Špatně Zpět k diskuzím

Celkem 0 odpovědí Zobrazit jako strom

• souborový systém určuje např. maximální velikost disku či oddílu, maximální velikost
souboru, maximální délku názvu souboru či možnosti přistupových práv k souborům,
• bohužel ne všechny operační systémy podporují všechny typy souborových systémů (ztěžuje
vzájemný přenos souboru),
Nejpouživanější souborové systémy
• FAT16 - používaný systémy DOS a prvními verzemi Windows, velmi omezeny,
• FAT32 - používaný nejprve systémy Windows (95 až 2000), dnes využívaný u USB flash
disků, univerzální (podpora Windows, Linux i macOS) ale maximální velikost souboru 4
GB a maximální velikost oddílu 8 TB,
• NTFS - používaný systémy Windows NT (XP, Vista, 7, 8, 10), prakticky žádné omezení u
velikosti souborů a disků i v délce názvu souboru, ale není podporován v macos či Linux,
• exFAT - používaný novými verzemi systému Windows, macos i Linux (spojení výhod
NTFS a FAT32), není ještě na rozšírený
• HFS+ - používaný výhradně systémy macOS pro Apple PC
• ext2, ext3, ext4 - používaný výhradně systémy Linux
Soubor
• ucelená část počítačových dat, která je uložena na disku a má svůj název, velikost a atributy
Název souboru
skládá se ze dvou částí, které jsou odděleny tečkou:
• jméno souboru - libovolný text o maximální délce 256 znaků (Windows) nebo 8
znaků (DOS)
• přípona souboru - určuje typ souboru (většinou má 3 nebo 4 znaky)
• v názvu souboru se nesmí objevit tyto znaky:/\:?*"<>
Velikost souboru
velikost souboru se udává v bajtech (B)
• u velkých souborů se využívá předpon (kilobajt - kB, megabajt - MB, gigabajt - GB, terabajt
- TB, petabajt - PB)
• podle mezinárodní soustavy jednotek SI jsou vztahy mezi předponani vždy "1000" (1 KB =
1000 B, 1 MB = 1000 kB, 1 GB = 1000 MB, atd.)
Atributy souboru
• určují specifické vlastnosti souboru, které využívá operační systém
pouze pro čtení - tento atribut, zabrání uložení změn v souboru, změny lze uložit jen
v kopii souboru
skrytý - tento atribut nezobrazí soubor v adresáři, ale fyzicky je stále uložen (pokud
je v systému nastaveno "Nezobrazovat skryté a systémové soubory")
• datum vytvoření a datum úpravy
Typy souborů podle přípon
Systémové soubory
• EXE, BAT, COM - spustitelné programy,
• SYS, INF, INI, DLL, DAT - systémové soubory programů (raději nemazat).