Známe své přednosti?

25. 6. 2001
Známe své přednosti?
Po přečtení nadpisu si mnozí z vás jednoznačně odpoví ano, ano. A možná ještě tak trochu s nadhledem dodají, co si o nás vlastně myslíte!

Známe své přednosti?

Po přečtení nadpisu si mnozí z vás jednoznačně odpoví ano, ano. A možná ještě tak trochu s nadhledem dodají, co si o nás vlastně myslíte! Psychologové, kteří daný problém zkoumají a vyhodnocují, však tvrdí:
Lidé spíše tuší v čem dobří nejsou, než v čem skutečně dobří jsou !
Uvedenou situaci po celá dlouhá desetiletí vytvářely tradice, které stále ještě existují a přetrvávají. Prvá tradice souvisí s naší výchovou. Tradiční výchova radí:
Nedávejte své přednosti příliš na odiv, nechvalte se, samochvála smrdí ! Ten, kdo se chválí, většinou moc neumí nebo nechce pracovat ! Druhá hlubší tradice souvisí se stylem života lidí. Po celá dlouhá desetiletí lidé příliš nemohli uvažovat, co by skutečně mohli a vzhledem ke svým schopnostem chtěli dělat. Především rozhodoval jejich původ. Syn zemědělce zůstával převážně v zemědělství. Okolí, ve kterém žil od dětství, dobře znal a věděl, co okolí od něho očekává. Podobně tomu bylo i u dětí řemeslníků, obchodníků a dělníků.

S rozvojem společnosti jen pozvolna docházelo ke změnám. V současné epoše globálního světa však dochází k rychlým a rozsáhlým změnám. Dnes si mladý člověk své zaměření a své místo ve společnosti vybírá sám na základě svých potřeb, ale i svých schopností. Při hledání cesty ke svému uplatnění je žádoucí znát své přednosti, rozvíjet a uplatňovat je.

Pokusme se zamyslet se nad metodou - cestou, která vede k potřebnému poznání sama sebe a uplatnění se. Ze zkušenosti víme, že k poznávání sama sebe nám pomáhá zamyšlení se nad sebou samým, mudrování o sobě zesílené znalostmi z psychologie, porovnávání své efektivity s efektivitou druhých lidí. Důležité však je poznat sama sebe tak, abychom našli u sebe oblasti, které jsou nám tak vlastní, že v nich vynikáme a dokážeme více než druzí.

Každý člověk má určité přednosti, jen je umět rozvíjet a uplatňovat !
Čtenář zajisté povzdychne: "To se to krásně píše, ale jak je to s tebou ?"
Již jako dítě jsem cítila, jak mne zajímají osudy lidí. Ráda jsem naslouchala, co si povídají. Co říkají o sobě, o druhých lidech, o osudech země atd. Byla jsem nadšený posluchač, postupně i vypravěč, který si někdy tak trochu vymýšlel, protože neměl vlastní zkušenosti. Později jsem vědu o poznávání sebe i druhých studovala. A pracovat s lidmi se stalo mou profesí a radostí. Mou předností je tedy dobrá mezilidská komunikace. V čem je má slabina? Příliš lidem věřím. Snad jsou to zbytky tradice, kdy mně starší, skvělí lidé učili poznávat svět.

Pokusme se shrnout základní myšlenky :
ˇ Dnešní doba plná změn vyžaduje, aby byl člověk vyzbrojen, jak znalostmi úzce odbornými, tak také znalostmi o sobě samém.
ˇ Pro úspěšné a spokojené žití nutně potřebujete znát své přednosti, kterými více nebo méně vynikáte nad ostatními.
ˇ Zjištěné přednosti rozvíjejte a uplatňujte ve své osobní i pracovní činnosti.
ˇ Získávejte okolí pro pozitivní hodnocení svých předností.
ˇ Soustřeďte se na odstraňování příčin, které brání vašemu osobnímu rozvoji. Mohou to být prvky tradiční výchovy, některé negativní stránky vaši osobnosti jako je pohodlnost, nezájem o nové, roztříštěnost zájmů apod.

Dobrá znalost sama sebe vytváří dobrý základ sebevědomí !

Autor: Milada S.

Témata článku:   

Komentáře Zobrazit celou diskuzi

Přečtěte si také

Horoskopy

Konec týdne se blíží jako blesk a vy jste plni nápadů, které byste chtěli předložit nadřízenému. Nyní oplýváte skvělými myšlenkami, které mají hlavu a patu. Všechno je příjemné a na…

Nejčtenější články

Doporučujeme