Nový Zpět k diskuzím

Celkem 0 odpovědí Zobrazit jako strom

Software
Vymezení pojmu software, počítačový program a počítačová data
Software
Veškeré programové vybavení počítače, na které si, jednoduše řečeno, nelze ,,sáhnout". Někdy se
též nesprávně označuje pojmem počítačový program (zkráceně program) nebo aplikace.
Počítačový program
Seznam instrukcí (příkazů) pro zpracování počítačových dat pomocí počítače. Počítačový program
je nejčastěji uložen v tzv. spustitelných souborech.
Počítačová data
Jsou veškeré informace (bity), které zpracovává počítač pomocí počítačového programu.
Počítačovými daty mohou být:
• data posílaná mezi součástmi PC (základní deska, procesor,...),
• uložené datové soubory na datovém médiu (dokumenty, obrázky,...),
• spustitelné soubory reprezentující počítačový program.
Software je tedy tvořen spustitelnými soubory (obsahují počítačový program) a datovými soubory,
které potřebuje daný počítačový program.
Základní rozdělení softwaru
Systémový software - zajišťuje základní fungování počítače
• firmware - program obsažený v hardwaru, podle něho hardware pracuje (např.: BIOS)
• BIOS (Basic Input Output System) - používá se při startu počítače pro nastavení
připojeného hardwaru a následnému spuštění operačního systému
• operační systém - nejdůležitější software pro fungování počítače
• jádro operačního systému - základní funkce
obrázků,...)
• nástroje operačního systému - rozšiřující funkce (Malování, Kalkulačka, Prohlížeč
Aplikační software - pro efektivnější používání počítače
• bezpečnostní software
• textové editory
• tabulkové editory

prezentační editory
databázový software
• internetové prohlížeče
• e-mailový klienti
software pro zpracování grafiky
software pro zpracování zvuku
• software pro zpracování videa
• vývojový a programátorský software