Spočítejte si délku svého života

Spočítejte si délku svého života

Kolik stran má kniha života? To je u každého člověka různé. Záleží nejen na genetické výbavě, ale také na okolním prostředí a našem způsobu života. S pomocí následujícího testu si můžete vypočítat přibližnou délku vašeho života!

Spočítejte si délku svého života

Kolik stran má kniha života? To je u každého člověka různé. Záleží nejen na genetické výbavě, ale také na okolním prostředí a našem způsobu života. S pomocí následujícího testu si můžete vypočítat přibližnou délku vašeho života! Výsledek berte s patřičnou rezervou, je to pouze obyčejný testík!

Zaslala čtenářka Víťa.

echo $_POST[cast]; if ($_POST[cast]=="") { ?> ">
1. Zadejte rok narození (čtyři číslice)
2. Vaše pohlaví Muž
Žena
3. Jste ženatý / jste vdaná? Ano
Ne
4. Bydlíte v obci s Více než 1 mil. obyvatel
10 tis. až 1 mil. obyvatel
Méně než 10 tis. obyvateli
5. Zadejte vaši nadváhu (0 až 99 kg)
6. Jsou všichni vaši prarodiče starší 80 let? Ano
Ne
7. Zemřel některý z vašich rodičů na onemocnění srdce
před 50. rokem věku?
Ano
Ne
8. Onemocněl některý z vašich rodičů nebo sourozenců rakovinou,
onemocněním srdce nebo cukrovkou?
Ano
Ne
9. Máte vysokoškolské vzdělání? Ano
Ne
10. Máte vědecký titul? Ano
Ne
11. Jste pracovně činný(á)? Ano
Ne
12. Pracujete duševně nebo fyzicky? Duševně
Fyzicky

Spočítejte si délku svého života - část II

<>
<="15")) $leta="$leta-2;" if="" (($_post[vaha]="">"15") and ($_POST[vaha]<="25")) $leta="$leta-4;" if="" ($_post[vaha]="">"25") $leta=$leta-8; if ($_POST[prarodice]=="1") $leta=$leta+6; if ($_POST[rodice]=="1") $leta=$leta-4; if ($_POST[rak]=="1") $leta=$leta-3; if ($_POST[vs]=="1") $leta=$leta+1; if ($_POST[titul]=="1") $leta=$leta+2; if ($_POST[maka]=="1") $leta=$leta+3; if ($_POST[prace]=="1") $leta=$leta-3; else $leta=$leta+3; ?>
"> "> ">
13. Jak byste popsal(a) svůj charakter? Vznětlivý(á), podrážděný(á)
Klidný(á), snášenlivý(á)
Jiný(á)
14. Cítíte se šťastný(á)? Šťastný(á)
Nešťastný(á)
Jiný(á)
15. Platil(a) jste někdy pokutu za nepřiměřenou
      rychlost nebo nesprávné předjíždění?
Ano
Ne
16. Spíte více než 10 hodin denně? Ano
Ne
17. Jak často sportujete? 5x týdně a více
2-3x týdně
Zřídka
18. Kolik cigaret kouříte denně? Více než 40 cigaret denně
20-40 cigaret denně
Méně než 20 cigaret denně
Jsem nekuřák
19. Pijete pravidelně alkohol? Ano
Ne
20. Navštěvujete pravidelně svého lékaře? Ano
Ne

Spočítejte si délku svého života - část III

echo "

Předpokládaná délka vašeho života je podle tohoto testu: $leta let.
"; $konec=$_POST[rok]+$leta; echo "Znamená to, že pravděpodobně budete žít až do roku "; echo $konec; echo ".

"; ?>

Tento test koluje po internetu elektronickou poštou a nám ho pro zajímavost poslala Víťa. Test vychází z určitých statistických dat, jako například, že kuřáci umírají v průměru dříve, lidé ve větších městech se dožívají nižšího věku, muži se dožívají nižšího věku než ženy atp.
Testem rozhodně nezjistíte skutečnou délku vašeho života a slouží především pro pobavení a také pro zjištění, že to, jak zde budeme dlouho lze alespoň částečně ovlivnit stylem našeho života.

Doporučujeme

Články odjinud