Srovnejte si v sobě živly: Bude vám líp! | Zdroj: Shutterstock

Zdroj: Shutterstock

Srovnejte si v sobě živly: Bude vám líp!

Prastará nauka o čtyřech živlech pomůže určit osobnost, chování a povahu člověka. A nejen to. Dokáže vám poradit, jak dostat právě ten váš živel pod kontrolu.

Jaká jste osobnost?

Slavný psychoterapeut a zakladatel analytické psychologie Carl Gustav Jung popsal čtyři psychické aspekty – vnímání, intuici, myšlení a cítění. Podle Junga u každého z nás jedna funkce převažuje a jedna zcela ustupuje. Stejné je to i s Galénovou čtveřicí, která rozlišuje typy osobnosti podle temperamentu – flegmatik, který je klidný až lhostejný, cholerik, který je vznětlivý, sangvinik, který je veselý a společenský až povrchní a lehkomyslný, a melancholik, který je zase přecitlivělý a smutný.

Pokračování 2 / 6

Základem je rovnováha

Symbolika čtyř živlů, jejíž kořeny najdeme už v dávné evropské i mimoevropské filozofii, určuje povahu člověka podle toho, který ze živlů oheň, vzduch, země a voda nám dominuje. „Abychom ale byli vnitřně, a tím pádem i navenek v harmonii, je dobré v sobě vyvážit prvky všech čtyř živlů,“ říká terapeutka Romana Kotěrová, která pracuje s vonnými esencemi. „Podle jednoduchého testu určíte, jaký živel ve vás vládne, a díky Bachově terapii, takzvaným bio-bachovým esencím, dokážete s tímto elementem pracovat tak, abyste dostali pod kontrolu právě ten element, který převyšuje ty ostatní. Podle Jungovy teorie se ohni přiřazuje intuice a dle Galéna cholerická povaha. Vůně mají totiž jednu velkou výhodu – při jejich rozhodování se neúčastní logická mysl, vůně totiž působí rovnou. I proto vám někdo „voní“ a někdo jiný ne.

Pokračování 3 / 6

Oheň

Jestliže vám vládne oheň, nejspíš máte bohatou fantazii, jste spontánní, srdeční, vášniví a máte optimistický pohled na život a na svět. Na druhou stranu jste také velmi sebestřední, což má za následek, že si neradi připouštíte chyby, jichž jste se dopustili, nepřijímáte snadno kritiku druhých a chybí vám dar tolerance. V mezilidských vztazích jste rádi dominantní, jste také ctižádostiví, ale každodenním problémům se spíše vyhýbáte.

„V lidském těle se elementu ohně přiřazuje látková výměna a spalování. Oheň vládne znamením Berana, Lva a Střelce,“ přibližuje terapeutka a prozrazuje, které esence patří tomuto elementu: „Určitě pomůže netýkavka nebo sporýš. Jako vůni bych doporučila použít aura parfém Klidné dítě nebo Stres,“ radí Romana. Nemusíte si ale kupovat vonné esence, podobnou službu udělají například i klasicky připravený čaj z těchto rostlin nebo vonné oleje, na trhu jich existuje nepřeberné množství. Jen potřebujete zvolit ty správné, vyrobené z čistě přírodních esencí. Chemické vůně sice potěší nos, ale na harmonizaci těla a duše už nemají vliv.

Pokračování 4 / 6

Vzduch

Živel vzduchu s sebou přináší komunikativnost, klid, veselou náladu a nadhled. Ti, u nichž převažuje vzduch, jsou aktivní, zvídaví, rychlí, plní nápadů, ale také nestálí, lehkovážní a zbrklí. Jsou studnicí kreativních nápadů, pro které se velmi snadno nadchnou, ale s dotažením do zdárného konce už to bývá složitější. Ovšem to je netrápí! Všichni jim mohou závidět, jak se dokáží povznést nad své nezdary, ale i starosti. Není výjimečné, že mají potíže s vyjadřováním svých citů, což jim může činit problémy v partnerských vztazích. V lidském těle se elementu vzduchu přiřazuje dýchání. Podle Jungovy teorie se vzduch pojí s myšlením a dle Galéna se sangvinickou povahou.

Element Vzduchu vládne znamením Blíženců, Vah a Vodnáře. Z esencí jsou na harmonizaci dobré tyto: fialka vodní, rožec, chmerek roční. Můžete si také dojít do parfumérie a najít si takovou vůni, která vám vzdušnou energii bude nejvíc připomínat. Pokud si nejste jistá, vezměte si s sebou kamarádku, která vám poradí. Víc hlav víc vymyslí.

Pět nejkultovnějších vůní najdete zde.

Pokračování 5 / 6

Voda

Soucit, empatie, porozumění, cítění, láska, oddanost a naděje charakterizují lidi s převládajícím elementem vody. To, že dokáží naslouchat svému vnitřnímu hlasu a na dění kolem sebe reagují podle svého aktuálního citového rozpoložení, z nich může v očích jiných činit nečitelné a tajnůstkářské jedince. Podle Jungovy teorie se vodě přiřazuje cit a dle Galéna flegmatická povaha.

Jejich dar porozumět potřebám druhých z nich ale činí velmi zranitelné jedince, a to i přestože velmi dobře snášejí psychickou zátěž. Elementu voda jsou v lidském těle přiřazeny krev a další tělní tekutiny. Voda vládne znamením Raka, Štíra a Ryb. Pro ovládnutí tohoto živlu jsou tedy vhodné plamének, čekanka obecná a devaterník penízkovitý. Na zklidnění emocí jsou také dobré speciální Joalis kapky.

Pokračování 6 / 6

Země

Lidé, u nichž převažuje živel země, jenž zosobňuje hmotu, jsou založení materialisticky, což znamená, že pro svou jistotu, klid a vyrovnanost potřebují hmotné statky a pevné zázemí. Takový člověk je realistický, praktický, konzervativní, ale také spolehlivý a veselý. Nemá rád rychlé a nenadálé změny, které jej připraví o „pevnou půdu pod nohama“. Podle Jungovy teorie se zemi přiřazuje vnímání a dle Galéna melancholická povaha.

To, na co si nemůže sáhnout, jako by neexistovalo, a vše, co je spojené s intuicí nebo představivostí, potlačuje. „K prvku země je přiřazeno celé lidské tělo, především kosti a smyslové orgány. Země vládne znamením Býka, Kozoroha a Panny. Zharmonizovat zemi by vám měl pomoci hořec nahořklý nebo zeměžluč lékařská. "Jako vůni doporučuji například aura parfém Spánek,“ doporučuje terapeutka Kotěrová.

Doporučujeme

Články odjinud