žen a 200 000 mužů. U populace nad 50 let se toto onemocnění vyskytuje u 15 % mužů a 33 % žen, u populace nad 70 let tímto onemocněním trpí již 39 % mužů a 47 % žen. Léčeno je pouze 10-15 % postižených. [1] Na světě má každá 3. žena a každý 5. muž zkušenosti s osteoporotickými frakturami.

Jaké jsou příznaky osteoporózy? Dr. Irena Kučerová z Českých Budějovic říká: „Osteoporóza probíhá většinou bezpříznakově, hlavně u mladších žen. U starších žen po přechodu muže být spojena s neurčitými chronickými bolestmi v zádech, na kterých se podílí i degenerativní změny. Akutně vzniklá bolest páteře po pádu, zatížení či zvednutí břemene většinou znamená akutní zlomeninu obratle. U žen po přechodu a u starých žen může být prvním příznakem snížení tělesné výšky, dochází ke změnám držení těla - tzv. kulatá záda.“

Co patří mezi rizikové faktory osteoporózy? „K základním rizikovým faktorům patří osteoporotické zlomeniny u matky pacientky, nízká tělesná hmotnost, kouření, nedostatek vápníku a D vitaminu a řada poruch gynekologických - období bez menstruace, předčasný přechod např. po operaci, větší riziko mají ženy, které nerodily. Osteoporózu může vyvolat velmi rychle celá řada léků, typicky tzv. kortikoidy, ale i jiné. K obecným rizikovým faktorům patří omezení pohybu,“ vypočítává MUDr. Jenšovský z Ústřední vojenské nemocnice v Praze.

Jakou úlohu hraje dědičnost při onemocnění osteoporózou? „Dědičné faktory hrají důležitou úlohu v rozvoji osteoporózy. Vývoj osteoporózy je ze 60-80 % podmíněn právě dědičnými faktory. Známe rodiny, kde je výskyt osteoporózy častější. Ženy, jejichž maminky či babičky prodělaly zlomeninu krčku stehenní kosti, jsou více ohroženy osteoporózou,“ objasňuje dr. Kučerová. „Ale i přes výrazný podíl dědičných faktorů na vznik osteoporózy lze dnes preventivními a léčebnými postupy v mnohých případech zabránit rozvoji onemocnění a předejít komplikacím.“

V ČR trpí osteoporózou ženy 6x častěji než muži. [2] Proč jsou ženy postiženy tímto onemocněním více? „Ženy se dožívají vyššího věku a mají handicap spojený s úbytkem pohlavních hormonů v menopauze. U mužů je tento pokles pozvolný. Muži jsou v průměru větší postavy a jejich kostra je robustnější. U žen dochází s postupujícím věkem k relativně vyšší resorpci kosti na jejím vnitřním povrchu v porovnání s nárůstem kostní hmoty na povrchu zevním. Proto je i architektonicky kost ženy ve stáří méně odolná na mechanické působení než kost stejně starého muže,“ vysvětluje doc. MUDr. Milan Bayer z 1. LF UK a VFN v Praze.

Jak ženy toto onemocnění vnímají? „Protože začátek choroby je plíživý a diagnóza je často stanovena až na základě zlomeniny, řada žen si před tímto úrazem možnost osteoporózy nijak moc nepřipouští,“ říká doc. Bayer. „Problém je obecně velmi podceňován, většina žen nemá o této problematice ani základní informace, a pokud ano, tak zcela scestné - pletou si osteoporózu s bolestí zad, všemi typy zlomenin apod.,“ dodává dr. Jenšovský.

Osteoporóza obecně postihuje ženy spíše s křehčí konstitucí. Nejsou proto zvýhodněny ženy obézní? Dr. Kučerová přiznává: „Je známo, že u obézních žen se vyskytuje osteoporóza podstatně méně často než u žen hubených a že riziko zlomenin je u obézních žen rovněž nižší. Obézní ženy mají vyšší kostní hustotu a tukový polštář je chrání před zlomeninami, roli u těchto žen hrají vlivy hormonální. Jistě ale nebudeme štíhlým ženám ohroženým osteoporózou radit, aby ztloustly.“

Jakou roli hraje mateřství? Dochází ke zvyšování rizika onemocnění osteoporózou? „V těhotenství a při kojení stoupají nároky na přísun vápníku pro matku. Kojící matka může ztrácet 500-700 mg vápníku denně, a je tedy nutné jeho přísun zvýšit (doporučené dávky jsou 1200-1500 mg denně). Zásoby vápníku se po skončení kojení obvykle opět rychle doplňují, takže kojení ani opakovaná těhotenství nejsou pro jinak zdravou matku rizikovým faktorem v rozvoji osteoporózy v pozdějším věku,“ podotýká dr. Kučerová.

Jak se podílí jiná onemocnění na vývoji osteoporózy? „K vývoji osteoporózy vede celá řada onemocnění zažívacího ústrojí, ledvin, hormonální poruchy, poruchy příjmu potravy. Často právě těžký stupeň osteoporózy nás nutí myslet na tyto tzv. druhotné příčiny osteoporózy. Tou je např. mentální anorexie, jež patří mezi chronické poruchy příjmu potravy. Příčinou osteoporózy u tohoto onemocnění je podvýživa a kombinace hormonálních poruch. Postižení kostry je tím těžší, čím déle onemocnění trvá. Bohužel i po stabilizaci základního onemocnění nižší kostní hustota může přetrvávat mnoho let a znamená rizikový faktor pro vznik osteoporózy po přechodu,“ dodává dr. Kučerová.

2.Příběhy žen postižených osteoporózou Zlomeniny, zejména krčku stehenní kosti, prudké bolesti zad, zmenšená pohyblivost páteře – to jsou typické příznaky osteoporózy. Jak se jich můžeme vyvarovat, co nám může pomoci v rámci prevence? Kromě zdravé výživy spojené s dostatečným přísunem vápníku a vitaminu D je to i pohyb. Klasickým příkladem může být příběh paní Marcely a paní Marie.

„Zúčastním se maratonu“ Paní Marcela se setkala poprvé s osteoporózou, když její matka utrpěla ve svých 60 letech zlomeninu krčku. Následovala řada dalších osteoporotických zlomenin, na jejichž následky posléze maminka paní Marcely zemřela.

Paní Marcela do té doby nepraktikovala žádné fyzické aktivity, navíc riziko osteoporózy u ní bylo poměrně vysoké na základě dědičných předpokladů. „Poté, co mi byla diagnostikována osteoporóza, jsem změnila svůj životní styl a začala jsem dbát více o své tělo.“

„Nyní se snažím lépe organizovat svůj čas, více se věnuji fyzickým aktivitám, cvičím a také konzumuji potraviny s vyšším obsahem vitaminu D.“

„Začínala jsem s jógou, zaměřenou na posílení a protáhnutí svalů, cvičila jsem dvě hodiny denně po dobu 5 let. Poté jsem vyzkoušela aerobik, který mě nadchl, a toto zátěžové cvičení mi pomohlo zlepšit denzitu kostního materiálu a posílit strukturu kosti. Nyní netrpím žádnými bolestmi, jež jsou tak časté pro ženy v mém věku.“

„Cvičení mi přináší potěšení - propojuje radost, moc, sílu, rychlost a koordinaci pohybu a je opravdu potěšující vidět, že ve svých 64 letech mohu dělat stejné aktivity jako moji mladší kolegové, a tak se mohu lépe zapojit do společenského života.“

„Začala jsem i s joggingem. Mám osobního trenéra – trénuji pravidelně 3x týdně ráno. Vždy používám svůj kardiotachometr pro zjištění srdečního tepu. Ráda bych se v brzké době zúčastnila i maratonu.“

„Jsem šťastná, že mám podporu a přízeň svého lékaře, který souhlasí s mými aktivitami, ale upozorňuje mne, abych byla stále opatrná a nepřivodila si žádné další zlomeniny či zranění.“

„Testy ukazují, že se moje osteoporóza hodně zlepšila. Nyní se těším dobrému psychickému zdraví, cítím velkou energii, emoční stabilitu. Věřím, že je to z velké části v důsledku cvičení, kterému se pravidelně věnuji.“

„Cvičení se stalo součástí mého života“

Paní Marii je 68 let, povoláním je učitelkou. Osteoporóza jí byla zjištěna v 64 letech. Poté, co paní Marii bolela často záda, navštívila lékaře, který jí na základě vyšetření diagnostikoval osteoporózu. Ačkoliv jí lékař předepsal léky, paní Marie je brala nepravidelně a stejně nepravidelná byla i její léčba v následujících letech.

Před půl rokem se bolest zad opět objevila, zrovna ve chvíli, kdy chtěla obejmout svoji vnučku – jakmile se k ní shýbla, ucítila palčivou bolest v zádech. Obrátila se proto opět na svého lékaře. Ten po odborném vyšetření zjistil příčinu - osteoporotická zlomenina obratle. Pod hrozbou možných dalších zlomenin paní Marie začala dodržovat léčbu a pravidelně cvičit. (Pozn. kor.: časté opak. slova diagnostikovat) Nyní paní Marie užívá léky a řídí se radami svého lékaře. Její cvičební program zahrnuje aktivity na protažení krčních svalů, protahovací a posilovací cvičení pro všechny svaly, především zádové. Také pravidelně 3x týdně provozuje jogging.

„Od té doby, co cvičím, se cítím mnohem lépe a aktivněji,“ říká paní Marie. „Než jsem začala svůj cvičební program, cítila jsem bolest v zádech po běžných pracích v domácnosti či po nakupování. Nyní žádnou bolest nepociťuji a obě činnosti mohu vykonávat bez problémů. Ale jsem opatrná, nakupuji méně zboží, abych nosila lehčí tašku.“

„Věřím, že pravidelné cvičení je efektivní stejně jako mé léky. Jsem šťastná, že se cvičení stalo součástí mého každodenního života. Mohu ho každému jen doporučit.“ [3]

Vyjádření odborníka k příběhům pacientek Dr. Irena Kučerová, lékařka z Českých Budějovic, se k příběhům pacientek vyjadřuje takto:

„Paní Marcela od počátku vzniku diagnózy dodržuje pravidelnou tělesnou aktivitu a cvičení, které je nedílnou součástí léčby. Tělesná aktivita zatěžuje kosti pohybem a může zlepšovat či stabilizovat kostní hustotu, uvolňuje svalové napětí, zmírňuje či odstraňuje bolesti. Prvořadá je pravidelná tělesná aktivita většinou s mírným stupněm zátěže. Účast v maratonu je jistě chvályhodná, ale extrémní zátěže většinou mezi cvičebná opatření nezařazujeme.“

„Paní Marie bohužel zpočátku po diagnóze osteoporózy léky neužívala. Až akutní zlomenina obratle ji přinutila spolupracovat s lékařem při komplexní léčbě osteoporózy. Kromě léčby pravidelné cvičení u této ženy podporuje správné držení těla, uvolňuje svalové napětí, zmírňuje bolesti a celkově zlepšuje kvalitu života. Bohužel je nutné si uvědomit, že paní Marie, díky svému počátečnímu neuváženému postoji k léčbě, je do budoucna ohrožena daleko více další možnou zlomeninou obratle.“

Prevence osteoporózy Do roku 2050 se očekává čtyřnásobný nárůst osteoporotických zlomenin. [4] „Za vším stojí nevhodný životní styl – špatný jídelníček a všeobecný pokles fyzické aktivity. Již dnes mají senioři určitého věku horší stav skeletu než jejich předchůdci téhož věku o generaci dříve. S prodlužováním očekávané průměrné délky života bude významně přibývat jedinců rizikových již vzhledem ke svému věku. Beze změny životního stylu ve smyslu zvýšení přiměřené fyzické aktivity bude počet žen s postmenopauzální a zejména senilní osteoporózou dále stoupat,“ říká doc. MUDr. Milan Bayer.

MUDr. Irena Kučerová upozorňuje: „Základem je dostatečný přísun vápníku nejlépe v mléčné stravě. Doporučené denní dávky se liší podle věku - u dospívajících 1200-1500 mg, u mladých žen 1000 mg, u žen po přechodu a u starých žen 1500 mg denně. Potřeba vitaminu D je u mládeže a mladých žen zajištěna pobytem na čerstvém vzduchu a rozumným sluněním. Starším ženám, které většinou trpí nedostatkem D vitaminu, dodáváme 600-800 IU vitaminu D denně. Z dalších obecných opatření ve stravě je vhodný normální přísun bílkovin, méně solit, alkohol pouze příležitostně. Nekouřit. U žen těsně po menopauze s klimakterickými příznaky doporučujeme hormonální substituční léčbu, která zajistí i prevenci osteoporózy.“ A dodává: „Pravidelnou fyzickou aktivitou můžeme docílit nárůstu kostní hmoty až o 10 % hlavně u rostoucího organismu. Pohybem a cvičením uvolňujeme zkrácené svaly, zlepšujeme svalovou sílu, držení těla a stabilitu. Je nutné zdůraznit pravidelný pohyb, běžné cvičení či sportovní hry dle zájmu u mladších. Nejsou vhodné jednostranné sporty s extrémní fyzickou zátěží. U žen po menopauze a u starých žen je vhodná pravidelná chůze cca 1 hodinu denně, turistika v nenáročné krajině, cvičení bez švihů a doskoků, jízda na kole, plavání.“

Pro pacienty postižené osteoporózou jsou vhodná cvičení uvedená na fotografiích Olgy Šípkové, které byly připraveny pod vedením Mgr. Zdeňky Krhutové z katedry rehabilitace ZSF Ostravské univerzity. Tato sestava vybraných jednoduchých cviků s měkkým míčem, tzv. overballem, doplněná o pravidelnou chůzi by se měla stát nedílnou součástí denního režimu pacientů s osteoporózou. [5]

Pokud chcete zjistit, zda Vám hrozí riziko osteoporózy, vyzkoušejte si náš krátký „one minute test“. Poté by se ženy měly obrátit na svého gynekologa a muži na registrujícího praktického lékaře, který posoudí indikaci k dalšímu vyšetření.

Seznam použitých zdrojů [1] Štěpán, Záhora – Prevalence osteoporózy v ČR, Časopis lékařů českých, 137, 1998, č. 8 [2] Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace 2002, HIS ČR 2002, ÚZIS ČR, Praha 2003 [3] materiály The International Osteoporosis Foundation [4] Doc. MUDr. Štěpán Kutílek, CSc., z CCBR, osteocentra v Pardubicích [5] Mgr. Zdeňka Krhutová, Mediekos Labor, s. r. o. - Osteocentrum Zlín, katedra rehabilitace ZSF Ostravské univerzity

Tabulka č.1 „Doporučené aktivity pro ženy“

VěkPříznakyPrevenceDoporučené aktivity
mládežBez příznaků Calcium 500-1000 mg denně (i ve formě potravy), vitamin D 800 IU denně Fyzická aktivita, pro prevenci osteoporózy vhodné běhy , poskoky, gymnastika, posilovací cviky cca 30 min denně.
ženy 20-30 let Bez příznaků Calcium 500-1000 mg denně (i ve formě potravy), vitamin D 800 IU denněFyzická aktivita, pro prevenci osteoporózy vhodné běhy , poskoky, gymnastika, posilovací cviky cca 30 min denně.
ženy nad 30 let Při rozvinuté osteoporóze ev. fraktury Calcium 500-1000 mg denně (i ve formě potravy), vitamin D 800 IU denně, ev antiresorpční léčba při potvrzené osteoporózePři nálezu osteoporózy příslušné cviky 30 min denně
ženy po menopauze, ženy nad 70 letBolesti zad, úbytek tělesné výšky, nahrbení, recidivující frakturyCalcium 500-1000 mg denně (i ve formě potravy), vitamin D 800 IU denně, event. antiresorpční léčba při potvrzené osteoporózePři nálezu osteoporózy příslušné cviky 30 min denně
Autor: Doc. MUDr. Štěpán Kutílek, CSc., CCBR, Pardubice

One Minute Test Jste jednou z každých tří žen (či jedním z každých pěti mužů), u nichž se po 50. roce věku rozvine osteoporóza? Osteoporóza poškozuje skelet, způsobuje těžkou invaliditu a může ve svých důsledcích vést i k úmrtí. Lze ji však včas odhalit a léčit.

JEDNODUCHÝ ORIENTAČNÍ TEST RIZIKA OSTEOPORÓZY Odpovídejte ano nebo ne.

1. Utrpěl některý z Vašich rodičů zlomeninu krčku stehenní kosti v důsledku malého násilí nebo pádu? 2. Utrpěl/a jste Vy nějakou zlomeninu následkem malého násilí nebo pádu? 3. Užíval/a jste někdy celkově kortikosteroidy (prednison apod.) po dobu delší než 3 měsíce? 4. Snížila se Vaše tělesná výška o více než tři centimetry? 5. Pijete často přes míru? 6. Kouříte více než dvacet cigaret denně? 7. Trpíte častými průjmy (při onemocnění zažívacího traktu, jako je celiakie nebo Crohnova choroba)? 8. Pro ženy: Nastala u Vás menopauza (přechod) před 45. rokem věku? 9. Pro ženy: Přestala jste někdy menstruovat na dobu delší než 12 měsíců z jiného důvodu než je těhotenství nebo menopauza? 10. Pro muže: Trpěl jste někdy impotencí, ztrátou libida nebo jinými příznaky snížené hladiny testosteronu?

Pokud jste na nějakou z otázek odpověděl/a „ano“, neznamená to ještě, že máte osteoporózu. Diagnózu této nemoci může stanovit pouze lékař na základě vyšetření včetně denzitometrie skeletu. Doporučujeme Vám, abyste se o výsledku tohoto testu poradili se svým gynekologem nebo praktickým lékařem, který rozhodne, zda je nutné nějaké další vyšetření. Máme pro Vás jednu dobrou zprávu - osteoporózu lze dobře diagnostikovat a je léčitelná. Vhodnou změnou životosprávy můžete také riziko osteoporózy významně snížit.

Fotografie Olgy Šípkové Pro pacienty postižené osteoporózou jsou vhodná cvičení uvedená na fotografiích Olgy Šípkové. Tato uvedená sestava vybraných jednoduchých cviků s měkkým míčem, tzv. overballem, která byla připravena pod vedením Mgr. Zdeňky Krhutové z Mediekos Labor, s. r. o. – Osteocentrum Zlín, katedry rehabilitace ZSF Ostravské univerzity, doplněná o pravidelnou chůzi by se měla stát nedílnou součástí denního režimu pacientů s osteoporózou.

Cvik 1 výchozí pozice: leh na zádech pokrčmo, ruce přidržují míč na podložce s výdechem protáhnout horní končetiny a trup cvik opakujte 6-8x, série lze opakovat cíl: napřímení v ose, protažení svalstva v oblasti páteře chyby: prohýbání v bedrech, záklon hlavy, zadržování dechu

Cvik 2 výchozí pozice: leh na zádech pokrčmo, míč mezi koleny, paže podél těla dlaněmi vzhůru s výdechem natahujte střídavě pravou a levou dolní končetinu v koleni, špička nohy směřuje vzhůru cvik opakujte 6-8x, série lze opakovat cíl: aktivace břišního a hýžďového svalstva, svalů stehen a pánevního dna chyby: prohýbání v bedrech, záklon hlavy, zadržování dechu

Cvik 3 výchozí pozice: leh na zádech skrčmo, míč mezi koleny, paže podél těla dlaněmi dolů, dolní končetiny u hrudníku s výdechem otáčejte pomalu a ve velmi malém rozsahu koleny s míčem po směru a proti směru hodinových ručiček, dbejte na pravidelný dechový rytmus cíl: aktivace břišního svalstva chyby: prohýbání v bedrech, záklon hlavy, zadržování dechu

Cvik 4 výchozí pozice: leh na zádech dolní končetiny nataženy, míč mezi koleny, paže podél těla dlaněmi vzhůru s výdechem stáhněte hýžďové svalstvo, zatlačte koleny proti míči, špičky nohou směřují vzhůru, výdrž 3-5 sekund, s nádechem povolit cvik opakujte 6-8x, série lze opakovat cíl: aktivace svalů pánevního dna, hýžďového a stehenního svalstva chyby: zadržování dechu

Cvik 5 výchozí pozice: leh na zádech skrčmo, míč mezi koleny, ruce na kolenou s výdechem přitáhnout kolena k hrudníku s nádechem oddálit kolena od hrudníku do napjatých paží cvik opakujte 6-8x, série lze opakovat i se změnou dechového rytmu cíl: uvolnění a protažení svalstva bederní oblasti chyby: záklon hlavy, zadržování dechu

Cvik 6 výchozí pozice: leh na břiše, míč mezi kotníky, hlava spočívá na hřbetu rukou s výdechem zatlačte kotníky do míče a současně stáhněte hýžďové svalstvo, výdrž 5 sekund, s nádechem povolit cvik opakujte 6-8x, série lze opakovat cíl: aktivace hýžďového svalstva chyby: zadržování dechu

zdroj: ČNFO

Témata článku:   

Komentáře Zobrazit celou diskuzi

Přečtěte si také

Horoskopy

Odpoutejte se od nepříjemností, které na vás čekají, a dočkáte se zadostiučinění. I když nejde všechno podle plánu, máte velké ambice a sny, a ty si chcete za každou cenu vyplnit! Nevěřte…