Dobrý Zpět k diskuzím

Celkem 0 odpovědí Zobrazit jako strom

Organizace dat
Rozhraní disku
• rozhraní zajištuje správnou komunikaci a přenos dat mezi zařízeními (napr. mezi pevným
diskem a základní deskou, tiskárnou a počítačem, atd.)
Rozhrani internich diski (umístěných uvnitř počítače)
• PATA (Parallel ATA, paralelní ATA) - starší rozhraní, dnes dosluhuje (maximální prenosová
rychlost 133 MB/s)
• SATA (Serial ATA, sériová ATA) - novější rozhrani (dnes nebe nější), nabízí vyli
přenosové rychlosti
• několik rychlostních standardu
• SATA I (1,5 Gb/s, max. 150 MB/s)
• SATA II (3,0 Gb/s, max, 300 MB/S)
• SATA III (6,0 Gb/s, max. 600 MB/S)
• SAS - (Serial Attached SCSI) - rozhraní podobné SATA (max. 1200 MB/s), využívá se však
spíše v serverech
Rozhraní externích disků (umístěných mimo počítac)
• USB - nejpoužívanější, nejvíce USB 2.0, postupně nastupuje USB 3.0 nebo USB 3.1 (větší
rychlosti)
• FireWire - podobné jako USB, ale moc se nepoužívá
• SATA - verze SATA pro externí disky
Rozdílem mezi rozhraním interních zařízení a externích zařízení je, že interní zařízení se připojují
pomocí dvou kabelů (datový, napájecí), Externí zařízení se připojuje jedním kabelem, který má část
datovou a napájecí.
.
Konektor rozhraní PATA Konektory rozhraní SATA (vlevo) a eSATA (vpravo).
Diskový oddíl (partition)
• vyhrazená část úložného média, se kterou lze poté pracovat samostatně (např. formátovat)
• v angličtině se nazývá partition leti partišn]
• každý diskový oddíl se označuje pismenem anglické abecedy
• nejčastěji se disk rozdeluje na systémový oddil (C:) a datový oddíl (D)
na systémový se instaluje operační systém a další software a na datový se ukládají
uživatelské soubory (fotografie, videa, hudba, dokumenty, atd.)
• výhodou je, že v pripade kolize systému Ize jednoduše přeinstalovat systém, pritom
uživatelské soubory zůstanou zachovány
Souborový systém
• každý operační systém ukládá data na disk v tzv. souborovém systému,
je to způsob organizace dat ve formě souborů a adresáru tak, aby k nim bylo možné snadno
pristupovat,