Zkušenosti z přípravy na soutěž ve fitness s Irenou Puškášovou

5. 9. 2000
Zeptáte-li se laika, zda by dokázal říci, co je to závodní fitness, většinou (pokud vůbec ) odpoví, že "to je něco jako kulturistika, jenže mají menší svaly...", z čehož je zřejmé, že hlavní smysl tohoto mladého sportu zůstává často nepochopen.

Zkušenosti z přípravy na soutěž ve fitness

http://www.cd-amper.cz/dama/well/irena3.jpg"> Zeptáte-li se laika, zda by dokázal říci, co je to závodní fitness, většinou (pokud vůbec ) odpoví, že "to je něco jako kulturistika, jenže mají menší svaly...", z čehož je zřejmé, že hlavní smysl tohoto mladého sportu zůstává často nepochopen. Pokusím se tedy objasnit, jak jej vnímám já. Zatímco http://www.cd-amper.cz/dama/well/irena1.jpg"> kulturistika usiluje o dosažení maximálního a zároveň symetrického rozvoje svalstva s tím, že toto svalstvo je samo o sobě cílem, ve fitness by měla být jedním ze dvou hlavních měřítek funkčnost (přičemž estetické hledisko zůstává zachováno jako neméně podstatné). Tzn., svaly zde nejsou chápány jako cíl, nýbrž jako prostředek, zajišňující optimální zvládnutí co nejširšího spektra pohybových aktivit, počínaje prvky silovými a dynamickými až akrobatickými (čerpanými z gymnastiky a sportovního aerobiku) přez atletické disciplíny až k bojovým sportům a tanci. To je samozřejmě ideální stav, vyžadující dlouholetý usilovný všestranný tréning. V praxi se pohybová způsobilost prezentuje v 90 sec.trvající "volné sestavě", která je jakýmsi hybridem tance, gymnastiky a sportovního aerobiku se zdůrazněnými silovými prvky. Od těchto sportů se ovšem zase odlišuje požadavkem na onen zmíněný rozvoj muskulatury. Fitness jsme si tedy charakterizovali a vymezili pomocí "hraničních disciplín", tedy disciplín, které s ním úzce souvisí a jimiž je inspirován a dále jako pokus o nalezení "kompromisu"či rovnováhy mezi svalovým rozvojem a optimální funkčností.
Je logické, že se mezi laickou veřejností často označuje termínem fitness to, co je odborně označováno jako "welness", což je ovšem pojem poněkud širší. Pokusím se jej vysvětlit: Z jazykového hlediska jde o slovo anglického původu, utvořené z výrazu "well"- dobrý, pohodový. Právě to je základem wellness: pohoda a harmonie, souznění člověka s přírodou i se sebou samým. Je to vědomí, že vše co řekneme, co si myslíme, co cítíme a co děláme by mělo mít pozitivní vliv na naše zdraví, pohodu, dobrou náladu, mělo by přinášet pocit sebenaplnění a sebezdokonalování. Zdá se se, že fitness je dalším pokusem o dosažení kalokaghatie, antického ideálu krásy (která je zde chápána šířeji, neomezuje se pouze na krásu fyzickou), poté, co kulturistika z této cesty "zběhla"(až na vyjímky), ztratila postupným vývojem onen filosofický kontext a redukovala se na "kult těla". Bohužel lze v poslední době pozorovat tento trend i v závodním fitness.

Příště o genech a tréninku
Irena Puškášová

O autorce: Irena Puškášová se věnuje kondičnímu fitness již několik let, V r.1998 se "nechala přesvědčit", aby šla na soutěž. Na Mistrovství Čech obsadila 5.místo, na Mistrovství republiky byla desátá.Ve stejném roce byla též finalistkou Miss aerobic.Je držitelkou licence instruktora fitness a trenéra kulturistiky, studentkou psychologie-speciální pedagogiky na Karlově Univerzitě v Praze a od příštího roku též studentkou Humanitní vzdělanosti na IZV UK.

Témata článku:   

Komentáře Zobrazit celou diskuzi

Přečtěte si také

Horoskopy

Dávejte si veliký pozor na pracovní prostředí, protože se v něm mohou vyskytnout velké problémy. Milí Kozorozi, neberte si hodně povinností navíc. Nezvládnete je. Jste totiž mentálně…

Nejčtenější články

Doporučujeme