Ženy jsou nejempatičtější během ovulace: Ideální doba říct si o vyšší plat | Foto: iStock

Foto: iStock

Ženy jsou nejempatičtější během ovulace: Ideální doba říct si o vyšší plat

Před ovulací, během ní a těsně po ní jsou ženy schopné větší míry empatie a propojení s druhými lidmi. Také mají více energie k řešení sporů a k nalézaní kompromisů. Naučte se toho využívat a plánujte si důležité schůzky podle ovulace.

Co se děje během ovulace?

Ovulace je jedinečný a cyklicky se opakující proces v těle ženy, kdy zhruba vprostřed cyklu dochází k uvolnění vajíčka z vaječníku. Dívka či žena v této době může otěhotnět. Uvádí se, že potencionálně plodné jsou tři dny před ovulací a následující den po ní – zaleží na životaschopnosti spermií a také na specifickém prostředí, které se utváří v průběhu „plodných dní“ v pochvě. Zdá se ale, že těchto několik dní je specifických ještě něčím dalším – a týká se to naší psychiky.

Jak vypadá měsíc v životě ženy? Podívejte se na video:

Pokračování 2 / 5

Labilní versus stabilní

Zatímco před menstruací můžeme být citově labilnější, výbušnější anebo lítostivější, v období kolem ovulace býváme zpravidla v naprosto jiném rozpoložení. Obvykle míváme větší chuť na sex a více si ho užíváme – tedy pakliže je náš cyklus přirozený, neovlivněný nemocí či užíváním hormonální antikoncepce. Avšak nejde pouze o naladění tělesné a smyslové, specifické naladění můžeme pociťovat i na rovině duševní. V této fázi cyklu býváme povětšinou dobře nastavené k produktivní komunikaci a širší spolupráci, jsme empatičtější, otevřenější a více vnímáme potřeby druhých.

Pokračování 3 / 5

Období harmonie i touhy po ní

Ovulační období vychází v běžném cyklu (28 dní) na dobu mezi 14. až 20. dnem měsíčného cyklu. Miranda Gray, autorka knihy Cyklická žena, o této fázi, již nazývá expresivní, uvádí: „V průběhu expresivní fáze pociťujeme zvýšenou důležitost osobní pohody, což nás může vést k potřebě projevovat svou lásku, uznání, vděčnost a péči. Cítíme potřebu mít dobré vztahy se svými blízkými, ale i se zcela cizími lidmi, v rámci různých společenství…“ 

Pokračování 4 / 5

Proč toho nevyužít?

Proč takového naladění plně nevyužívat v běžném životě? Jestliže jsme v oné době více než kdy jindy nastavené na bezproblémovou komunikaci, hledání rovnováhy, řešení sporů a nalézání oboustranně výhodných kompromisů, jeví se jako výhodnější některé schůzky a rozhovory směřovat právě na toto období. Miranda Gray doporučuje, abychom si kupříkladu o povýšení či zvýšení platu říkaly právě v této době, neboť jsme emočně sebejisté, vyrovnané, ale i vnímavé k signálům zvenčí. Býváme zároveň empatické i trpělivé, což je ideální k tomu, abychom dosáhly vytyčeného cíle.

Pokračování 5 / 5

Porozumění cykličnosti přináší výhody

Expresivní fáze cyklu je také skvělou dobou ke konstruktivnímu řešení sporů – v partnerském vztahu, v práci i s dětmi. Naopak se nemusí vyplatit, není-li to pochopitelně nezbytně nutné, řešit konflikty před menstruací, kdy jsou naše reakce více emotivní.

Nejen naše tělo, ale i naši mysl, emoce i nálady lze chápat jako vzájemně spolupracující organismus, který podobně jako vše v přírodě funguje v pravidelných cyklech. Není tedy od věci své cykličnosti více porozumět, souznít s ní a využívat všeho, co nám nabízí.

Doporučujeme

Články odjinud