Živelné pohromy zvyšují porodnost

Živelné pohromy zvyšují porodnost

Zajímavý fenomén zaznamenali američtí vědci; po živelných pohromách a jiných situacích ohrožujících větší skupiny obyvatelstva se rodí více dětí! K tomuto zajímavému závěru došli při svých analýzách především američtí psychologové.

Živelné pohromy zvyšují porodnost

Zajímavý fenomén zaznamenali američtí vědci. Po živelných pohromách a jiných situacích ohrožujících větší skupiny obyvatelstva se rodí více dětí! K tomuto zajímavému závěru došli při svých analýzách především američtí psychologové.

Podobný fenomén je možné pozorovat také v souvislosti s teroristickým útokem na Světové obchodní centrum v New Yorku.
Vědci na tuto skutečnost narazili v souvislosti s průzkumem demografické situace ve státě Jižní Karolína. V září roku 1989 postihl jih tohoto státu hurikán „Hugo“. Hned v příštím roce zjistili vědci zajímavý posun. Přestože počet rozvodů vzrostl v porovnání s průměrem o třetinu, počet sňatků a narozených dětí se zvýšil o celou polovinu!
Zajímavá je i skutečnost, že v oblastech státu, které uragánem postižené nebyly, k žádným podobným změnám nedošlo. Podobný jev byl zaznamenán také u dalších živelných pohrom jako je zemětřesení nebo záplavy.
Psychologové vysvětlují zaznamenaný fenomén tím, že lidé, kteří prožijí velký duševní otřes a dostanou se do blízkosti smrti, výrazně přehodnocují smysl života. Uvědomí si, jak je život krátký a snaží se jej změnit. Například se rozvádějí, aby mohli začít znovu a lépe.
Na základě analýz vědci rovněž předpokládají, že živelné pohromy budí v lidech snahu co nejrychleji zajistit pokračování svého rodu.
Podobný fenomén je znám také v souvislosti s válkami. Takřka po každé válce následoval porodní boom, jako kdyby se lidé podvědomě snažili nahradit ztráty na lidských životech, které každá válka nese nevyhnutelně s sebou.

zdroj:Plus

Doporučujeme

Články odjinud